User:Draceane/Položky Česko

vytvořit položky o Česku („Popišme Česko“):

geo

 • všechny silnice III. třídy
  • souřadnice!
  • (?OSM relace, obrázek, adm. jednotka, provozovatel, číslo)
 • všechny silniční mosty (BMS, Geoportál ŘSD, ...CEV?; souřadnice, silnice, překážka, délka, šířka, datum výstavby, provozovatel, projektant, číslo, stav?...)
  • importovat, založit vlastnosti (např. zatížitelnost; rozpětí)
 • všechny železniční mosty (zdroj?, jinak dtto)
 • všechny školy v Česku
 • doplnit osady a ZSJ
 • nepamátkové sakrální objekty (hlavně velké množství kaplí)
 • drobné (sakrální) památky, dle namátkového souboru (Pošumaví) dokázal import z DP pokrýt tak 30–50 % památek stojících v krajině
 • chybějící vrcholy
 • chybějící vodní toky (většinou x-tého řádu)
  • ale chybí často i docela důležité

obecně některé věci podle Map.cz

co máme:

osobnosti

 • více dle NKČR AUT
 • ?všichni vysokoškolští profesoři / docenti (zdroj?)
 • vedoucí VŠ fakult, ústavů (pokud ještě nejsou) (zdroj?)
 • šlechta a další historické osobnosti -> rodokmeny

ostatní

 • VŠ zařízení (koleje, menzy, SÚZ: hlavně kvůli budovám)

upravit

 • redukovat importované popisy z NKČR AUT
 • do aliasů názvy článků z cswiki (minimálně u obcí, vesnic, ZSJ)
 • slučovat duplicity z importů
 • podívat se na 1) hotely 2) „cebuánské“ kopce
 • importovat akademické tituly z NKČR

QUERY na obce

vlajka/znak

WD:MB: Germartin1

 • hotely v Česku
  1. sloučit
  2. přiřadit fotky
  3. v názvech položek jsou překlepy
 • QUERY

sloučit cebuánské kopce

 • odkazují na ceb/sv...?, nemají štítek cs [?], vypsat geografické body/vrcholy do okruhu 100 m