(P1766)

English

place name sign

image of (road) sign with place name on it

 • city limit sign
 • image of place name sign
 • image of signage
 • signage image
 • roadside sign
 • highway sign
 • welcome sign
 • street sign
 • running in board
 • placename sign
 • toponym sign

Data type

Commons media file

Statements

Constraints

(?i).+\.(jpg|jpeg|jpe|png|svg|tif|tiff|gif|xcf|pdf|djvu|webp)
image filename with one of these extensions: jpg, jpeg, jpe, png, svg, tif, tiff, gif, xcf, pdf, djvu, or webp (case insensitive) (English)
имя файла изображения с одним из этих расширений: jpg, jpeg, jpe, png, svg, tif, tiff, gif, xcf, pdf, djvu или webp (без учета регистра) (Russian)
arxiu d'imatge amb alguna de les següents extencions: jpg, jpeg, jpe, png, svg, tif, tiff, gif, xcf, pdf, djvu, o webp (no distingeix majúscules/minúscules) (Catalan)
archivo de imagen con alguna de las siguientes extensiones: jpg, jpeg, jpe, png, svg, tif, tiff, gif, xcf, pdf, djvu, o webp (no distingue mayúsculas) (Spanish)
arquivo de imaxe con algunha das seguintes extensións: jpg, jpeg, jpe, png, svg, tif, tiff, gif, xcf, pdf, djvu, o webp (non distingue maiúsculas) (Galician)
nome del file immagine con una delle seguenti estensioni: jpg, jpeg, jpe, png, svg, tif, tiff, gif, xcf, pdf, djvu o webp (non distingue le maiuscole/minuscole) (Italian)
bilda dosiernomo kun unu el sekvaj dosiersufiksoj: jpg, jpeg, jpe, png, svg, tif, tiff, gif, xcf, pdf, djvu aŭ webp (usklecoblinda) (Esperanto)
0 references