Babel user information
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
fr-1 Cet utilisateur dispose de connaissances de base en français.
Users by language
Wikipedia-logo-v2.svgThis user has a page on Vietnamese Wikipedia.
Wikipedia-logo-v2.svgThis user has a page on English Wikipedia.
−10+This user has made over −10 contributions to Wikidata.

My nickname is Cinderace, is the editor at Vietnamese Wikipedia, currently working mainly at Vietnamese Wikipedia. On Wikidata, I edited and added the Interwiki link to pages at Vietnamese Wikipedia.

You can contact me at my talk page on Vietnamese Wikipedia if you want to contact me quickly. (NOTE: Write discussion in English)


Biệt danh của tôi là Cinderace, là thành viên tại Wikipedia Tiếng Việt, hiện đang làm việc chủ yếu tại Wikipedia Tiếng Việt. Trên Wikidata, tôi sửa, thêm liên kết Interwiki vào các trang tại Wikipedia Tiếng Việt.

Bạn có thể liên hệ tôi tại trang thành viên của tôi tại đó nếu bạn muốn liên hệ nhanh với tôi.