ಸದಸ್ಯ ಚಿತ್ರ
Babel user information
kn-N ಈ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭಾಷಿಕರ ಜ್ಞಾನವಿದೆ
en-4 This user has near native speaker knowledge of English.
hi-2 इस सदस्य को हिन्दी का मध्यम स्तर का ज्ञान है।
sa-4 एषः सदस्यः मातृभाषावत्-संस्कृतम् अवगच्छति ।
Users by language

Template:ಬಾವುಟ ಚಿಹ್ನೆ Template:User ಸಾಗರ Template:Location map many


ಹೆಸರು:ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿ ಜಿ

ನಿವಾಸ:ಕರ್ಕಿಕೊಪ್ಪ

ವಿಳಾಸ: 'ಶ್ರೀ ಗುರುಕೃಪ' ,

ಕರ್ಕಿಕೊಪ್ಪ,

ಅಂಚೆː ಯಡಜಿಗಳೇಮನೆ,

ಸಾಗರ(ತಾ)

ಶಿವಮೊಗ್ಗ(ಜಿ)

೫೭೭೪೦೧

Email: manjappabg@gmail.com