vatten (L2100)

(L2100)
  • vatten sv
Language Swedish
Lexical category noun

Statements

Identifiers

Senses

L2100-S1
English clear liquid H₂O
Russian жидкость
Swedish klar vätska som är basen för liv på jorden

Statements about L2100-S1

L2100-S2
Russian химическое вещество
Swedish kemisk förening av väte och syre (H2O)

Statements about L2100-S2

0 references
L2100-S3
Swedish flytande eller stillastående vatten i naturen

Statements about L2100-S3

Forms

L2100-F1
  • vatten sv

Statements about L2100-F1

Sv-vatten.ogg
1.3 s; 16 KB
0 references
L2100-F2
  • vattnet sv

Statements about L2100-F2

L2100-F5
  • vatten sv

Statements about L2100-F5

Sv-vatten.ogg
1.3 s; 16 KB
0 references
L2100-F6
  • vattnen sv

Statements about L2100-F6

L2100-F7
  • vattens sv

Statements about L2100-F7

L2100-F8
  • vattens sv

Statements about L2100-F8

L2100-F9
  • vattnets sv

Statements about L2100-F9

L2100-F10
  • vattnens sv

Statements about L2100-F10