it-gue̍h/it-goe̍h/一月 (L302448)

(L302448)
  • it-gue̍h nan-x-Q56929
  • it-goe̍h nan-x-Q559173
  • 一月 nan-hani
Language Southern Min
Lexical category noun

Statements

I̍t-ge̍h sî-tsūn sī Tâi-uân-lâng kè-tsueh khìng-tsiok sin-nî ê sî-tsūn. I̍t-ge̍h ê tsit-tuānn sî-kan tuì4 tshue-it kàu tsa̍p-gōo ta̍k-kang lóng-ū tsiat-bo̍k, sī-tuā-lâng kah gín-á lóng huann-hí ê sî-kan. (Min Nan Chinese)
0 references
一月時陣是臺灣人過節慶祝新年的時陣。一月的這段時間對初一到十五逐工攏有節目,序大人佮囡仔攏歡喜的時間。 (Min Nan (Hanji))
0 references

Senses

L302448-S1
German Januar
English January
Chinese 月份
Traditional Chinese 月份
Chinese (Taiwan) 月份

Forms