Open main menu
English

The Fall of the King

No description defined

 • Kongens Fald

Statements

0 references
0 references
0 references
Kongens Fald (Danish)
0 references
0 references
0 references
1 reference
Vejen bøjede tilvenstre over en Bro og ind gennem Serritslev By; (Danish)
1 reference
Mikkel gik rask ud gennem Nørreport. (Danish)
København ved Nat
1 reference
Det hændte samme Dags Middag, at Otte Iversen gik gennem Pilestræde og fik Mendel Speyers Datter at se. (Danish)
Otte Iversens Fald
1 reference
Inden Mikkel Thøgersen fik Orlov og begav sig til Jerusalem, begyndte Kongens haarde Tid; Mikkel kom til at følge ham et Stykke, han var med den Nat, da Kongen rejste paa Lillebælt. (Danish)
1 reference
Skatten I Aaret 1523 kom der fire tyske Landsknægte ind til en jødisk Købmand i Amsterdam og præsenterede ham et Dokument, der var affattet paa hebraisk, en Fordring paa tredive tusinde Gylden. (Danish)
1 reference
Men da Himmerlandsbønderne hørte jævne folk af deres eget slags vrinske og bøle som løse Dyr, begyndte Blodet ogsaa at suse i deres Hoved. (Danish)
1 reference
Der var Lys flere Steder i Hyskenstræde. (Danish)
København ved Nat
1 reference
Det var en Dag først i Oktober Maaned at de sejlede over Alssund (Danish)
Paa Sønderborg
1 reference
Endelig den tredie Dag slap de over Vindebroen og fik Lov til at spille for Slottets Folk i den ydre Gaard. (Danish)
1 reference
Her troede de, han skulde være himlet, men nej, han var paa Benene allerede næste Morgen og vaklede i Saddelen, han ilede gennem Sønderjylland, som skrevet staar, og ankom endelig mere død end levende til Lybæk. (Danish)
1 reference
Da han atter vovede sit beskæmmede Næb ud af Hætten for at se sig om, befandt han sig nede paa Højbroplads. (Danish)
21
Drømmeren
1 reference
Ved Midnatstid saa de Fakler bevæge sig paa Fjorden, og en Time efter landede tre store Pramme med bevæbnede Sallingboere ved Hvalpsund. (Danish)
1 reference
Da Kongen kom til Middelfart, forlod han øjeblikkeligt Færgen og gik op idet nærmeste Hus. Det var ud paa Natten, Folkene blev banket op, deres Forvirring var stor. Kongen forlangte Natteleje, ... (Danish)
1 reference
Snart var alle, der kunde krybe og gaa i Helsingør forsamlet nede ved Stranden, og der bredte sig en Stemning af dyb Beklagelse mellem dem alle, skønt kun de færreste vidste hvorfor. (Danish)

Identifiers

 
edit
edit
  edit
   edit
    edit
     edit
      edit
       edit
        edit