Babel user information
en-5 This user has professional knowledge of English.
ja-4 この利用者は母語話者に近い日本語の知識を有しています。
zh-3 这位用户的中文达到高级水平
ko-0 이 사용자는 한국어모르거나, 이해하는 데 어려움이 있습니다.
th-0 ผู้ใช้คนนี้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย (หรือเข้าใจได้ด้วยความยากลำบาก)
vi-0 Thành viên này hoàn toàn không biết tiếng Việt (hoặc rất khó khăn để hiểu).
Users by language