User:Draceane/TODO

nové vlastnosti

tvrzení, kvalifikátory a obecné položky

 • rozpětí mostu (model obsahu?)
 • zatížitelnost (+kvalifikátory)
import položek a vlastností (stavební)
 • nahrát různé typy ocelí (S235, 355 .. J0, AR ..)
 • profily (IPE 280, HEB 200 ... L 100*100*5)
 • betony C30/37..;
 • výztuž (B500B, Y1760)
 • šířková uspořádání
 • kolejnice
 • šrouby
 • třídy vlivu prostředí, cementy (CEM I, 42.5 R)
 • třídy průřezů

zdroj? knihovny materiálů asi těžko???

další úkoly
 • Pladias: import českých názvů taxonů
 • Řeholní jména a další neplechy
 • Čáslav: ulice (RÚIAN) × osady/čtvrti dle map apod.
random