Babel user information
en-N This user has a native understanding of English.
vi-1 Người dùng này biết tiếng Việt với trình độ cơ bản.
zh-2 这位用户的中文达到中级水平
ja-2 この利用者は中級日本語ができます。
Users by language