Babel user information
en-5 This user has professional knowledge of English.
zh-Hant-TW-N 台式中文是這位用戶的的母語
zh-N 中文是这位用户的母语
ja-1 この利用者は初級日本語ができます。
nan-1 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ê lêng-le̍k sī chho·-kip.
Users by language