English

CONOR.AL ID

authority control ID in CONOR.AL (authority control of Albanian libraries)

Data type

External identifier

Statements

0 references
49,153
23 June 2023
1 reference
CONOR.AL – skedari i njësuar i emrave vetjakë dhe të organizatave - kërkimi * :: COBISS+ (Albanian)
gjetje: 49 153 (Albanian)
23 June 2023
https://plus.cobiss.net/cobiss/al/al/conor/$1
0 references
^https?:\/\/plus\.cobiss\.net\/cobiss\/al\/al\/conor\/(\d+)
0 references
0 references
0 references
0 references
24 November 2020
CONOR.AL
0 references

Constraints