i/i/ (L302271)

(L302271)
  • i nan-x-Q56929
  • i nan-x-Q559173
  • nan-hani
Language Southern Min
Lexical category pronoun

Statements

I khó ka-ki thàn-tsînn la̍p ha̍k-huì, sin-sin-khóo-khóo uân-sîng tāi-ha̍k ê ha̍k-gia̍p. (Min Nan Chinese)
0 references
伊靠家己趁錢納學費,辛辛苦苦完成大學的學業。 (Min Nan (Hanji))
0 references

Senses

L302271-S1
English he/she
Chinese
Traditional Chinese
Chinese (Taiwan)

Forms