Help:Label/ca

El format d'una pàgina de Wikidata, on es veu la ubicació de l'etiqueta i de la resta d'elements descrits

L'etiqueta d'una entrada de Wikidata és el nom més habitual amb què els lectors coneixeran el concepte. No cal que sigui única, ja que diverses entrades poden tenir la mateixa etiqueta; tanmateix, dues entrades no poden tenir la mateixa etiqueta i la mateixa descripció alhora.

Una etiqueta a Wikidata no té per què ser igual al títol de l'article en la Viquipèdia en anglès. De fet, hi ha diversos casos, detallats més avall, en que és millor que l'etiqueta de Wikidata sigui diferent del títol de l'article a la Viquipèdia. Els exemples esmentats més avall són però generals; tot i que poden servir d'orientació per a la majoria de casos, no són regles estrictes. Si una raó de pes ho exigeix, qualsevol d'aquestes directrius es pot ignorar.

Ben aviat, durant la concepció d'aquest projecte, es va fer evident que els editors amb punts de vista molt marcats podrien intentar canviar las etiquetes, descripcions, i fins i tot els punts de dades, de Wikidata per fer-los encaixar en el seu propi punt de vista. Wikidata no és un fòrum per imposar punts de vista, sinó que ha d'intentar reflectir la informació de manera exacta i neutral alhora. No es poden permetre, doncs, les guerres d'edicions en les etiquetes.

DirectriusEdit

Aquestes directrius són propostes per a ser aplicades en les etiquetes en anglès de Wikidata, i per tant no es poden prendre com a regla general per a tots els idiomes. S'han traduït com a punt de partida per a futures directrius pròpies de les etiquetes en català.

DesambiguacióEdit

Les etiquetes poden ser ambigües. L'etiqueta d'un element ha de reflectir-ne l'ús habitual en anglès. En molts casos, serà el títol que té en la Viquipèdia en anglès o una variació del mateix. Quan el títol d'un article inclou una desambiguació, ja sigui després d'una coma o entre parèntesis, la desambiguació s'ha de deixar de banda, ja que aquesta informació s'ha de col·locar al camp de descripció. Per tant, l'article de la Viquipèdia en anglès sobre London, Ontario, a Wikidata té l'etiqueta London i la descripció "city in Ontario, Canada".

Segons cada cas concret, les dates s'han de deixar o treure de l'etiqueta. En els casos en què la data té una importància significativa, incloent els esdeveniments esportius que se celebren de manera regular i periòdica (2006 NBA Finals, Switzerland at the 2008 Summer Olympics), temporades anuals o períodes de temps (1992 Atlantic hurricane season, 2008–09 FC Barcelona season), o esdeveniments en què la data forma part del nom habitual (Great Blizzard of 1888), cal incloure la data en l'etiqueta. Si la data és irrellevant, no s'hi ha d'incloure.

Exemples:

Article de Viquipèdia: Cambridge, Massachusetts
Etiqueta de Wikidata: Cambridge
Descripció de Wikidata: ciutat de Massachusetts, Estats Units

Article de Viquipèdia: Michael Jackson (writer)
Etiqueta de Wikidata: Michael Jackson
Descripció de Wikidata: escriptor i periodista anglès

Ús de majúsculesEdit

Les etiquetes comencen amb minúscula tret de quan cal o s'espera una majúscula. Essencialment, cal veure-ho com si l'etiqueta aparegués al mig d'una frase normal, i després seguir les regles lingüístiques habituals. La majoria de termes no s'escriurien amb majúscula si es trobessin enmig d'una frase, però els noms propis, com ara els noms de persones, llocs, edificis o llibres concrets, entre d'altres, s'han d'escriure amb majúscula. En el cas poc freqüent que alguna cosa trenqui intencionadament les regles per a l'ús de majúscules, Wikidata ho ha de reflectir, i no tractar de corregir-ho.

Exemples:

Article de Viquipèdia: Conill
Etiqueta de Wikidata: conill
"Conill" no és nom propi, i per tant s'escriu amb minúscula.

Article de Viquipèdia: David Conill i Riera
Etiqueta de Wikidata: David Conill i Riera
Aquí, "Conill" és un cognom, i per tant s'escriu en majúscula a l'etiqueta de Wikidata.

Article de Viquipèdia: Xkcd
Etiqueta de Wikidata: xkcd
xkcd és un còmic web que intencionadament no s'escriu amb majúscula tot i tractar-se d'un nom propi, i a Wikidata s'ha d'escriure de la mateixa manera.

Noms científics i noms vulgarsEdit

Atès que l'objectiu és utilitzar el nom més habitual amb què els lectors coneixeran l'entitat, les etiquetes han de reflectir el nom vulgar de l'espècie, tot i que també se n'ha d'incloure el nom científic al camp d'àlies. Si una espècie té diversos noms vulgars, cal intentar determinar quin d'ells és el més utilitzat habitualment, i la resta s'han de col·locar al camp d'àlies juntament amb el nom científic. Si una espècie no té un nom comú, se'n pot utilitzar el científic com a etiqueta. Cal tenir en compte que les races individuals no tenen nom científic; totes les espècies de gos, des del Husky siberià fins al Chihuahua, formen part de l'espècie Canis lupus familiaris.

Exemples:

Article de Viquipèdia: Sunflower
Etiqueta de Wikidata: sunflower
Àlies: Helianthus annuus

Article de Viquipèdia: Chamerion angustifolium
Etiqueta de Wikidata: fireweed
Àlies: Chamerion angustifolium, Great Willow-herb, Rosebay Willowherb
Amb tres noms vulgars, cal establir quin és el més utilitzat; fireweed és el que s'utilitza més en l'article, i és l'únic dels tres que s'utilitza en alguna de les fonts, i per tant és el que s'utilitza a l'etiqueta.

LlistesEdit

La Viquipèdia conté articles en forma de llista. Si un article de Viquipèdia comença amb les paraules "List of", ho heu de deixar igual a l'etiqueta de Wikidata.

Exemples:

Article de Viquipèdia: List of inventors killed by their own inventions
Etiqueta de Wikidata: list of inventors killed by their own inventions
Atès que es tracta d'una llista, i no d'un article, s'ha inclós "list of" a l'etiqueta.

Sense pàgina a la Viquipèdia en anglèsEdit

Nota: Vegeu-ne el debat en curs.

Fins i tot si un element no té cap article a la Viquipèdia en anglès, aquest element ha de tenir igualment una etiqueta i una descripció en anglès a Wikidata. En crear una etiqueta per a un element que no tingui una pàgina a la Viquipèdia en anglès, heu de seguir el procediment de cinc passos següent:

1) Si l'element té un nom que s'utilitzi habitualment en anglès, o una traducció o transliteració, useu-lo.
2) Si l'element és un nom propi que tingui un article en una Viquipèdia en un altra llengua que utilitzi l'alfabet llatí o un dels seus derivats, useu-lo.
3) Si l'element és un nom propi que no tingui cap article a una Viquipèdia en un altre llengua que utilitzi un alfabet llatí o derivat, utilitzeu el mètode de transliteració més àmpliament acceptat per convertir el títol en caràcters anglesos, i useu-lo. Heu de realitzar la transliteració a partir de la llengua en què l'element es va anomenar per primer cop; per tant, si teniu un article sobre una ciutat de Corea del Sud que té articles en coreà, xinès i japonès, heu de fer la transliteració des del coreà. Google Translate realitza la transliteració automàticament per a les llengües més habituals; la transliteració apareix en text en gris just a sota de la caixa blava on introduïu el text. No utilitzeu però aquest mètode per a elements que no siguin noms propis.
4) Si l'element no és un nom propi i confieu en el vostre nivell de familiaritat amb la seva llengua nativa, podeu intentar la traducció o transliteració personalment.
5) Si l'element no és un nom propi i no confieu en el vostre nivell de familiaritat amb la seva llengua nativa, deixeu que ho faci algú altre.

Exemples:

Article de Viquipèdia: Cap
Etiqueta de Wikidata: Robin Swinkels
Robin Swinkels no té cap article a la Viquipèdia en anglès, però sí que en té un en polonès i holandès, que usen el mateix alfabet que l'anglès. Atès que el seu nom és un nom propi, no cal canviar-lo d'alfabet, així que es pot utilitzar tal qual.

Elements que no són articlesEdit

Nota: Vegeu-ne el debat en curs.

La Viquipèdia conté diversos tipus de pàgines que no són articles, però que sí tenen enllaços interwiki, com ara els portals, les plantilles, les pàgines d'espai de noms o les pàgines especials. Si una pàgina apareix normalment a Viquipèdia amb un espai de noms al seu davant, heu de mantenir-lo a l'etiqueta. Si l'etiqueta comença amb "Wikipedia:", "Categoria:", "Plantilla:", or "MediaWiki:" heu d'incloure el títol de la pàgina sense "Wikipedia:", "Categoria:", "Plantilla:" o "MediaWiki:" com a àlies. Això és degut a que la barra de cerca no funciona correctament si intenteu cercar un element l'etiqueta del qual comença amb un espai de noms existent a Wikidata.

Exemples:

Pàgina de Viquipèdia: Wikipedia:Blocking policy
Etiqueta de Wikidata: Wikipedia:Blocking policy
Àlies: Blocking policy

Pàgina de Viquipèdia: Portal:History
Etiqueta de Wikidata: Portal:History
Àlies: Atès que Wikidata no te l'espai de noms "Portal" no cal afegir History com a àlies.

NotesEdit

  • Wikidata no admet l'ús de cursiva en les etiquetes, descripcions ni àlies. Ara per ara, l'equip de desenvolupament ha manifestat que no tenen intenció d'afegir aquesta possibilitat. Si un element s'escriu normalment en cursiva, per exemple si es tracta del títol d'un llibre, simplement ometeu la cursiva.
  • Wikidata no admet l'ús de subíndexs ni superíndexs en les etiquetes, descripcions ni àlies. Hi ha un debat en curs sobre l'ús de caràcters Unicode, que podrien, en molts casos, utilitzar-se com a substitutiu dels subíndexs.

Vegeu tambéEdit