pēnn-īnn/pēⁿ-īⁿ/病院 (L308313)

(L308313)
  • pēnn-īnn nan-x-Q56929
  • pēⁿ-īⁿ nan-x-Q559173
  • 病院 nan-hani
Language Southern Min
Lexical category noun

Statements

Identifiers

Senses

L308313-S1
English hospital
Minnan tī-liâu kah khàn-hōo pīnn-lâng ê sóo-tsāi
Chinese 醫院
Traditional Chinese 醫院
Chinese (Taiwan) 醫院

Statements about L308313-S1

Forms

L308313-F1
  • pīnn-īnn nan-x-Q56929

Statements about L308313-F1

L308313-F2
  • pēnn-īnn nan-x-Q8070492

Statements about L308313-F2