QueriesEdit

Per ferEdit

  • Consellers comarcals
  • Organigrama gencat
  • Delegats territorials
  • Diputats al Parlament
  • Consell General d'Aran
  • Regidors de Girona
legislatures Qualificador Bios/refs
1a fet fet
2a fet fet
3a fet fins a Jordi Martínez i Planas
4a
5
6
7
8
9
10
11 fet fet
12 fet fet


exemple Q88979357