chúi/tsúi/ (L229809)

(L229809)
  • chúi nan-x-Q559173
  • tsúi nan-x-Q56929
  • nan-hani
Language Southern Min
Lexical category noun

Statements

水是生活當中隨處可見的物件,對大海的到冰箱冰庫內的冰角攏是水組成的。 (Min Nan (Hanji))
0 references
Tsuí sī sing-ua̍h tang-tiong suî-tshu khó-kiàn ê mi̍h-kiānn,tuì tuā-hái kàu ping-siunn ping-khòo lāi ê ping-kak lóng-sī tsuí tsoo-sîng ê. (Min Nan Chinese)
0 references
Chúi sī seng-oa̍h tang-tiong sûi-chhu khó-kiàn ê mi̍h-kiāⁿ,tùi tōa-hái kàu peng-siuⁿ peng-khò͘ lāi ê peng-kak lóng-sī chúi cho͘-sêng ê. (Min Nan Chinese)
0 references

Identifiers

Senses

L229809-S3
English chemical compound of hydrogen and oxygen
Chinese 由氫與氧構成的化合物
Traditional Chinese 由氫與氧構成的化合物
Chinese (Taiwan) 由氫與氧構成的化合物

Forms