Try it!

Try it!

Try it!

Try it!

# Barcelonins històrics (aprox)
SELECT ?item
WHERE {
?item wdt:P19/wdt:P131* wd:Q1492.
?item wdt:P570 ?datadef.
 FILTER(?datadef <= "1654-00-00"^^xsd:dateTime)
}

Try it!

# Categories amb temes associats.
SELECT DISTINCT ?cat ?categoria ?tema ?temaLabel
WHERE {
 ?cat wdt:P31 wd:Q4167836.
 ?cat wdt:P971 ?tema.
  ?categoria schema:about ?cat.
  ?categoria schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],ca,en,es" . } 
}
ORDER BY ?cat

Try it!

#Descendents del papa Borja ascendents de Felip I de Bèlgica
SELECT DISTINCT ?persona ?personaLabel ?pares ?paresLabel
WITH { SELECT ?persona WHERE { ?persona wdt:P40* wd:Q155004 . } } AS %1
WITH { SELECT ?persona WHERE { wd:Q108316 wdt:P40* ?persona. } } AS %2
WHERE {
 INCLUDE %1
 INCLUDE %2
 ?persona wdt:P22|wdt:P25 ?pares
 SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],ca,en,es,an,eu" .
 }
}

Try it!

Try it!

# Articles de botànics amb abreviacio d'autor
SELECT DISTINCT ?persona ?article ?abreviacio
WHERE {
 ?persona wdt:P428 ?abreviacio.
  ?article schema:about ?persona.
  ?article schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
}

Try it!

# Articles de zoòlegs amb abreviacio d'autor
SELECT DISTINCT ?persona ?article ?abreviacio
WHERE {
 ?persona wdt:P835 ?abreviacio.
  ?article schema:about ?persona.
  ?article schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
}

Try it!

# Articles de premiats i categories de premis (cat premiats)
SELECT DISTINCT ?persona ?article ?premi ?cat ?categoria
WHERE {
 ?persona wdt:P166 ?premi.
 ?premi wdt:P2517 ?cat.
  ?article schema:about ?persona.
  ?article schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
  ?categoria schema:about ?cat.
  ?categoria schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
}

Try it!

# Articles de premiats i categories de premis (cat principal)
SELECT DISTINCT ?persona ?article ?premi ?cat ?categoria
WHERE {
 ?persona wdt:P166 ?premi.
 ?premi wdt:P910 ?cat.
  ?article schema:about ?persona.
  ?article schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
  ?categoria schema:about ?cat.
  ?categoria schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
}

Try it!

# Categories de premis per nombre de premiats a Wikidata
SELECT DISTINCT ?premi ?catpral ?categoriapral ?catpremiats ?categoriapremiats (COUNT(?persona) AS ?numpers)
WHERE {
 ?persona wdt:P31 wd:Q5.
 ?persona wdt:P166 ?premi.
 ?premi wdt:P910|wdt:P2517 ?cat.
  ?categoria schema:about ?cat.
  ?categoria schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
 OPTIONAL {
  ?premi wdt:P910 ?catpral.
 OPTIONAL {
  ?categoriapral schema:about ?catpral.
  ?categoriapral schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
 }
  }
 OPTIONAL {
  ?premi wdt:P2517 ?catpremiats.
 OPTIONAL {
  ?categoriapremiats schema:about ?catpremiats.
  ?categoriapremiats schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
 }
  }
}
GROUP BY ?premi ?catpral ?categoriapral ?catpremiats ?categoriapremiats
ORDER BY DESC(?numpers)

Try it!

# Categories de premis
SELECT DISTINCT ?premi ?catpral ?categoriapral ?catpremiats ?categoriapremiats
WHERE {
 ?persona wdt:P166 ?premi.
 ?premi wdt:P910|wdt:P2517 ?cat.
  ?categoria schema:about ?cat.
  ?categoria schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
 OPTIONAL {
  ?premi wdt:P910 ?catpral.
 OPTIONAL {
  ?categoriapral schema:about ?catpral.
  ?categoriapral schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
 }
  }
 OPTIONAL {
  ?premi wdt:P2517 ?catpremiats.
 OPTIONAL {
  ?categoriapremiats schema:about ?catpremiats.
  ?categoriapremiats schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
 }
  }
}

Try it!

# Categories de guanyadors per premis
SELECT DISTINCT ?premi ?premiLabel ?cat ?categoria
WHERE {
 ?premi wdt:P31/wdt:P279* wd:Q21142755.
 ?premi wdt:P2517 ?cat.
  ?categoria schema:about ?cat.
  ?categoria schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],ca,en,es" . } 
}

Try it!

# Categories principals per premis
SELECT DISTINCT ?premi ?premiLabel ?cat ?categoria
WHERE {
 ?premi wdt:P31/wdt:P279* wd:Q21142755.
 ?premi wdt:P910 ?cat.
  ?categoria schema:about ?cat.
  ?categoria schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],ca,en,es" . } 
}

Try it!

# Categories per origen de llocs d'Espanya i nombre d'articles
SELECT DISTINCT ?lloc ?llocLabel ?cat ?categoria ?catnat ?categorianat (COUNT(?persona) AS ?totpers)
  WHERE {
   ?persona wdt:P19 ?lloc.
   ?lloc wdt:P17 wd:Q29.
  ?art schema:about ?persona.
  ?art schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
 OPTIONAL {
  ?lloc wdt:P1464 ?catnat.
 OPTIONAL {
  ?categorianat schema:about ?catnat.
  ?categorianat schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
 }
  }
 OPTIONAL {
  ?lloc wdt:P1792 ?cat.
 OPTIONAL {
  ?categoria schema:about ?cat.
  ?categoria schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
 }
  }
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],ca,en,es" . } 
   }
GROUP BY ?lloc ?cat ?llocLabel ?categoria ?catnat ?categorianat
ORDER BY DESC(?totpers) ?llocLabel

Try it!

# Categories per origen de llocs d'Espanya i nombre d'articles (versió millorable)
SELECT DISTINCT ?lloc ?llocLabel ?cat ?categoria (COUNT(?persona) AS ?totpers)
  WHERE {
   ?persona wdt:P19 ?lloc.
   ?lloc wdt:P17 wd:Q29.
  ?art schema:about ?persona.
  ?art schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
 OPTIONAL {
  ?lloc wdt:P1464|wdt:P1792 ?cat.
 OPTIONAL {
  ?categoria schema:about ?cat.
  ?categoria schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
 }
  }
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],ca,en,es" . } 
   }
GROUP BY ?lloc ?cat ?llocLabel ?categoria
ORDER BY DESC(?totpers) ?llocLabel

Try it!

# Persones del Racó d'Ademús (amb article)
SELECT DISTINCT ?persona ?personaLabel ?article
WHERE {
 ?persona wdt:P19 ?lloc.
 ?lloc wdt:P131* wd:Q1432274.
  ?article schema:about ?persona.
  ?article schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],ca,en,es" . } 
}

Try it!

# Persones de les Seychelles amb article
SELECT DISTINCT ?persona ?personaLabel ?article
WHERE {
 ?persona wdt:P27 wd:Q1042.
  ?article schema:about ?persona.
  ?article schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],ca,en,es" . } 
}

Try it!

# Categories de nascuts o relacionats amb comarques, estats, comunitats, províncies, etc.
# Només agafa una selecció de llocs que se suposa que majoritàriament hem de tenir.
SELECT DISTINCT ?tipus ?tipusLabel ?lloc ?llocLabel ?cat ?categoria
WHERE {
  VALUES ?tipus {wd:Q937876 wd:Q766277 wd:Q15089 wd:Q6465 wd:Q5107 wd:Q3624078 wd:Q10742 wd:Q35657 wd:Q1221156 wd:Q697390}
  ?lloc wdt:P31 ?tipus.
 OPTIONAL {
  ?lloc wdt:P1464|wdt:P1792 ?cat.
 OPTIONAL {
  ?categoria schema:about ?cat.
  ?categoria schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
 }
 }
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],ca,en,es" . } 
}
ORDER BY ?tipusLabel ?llocLabel

Try it!

# persones relacionades (productors) amb article
SELECT DISTINCT ?tema ?item ?article ?nameca ?nameor
WHERE {
 ?tema wdt:P162 ?item.
 ?item wdt:P27 wd:Q30.
 ?article schema:about ?tema.
 ?article schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "ca" .
?item rdfs:label ?nameca
}
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "en".
?item rdfs:label ?nameor
}
}

Try it!

#etiquetes entitats de població frisones
SELECT DISTINCT ?item ?nameca ?nameor
WHERE {
 ?item wdt:P31 wd:Q1852859.
 ?item wdt:P131* wd:Q770.
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "ca" .
?item rdfs:label ?nameca
}
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "fy".
?item rdfs:label ?nameor
}
}

Try it!

Try it!

# articles d'estudiants de centres educatius sense categoria per centre educatiu
SELECT DISTINCT ?persona ?personaLabel ?uni ?uniLabel ?article ?cat
WHERE {
 ?persona wdt:P69 ?uni.
 ?article schema:about ?persona.
 ?article schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
 OPTIONAL {
  ?uni wdt:P3876 ?cat.
  ?categoria schema:about ?cat.
  ?categoria schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
 } FILTER (!bound(?categoria))
}

Try it!

# categories de nascuts o relacionats amb estats, comunitats, etc.
SELECT DISTINCT ?lloc ?cat ?categoria
WHERE {
  VALUES ?grans {wd:Q5107 wd:Q3624078 wd:Q10742 wd:Q35657}
  ?lloc wdt:P31 ?grans.
  ?lloc wdt:P1464|wdt:P1792 ?cat.
  ?categoria schema:about ?cat.
  ?categoria schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
}

Try it!

# categories persones per lloc
SELECT DISTINCT ?lloc ?cat ?categoria
WHERE {
  ?lloc wdt:P1464|wdt:P1792 ?cat.
  ?categoria schema:about ?cat.
  ?categoria schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
}

Try it!

# articles i categories per persones relacionades (no lloc de naixement); canadencs
SELECT DISTINCT ?persona ?lloc ?article ?cat ?categoria
WHERE {
 ?persona wdt:P27 wd:Q16.
 ?persona wdt:P19 ?lloc.
 ?article schema:about ?persona.
 ?article schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
  ?lloc wdt:P1792 ?cat.
  ?categoria schema:about ?cat.
  ?categoria schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
}

Try it!

# Masies del Vallès Oriental
SELECT DISTINCT ?masiaLabel ?munLabel ?coor ?article ?masia 
WHERE {
 ?masia wdt:P31 wd:Q585956.
 ?masia wdt:P131* wd:Q14303.
 ?masia wdt:P131 ?mun.
 OPTIONAL {?masia wdt:P625 ?coor}
 OPTIONAL {
  ?article schema:about ?masia.
  ?article schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
 }
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],ca,en,es" . } 
}
ORDER BY ASC(?mun)

Try it!

# articles i categories d'estudiants i universitats
SELECT DISTINCT ?persona ?personaLabel ?uni ?uniLabel ?article ?cat ?categoria
WHERE {
 ?persona wdt:P69 ?uni.
 ?article schema:about ?persona.
 ?article schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
 OPTIONAL {
  ?uni wdt:P3876 ?cat.
  ?categoria schema:about ?cat.
  ?categoria schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
 }
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],ca,en,es" . } 
}

Try it!

# Rius de Catalunya sense desembocadura
SELECT ?riu ?riuLabel 
WHERE {
 ?riu wdt:P31 wd:Q355304.
 ?riu wdt:P131* wd:Q5705.
 MINUS {?riu wdt:P403 []}
 SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],ca,oc,eu,gl,en,es,an,eu,pl,sv,ceb" .
}
}

Try it!

# coses dels Països Catalans sense instància ni subclasse de res
SELECT ?item ?itemLabel ?coor
WHERE {
 VALUES ?pc {wd:Q5705 wd:Q5720 wd:Q5765 wd:Q12709 wd:Q166282 wd:Q228 wd:Q1425491 wd:Q1479641 wd:Q804160 wd:Q804155 wd:Q1544003 wd:Q804156}
 ?item wdt:P131* ?pc.
 OPTIONAL {?item wdt:P625 ?coor .}
 MINUS {?item wdt:P31 []}
 MINUS {?item wdt:P279 []}
 SERVICE wikibase:label {bd:serviceParam wikibase:language "ca, oc, en, es, fr, it".}
}
#defaultView:Map

Try it!

#subclasses de fars
SELECT ?classe ?classeLabel 
WHERE {
 ?classe wdt:P279 wd:Q39715.
    SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "ca,en,fr,de" .
    }
 
}

Try it!

# coses de Catalunya sense instància ni subclasse de res
SELECT ?item ?itemLabel ?coor
WHERE {
 ?item wdt:P131* wd:Q5705.
 OPTIONAL {?item wdt:P625 ?coor .}
 MINUS {?item wdt:P31 []}
 MINUS {?item wdt:P279 []}
 SERVICE wikibase:label {bd:serviceParam wikibase:language "ca, oc, en, es, fr".}
}
#defaultView:Map

Try it!

# coses amb municipi català sense instància de res
# duplica municipi i comarca
SELECT ?item ?itemLabel ?mun ?munLabel ?llengua
WHERE {
 ?item wdt:P131* ?mun.
 ?mun wdt:P4335 [].
 MINUS {?item wdt:P31 []}
 SERVICE wikibase:label {bd:serviceParam wikibase:language "ca, oc, en, es, fr".}
}

Try it!

#Llocs d'Espanya amb la propietat de no confondre
SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel ?noconf ?noconfLabel
WHERE {
 ?item wdt:P17 wd:Q29.
 ?item wdt:P1889 ?noconf.
 ?item wdt:P131 [].
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],ca,oc,eu,gl,en,es,an,eu,pl,sv,ceb" .
}
}

Try it!

#Elements d'una llista segons si tenen propietat de confondre (per buscar duplicats al mapa)
SELECT ?item ?itemLabel ?coord ?layer
WHERE {
 VALUES ?item {wd:Q631075 wd:Q800445 wd:Q17614675 wd:Q11909200 wd:Q17588255 wd:Q11909689 wd:Q73235054 wd:Q73235787 wd:Q11909725 wd:Q11909721 wd:Q11909752 wd:Q11909751 wd:Q11909760 wd:Q11909763 wd:Q11909768 wd:Q11909771 wd:Q8561495 wd:Q73377280 wd:Q17588521 wd:Q30301825 wd:Q96117891 wd:Q47182660 wd:Q11910589 wd:Q11910585 wd:Q17596134 wd:Q73282322 wd:Q11910620 wd:Q65206072 wd:Q18004150 wd:Q11910640 wd:Q11910667 wd:Q18003421 wd:Q17588061 wd:Q28125697 wd:Q23792745 wd:Q61616758 wd:Q2935730 wd:Q18003808 wd:Q61607135 wd:Q61623115 wd:Q28712218 wd:Q28711247 wd:Q28711523 wd:Q28711519 wd:Q21849328 wd:Q21849291 wd:Q18695890 wd:Q18696616 wd:Q28071707 wd:Q24035304 wd:Q85533439 wd:Q47180023 wd:Q83061077 wd:Q62024798 wd:Q96761814 wd:Q47184326 wd:Q18003561 wd:Q11911797 wd:Q20106224 wd:Q97771289 wd:Q11954825 wd:Q28088452 wd:Q47180066 wd:Q49486036 wd:Q73360741 wd:Q83439797 wd:Q549699 wd:Q73416348 wd:Q47180688 wd:Q47185494 wd:Q83499606 wd:Q11954581 wd:Q17594432 wd:Q11952241 wd:Q11912860 wd:Q17594614 wd:Q3661125 wd:Q1333395 wd:Q11912766 wd:Q17594806 wd:Q11912807 wd:Q11912806 wd:Q73243007 wd:Q96743153 wd:Q73393805 wd:Q19594020 wd:Q62024302 wd:Q62024297 wd:Q26940807 wd:Q5757790 wd:Q17615460 wd:Q73405419 wd:Q56401177 wd:Q73417592 wd:Q85324840 wd:Q73406442 wd:Q80971391 wd:Q80968614 wd:Q73244451 wd:Q73244447 wd:Q73244449 wd:Q73244015 wd:Q73244013 wd:Q73238808 wd:Q73238807 wd:Q11930347 wd:Q73261638 wd:Q28466631 wd:Q28711293 wd:Q37586335 wd:Q37586331 wd:Q23498840 wd:Q23500256 wd:Q18004520 wd:Q17617216 wd:Q11913188 wd:Q73406714 wd:Q17617928 wd:Q11909742 wd:Q73362644 wd:Q96621975 wd:Q73242536 wd:Q73242522 wd:Q73244946 wd:Q73244944 wd:Q73241218 wd:Q73241203 wd:Q73263567 wd:Q73262745 wd:Q96743388 wd:Q73260819 wd:Q96743384 wd:Q73240267 wd:Q73240274 wd:Q96743410 wd:Q73243992 wd:Q73243965 wd:Q73243501 wd:Q73243476 wd:Q73243491 wd:Q73243506 wd:Q73228986 wd:Q73232041 wd:Q73241662 wd:Q73241659 wd:Q20876242 wd:Q20985940 wd:Q96621981 wd:Q73380755 wd:Q73240747 wd:Q73240779 wd:Q73260178 wd:Q73263566 wd:Q73233969 wd:Q73235786 wd:Q96621978 wd:Q73395249 wd:Q20985998 wd:Q96143636 wd:Q96142048 wd:Q44061218 wd:Q18004676 wd:Q11936069 wd:Q18004677 wd:Q73405178 wd:Q11918990 wd:Q96586856 wd:Q73405161 wd:Q98219645 wd:Q73260097 wd:Q73394161 wd:Q98396010 wd:Q96657814 wd:Q73260477 wd:Q73281935 wd:Q98092092 wd:Q96655570 wd:Q73361669 wd:Q98219587 wd:Q73416234 wd:Q96654451 wd:Q73245360 wd:Q73406422 wd:Q96641133 wd:Q11937280 wd:Q47186442 wd:Q96621502 wd:Q73262675 wd:Q96654412 wd:Q73394615 wd:Q96655567 wd:Q73394719 wd:Q96656908 wd:Q73237398 wd:Q73241647 wd:Q96655574 wd:Q96653840 wd:Q73362832 wd:Q11943854 wd:Q18006033 wd:Q20679375 wd:Q11947086 wd:Q21530585 wd:Q47171136 wd:Q73361739 wd:Q20985356 wd:Q17389718 wd:Q17602272 wd:Q11947334 wd:Q11947335 wd:Q11947296 wd:Q8777111 wd:Q18696172 wd:Q9034469 wd:Q1278218 wd:Q11682913 wd:Q9007519 wd:Q96658094 wd:Q73243515 wd:Q73238343 wd:Q73238336 wd:Q73238333 wd:Q43126293 wd:Q43127419 wd:Q58461831 wd:Q20104297 wd:Q18325508 wd:Q96099655 wd:Q18008487 wd:Q73238827 wd:Q73238818}
 ?item wdt:P625 ?coord .
 OPTIONAL{?item wdt:P1889 ?conf.}
 BIND(BOUND(?conf) as ?layer)
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],ca,en,es,an,eu,pl,sv,ceb" .
}
}
#defaultView:Map

Try it!

#Alies de tot de Catalunya en totes les llengües
SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel ?alias
WHERE {
 ?item wdt:P17 wd:Q29.
 ?item wdt:P131* wd:Q5705.
 ?item skos:altLabel ?alias.
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "ca,oc,en,es,pl,sv,ceb" .
}
}

Try it!

#Tot de Catalunya
SELECT ?item ?itemLabel ?tipus ?lat ?lon ?mun ?idescat
WHERE {
 ?item wdt:P17 wd:Q29.
 ?item wdt:P131* wd:Q5705.
 ?item wdt:P31 ?tipus.
 OPTIONAL {
?item p:P625 ?coordinate .
?coordinate psv:P625 ?coordinate_node .
?coordinate_node wikibase:geoLatitude ?lat .
?coordinate_node wikibase:geoLongitude ?lon .
 }
 OPTIONAL {
  ?item wdt:P131* ?mun.
  ?mun wdt:P4335 ?idescat.
  ?mun wdt:P31 wd:Q33146843.}
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "ca,oc,en,es,pl,sv,ceb" .
}
}

Try it!

# llocs amb coordenades referenciades al Nomenclàtor
SELECT ?item ?itemLabel ?inst ?instLabel ?mun ?munLabel ?idescat ?lat ?lon
WHERE {
 ?item wdt:P17 wd:Q29.
 ?item p:P625 ?coordinate.
 ?coordinate prov:wasDerivedFrom ?ref.
 ?ref pr:P248 wd:Q11938912.
 ?coordinate psv:P625 ?coordinate_node.
 ?coordinate_node wikibase:geoLatitude ?lat.
 ?coordinate_node wikibase:geoLongitude ?lon.
 OPTIONAL {?item wdt:P31 ?inst}
 OPTIONAL {?item wdt:P131* ?mun.
      ?mun wdt:P31 wd:Q33146843}
 OPTIONAL {?mun wdt:P4335 ?idescat}
 SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "ca,oc,en,es,fr". }
}

Try it!

#Fars de Catalunya (Nord i Sud) ordenats per latitud
SELECT ?item ?itemLabel ?municipi ?municipiLabel ?imatge ?coord ?lat
 WHERE {
  VALUES ?tmun {wd:Q484170 wd:Q33146843}
  VALUES ?catalunya {wd:Q5705 wd:Q12709}
  ?item wdt:P31 wd:Q39715.
  ?item wdt:P131* ?municipi.
  ?municipi wdt:P31 ?tmun.
  ?municipi wdt:P131* ?catalunya.
 OPTIONAL{?item wdt:P625 ?coord.
      ?item p:P625 ?coordinate .
     ?coordinate psv:P625 ?coordinate_node .
     ?coordinate_node wikibase:geoLatitude ?lat .
     }
 OPTIONAL{?item wdt:P18 ?imatge.}
    SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "ca" .
    }
 }
  ORDER BY DESC(?lat)

Try it!

#tipus de municipis d'Espanya, Andorra i França
SELECT ?tmun ?tmunLabel WHERE {
 VALUES ?tipus {wd:Q2074737 wd:Q24279 wd:Q484170}
 ?tmun wdt:P279* ?tipus.
 SERVICE wikibase:label {bd:serviceParam wikibase:language "ca, es, fr, en".}

Try it! }

#Municipis d'Espanya, amb els noms alternatius separats
SELECT DISTINCT ?mun ?munLabel ?oficial ?alias
  WHERE {
    ?mun wdt:P31/wdt:P279* wd:Q2074737.
    OPTIONAL {?mun wdt:P1448 ?oficial}
    OPTIONAL {?mun skos:altLabel ?alias.
         FILTER(lang(?alias)="ca")}
    SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "ca" .
    }
  }

Try it!

# retaules ceràmics identificats pel nom
SELECT ?monument ?label
WHERE
{
 ?monument wdt:P131* wd:Q8818;
     rdfs:label ?label.
 FILTER(CONTAINS(?label, "etaule ceràmic ")).
}

Try it!

# carrers i places de Barcelona (amb mapa segons si tenen foto)
SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel ?adm ?admLabel ?coord ?coordcreua ?imatge ?layer ?tipusLabel
WHERE {
 VALUES ?tipus {wd:Q79007 wd:Q56753514 wd:Q787113 wd:Q34442 wd:Q207934 wd:Q174782}
 ?item wdt:P31 ?tipus.
 ?item wdt:P131 ?adm.
 ?adm wdt:P131* wd:Q1492.
 OPTIONAL{?item wdt:P625 ?coord.}
 OPTIONAL{?item wdt:P18 ?imatge.}
 OPTIONAL{?item p:P2789 ?creuament.
     ?creuament pq:P625 ?coordcreua}
 BIND(BOUND(?imatge) as ?layer)
 SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "ca" .
}
}

Try it!

#Monuments amb IPAC sense estatus patrimonial
SELECT ?item ?name ?coord ?lat ?lon
WHERE {
 ?item wdt:P1600 [].
 MINUS {?item wdt:P1435 []}
 OPTIONAL {
?item wdt:P625 ?coord .
?item p:P625 ?coordinate .
?coordinate psv:P625 ?coordinate_node .
?coordinate_node wikibase:geoLatitude ?lat .
?coordinate_node wikibase:geoLongitude ?lon .
 }
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],ca,en,es,an,eu,pl,sv,ceb" .
?item rdfs:label ?name.
}
}
#defaultView:Map

Try it!

#Monuments amb IPAC per protecció
SELECT ?item ?name ?coord ?lat ?lon ?layer
WHERE {
 ?item wdt:P1600 [].
 OPTIONAL {
 ?item wdt:P1435 ?prot.
?item wdt:P625 ?coord .
?item p:P625 ?coordinate .
?coordinate psv:P625 ?coordinate_node .
?coordinate_node wikibase:geoLatitude ?lat .
?coordinate_node wikibase:geoLongitude ?lon .
 }
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],ca,en,es,an,eu,pl,sv,ceb" .
?item rdfs:label ?name.
 ?prot rdfs:label ?layer
}
}
#defaultView:Map

Try it!

#Monuments inventariats
SELECT ?item ?name ?coord ?lat ?lon
WHERE {
?item wdt:P1435 wd:Q28034408.
?item wdt:P131* wd:Q5705 .
 OPTIONAL {
?item wdt:P625 ?coord .
?item p:P625 ?coordinate .
?coordinate psv:P625 ?coordinate_node .
?coordinate_node wikibase:geoLatitude ?lat .
?coordinate_node wikibase:geoLongitude ?lon .
 }
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],ca,en,es,an,eu,pl,sv,ceb" .
?item rdfs:label ?name
}
}
#defaultView:Map

Try it!

# Nascuts a Constantinoble de 1453 a 1923, amb article
SELECT DISTINCT ?persona ?personaLabel ?data ?article
WHERE {
 ?persona wdt:P31 wd:Q5.
 ?persona wdt:P19 wd:Q16869.
 ?persona wdt:P569 ?data.
 ?article schema:about ?persona.
 ?article schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>.
 SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "ca,oc,en,es,fr". }
 FILTER("1453-05-29"^^xsd:dateTime <= ?data && ?data < "1924-01-01"^^xsd:dateTime).
}

Try it!

# Llocs de Catalunya amb referències a l'adreça
SELECT ?item ?itemLabel ?adr ?codi ?llengua ?origen ?origenLabel
WHERE {
 ?item wdt:P131* wd:Q5705.
 ?item p:P6375 ?sadr.
 ?sadr prov:wasDerivedFrom ?ref.
 ?ref pr:P143 ?origen.
 ?item wdt:P6375 ?adr.
 OPTIONAL {?item wdt:P1600 ?codi}
 SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "ca,oc,en,es,fr". }
 FILTER (LANG(?adr) AS ?llengua).
}

Try it!

#Coses de Cabanes (Plana Alta)
SELECT ?item ?itemLabel ?coord
WHERE {
 ?item wdt:P131* wd:Q1646899.
 ?item wdt:P625 ?coord .
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],ca,en,es,an,eu,pl,sv,ceb" .
}
}
#defaultView:Map

Try it!

 • Propietats i sitelink de commons d'una llista de monuments:
SELECT DISTINCT ?item ?lon ?lat ?imatge ?prot ?itemLabel ?protLabel ?ipac ?mun ?estil ?estilLabel ?ccat ?commonslink
  WHERE {
   VALUES ?item {wd:Q250523 wd:Q17596577 wd:Q11913087 wd:Q20104297 wd:Q23499031 wd:Q23499032 wd:Q3816570 wd:Q22893596 wd:Q23499034 wd:Q22809170 wd:Q22809084 wd:Q3816526 wd:Q22968639 wd:Q22809747 wd:Q22809737 wd:Q23499047 wd:Q22893613 wd:Q22809132 wd:Q22893568 wd:Q11947564 wd:Q23499045 wd:Q23499046 wd:Q19255622 wd:Q22809689 wd:Q22809746 wd:Q22809745 wd:Q22893539 wd:Q22893533 wd:Q58461694 wd:Q23499037 wd:Q71365567 wd:Q22893606 wd:Q23499038 wd:Q22809725 wd:Q22809731 wd:Q23499036 wd:Q22893543 wd:Q22809136 wd:Q22809705 wd:Q22893610 wd:Q71367611 wd:Q23499039 wd:Q23499040 wd:Q23499041 wd:Q22968634 wd:Q22893540 wd:Q22968628 wd:Q22968626 wd:Q22809693 wd:Q22809724 wd:Q22968637 wd:Q22968631 wd:Q22968625 wd:Q22968638 wd:Q22893534 wd:Q23499042 wd:Q22893535 wd:Q22968633 wd:Q22968642 wd:Q22968629 wd:Q22968635 wd:Q22968630 wd:Q22893532 wd:Q22893524 wd:Q22893516 wd:Q65208575 wd:Q65208776 wd:Q23499043 wd:Q57959289 wd:Q61982448 wd:Q71441349}
   OPTIONAL {
    ?item wdt:P625 ?coord.
   ?item p:P625 ?coordinate .
   ?coordinate psv:P625 ?coordinate_node .
   ?coordinate_node wikibase:geoLatitude ?lat .
   ?coordinate_node wikibase:geoLongitude ?lon .
  }
   OPTIONAL {?item wdt:P18 ?imatge}
   OPTIONAL {?item wdt:P131 ?adm}
   OPTIONAL {?item wdt:P1435 ?prot}
   OPTIONAL {?item wdt:P373 ?ccat}
   OPTIONAL {?item wdt:P1600 ?ipac}
   OPTIONAL {
    ?item wdt:P131* ?mun.
    ?mun wdt:P31 wd:Q33146843.
   }
   OPTIONAL {?item wdt:P149 ?estil}
   OPTIONAL {?commonslink schema:about ?item;
     schema:isPartOf <https://commons.wikimedia.org/> }
  SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "ca,en,oc,fr,es" .
  }
  }

Try it!

#etiquetes items de Catalunya que tenen coordenades
SELECT DISTINCT ?item ?nameca ?nameen
WHERE {
 ?item wdt:P17 wd:Q29.
 ?item wdt:P131* wd:Q5705.
 ?item wdt:P625 [].
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "ca" .
?item rdfs:label ?nameca
}
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language "en".
?item rdfs:label ?nameen
}
}
#ORDER BY ASC (?name)
#defaultView:Table

Try it!