(Q288236)

English

gamma-glutamylcysteine

chemical compound

 • 5-L-Glutamyl-L-cysteine
 • gamma-Glu-Cys
 • gamma-L-Glutamyl-L-cysteine
 • Glu(-Cys)
 • L-gamma-glutamyl-L-cysteine
 • L-gamma-Glutamylcysteine
 • γGluCys
 • gammaGluCys
 • H-gamma-Glu-Cys-OH
 • 5-L-Glutamylcysteine
 • XN-L-gamma-glutamyl-Glutamine
 • g-L-Glutamyl-L-cysteine
 • H-Glu(Cys-OH)-OH
 • 3GC
 • XN-L-g-glutamyl-Glutamine
 • (2S)-2-amino-4-{[(1R)-1-carboxy-2-sulfanylethyl]carbamoyl}butanoic acid
 • N-L-gamma-Glutamyl-L-Cysteine
 • L-g-Glutamyl-L-cysteine
 • g-Glutamylcysteine
 • (Des-Gly)-Glutathione
 • N-(1-Carboxy-2-mercaptoethyl)-L-Glutamine
 • gamma-Glutamylcysteine

Statements

250.062 dalton
1 reference
gamma-glutamylcysteine (English)
19 October 2016
C₈H₁₄N₂O₅S
1 reference
gamma-glutamylcysteine (English)
20 November 2016
C(CC(=O)NC(CS)C(=O)O)C(C(=O)O)N
1 reference
gamma-glutamylcysteine (English)
20 November 2016
C(CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O)[C@@H](C(=O)O)N
1 reference
gamma-glutamylcysteine (English)
20 November 2016

Identifiers

1 reference
gamma-glutamylcysteine (English)
20 November 2016
1729154
1 reference
L-gamma-glutamyl-L-cysteine (English)
19 October 2016
0 references
0 references
636-320-8
1 reference
27 December 2018
(2S)-2-amino-4-{[(1R)-1-carboxy-2-sulfanylethyl]carbamoyl}butanoic acid (English)
CAS no.: 636-58-8 (English)
1 reference
27 December 2018
(2S)-2-amino-4-{[(1R)-1-carboxy-2-sulfanylethyl]carbamoyl}butanoic acid (English)
CAS no.: 636-58-8 (English)
0 references
1 reference
gamma-Glutamylcysteine (English)
20 November 2016
1 reference
L-gamma-glutamyl-L-cysteine (English)
19 October 2016
1 reference
 
edit
  edit
   edit
    edit
     edit
      edit
       edit
        edit