About this board

Logo of Wikidata

Welcome to Wikidata, Աշոտ1997!

Wikidata is a free knowledge base that you can edit! It can be read and edited by humans and machines alike and you can go to any item page now and add to this ever-growing database!

Need some help getting started? Here are some pages you can familiarize yourself with:

  • Introduction – An introduction to the project.
  • Wikidata tours – Interactive tutorials to show you how Wikidata works.
  • Community portal – The portal for community members.
  • Contents – The main help page for editing and using the site.
  • Project chat – Discussions about the project.
  • Tools – A collection of user-developed JavaScript tools to allow for easier completion of some tasks.

If you have any questions, please ask me on my talk page. If you want to try out editing, you can use the sandbox to try. Once again, welcome, and I hope you quickly feel comfortable here, and become an active editor for Wikidata.

Best regards! Liuxinyu970226 (talk) 13:15, 16 February 2015 (UTC)

Previous discussion was archived at User talk:ԱշոտՏՆՂ/Archive 1 on 2015-11-16.

[WMF Board of Trustees - Call for feedback: Community Board seats] Meetings with the Wikidata community

1
MediaWiki message delivery (talkcontribs)

The Wikimedia Foundation Board of Trustees is organizing a call for feedback about community selection processes between February 1 and March 14. While the Wikimedia Foundation and the movement have grown about five times in the past ten years, the Board’s structure and processes have remained basically the same. As the Board is designed today, we have a problem of capacity, performance, and lack of representation of the movement’s diversity. Our current processes to select individual volunteer and affiliate seats have some limitations. Direct elections tend to favor candidates from the leading language communities, regardless of how relevant their skills and experience might be in serving as a Board member, or contributing to the ability of the Board to perform its specific responsibilities. It is also a fact that the current processes have favored volunteers from North America and Western Europe. In the upcoming months, we need to renew three community seats and appoint three more community members in the new seats. This call for feedback is to see what processes can we all collaboratively design to promote and choose candidates that represent our movement and are prepared with the experience, skills, and insight to perform as trustees?

In this regard, two rounds of feedback meetings are being hosted to collect feedback from the Wikidata community. Two rounds are being hosted with the same agenda, to accomodate people from various time zones across the globe. We will be discussing ideas proposed by the Board and the community to address the above mentioned problems. Please sign-up according to whatever is most comfortable to you. You are welcome to participate in both as well!

Also, please share this with other volunteers who might be interested in this. Let me know if you have any questions. KCVelaga (WMF), 14:33, 21 February 2021 (UTC)

Reply to "[WMF Board of Trustees - Call for feedback: Community Board seats] Meetings with the Wikidata community"
ArthurPSmith (talkcontribs)
ԱշոտՏՆՂ (talkcontribs)

Hi, @ArthurPSmith. If I made 12 edits per minute, would it be okay?

ԱշոտՏՆՂ (talkcontribs)

Before I was doing 30 edits per minute.

ArthurPSmith (talkcontribs)

You should not be doing any edits when the 'maxlag' value returned by the API is greater than 5. But 12 would be better than 30, yes.

ArthurPSmith (talkcontribs)

Actually it's passed to the API - you need to add "&maxlag=5" to your API query, and it will return an error as described in the MediaWiki manual if that is exceeded.

ԱշոտՏՆՂ (talkcontribs)

Okay, for now my bot sleeps 10 seconds after every edit. I will try to change the code and add "&maxlag=5" to my API query as soon as possible. Is this okay?

ArthurPSmith (talkcontribs)

Thanks for looking into it!

ԱշոտՏՆՂ (talkcontribs)

Thank you for letting me know ^_^

Reply to "Bot edits should observe maxlag"
Kareyac (talkcontribs)

Բարև Աշոտ ջան, ոնցես: Դու բոտով գրել ես նկարագրություն որոշ գետերին "գետ Ադրբեջանում", երբ նրանք նաև Հայաստանի կամ Արցախի գետեր էն: Խնդրում եմ ուղղես

ԱշոտՏՆՂ (talkcontribs)

Բարև Կարեյաց ջան։ Օրինակ կասե՞ս, մեր Ադրբեջանի գետեր կատեգորիայից եմ օգտվել ։/

Kareyac (talkcontribs)

Q156557 Q2352098 Q20517538 Q21210124 (և Իրանում) Q3275381 Q3491100 Q737240 Q3814894 Q163384 (և Վրաստանում) Q16386275 էլի կան

ԱշոտՏՆՂ (talkcontribs)

Կարեյաց ջան, ջնջեցի բոլոր «գետ Ադրբեջանում»-ները, հետո ավելացրի ըստ անգլերեն նկարագրության։ Կարծում եմ՝ հիմա ամեն ինչ կարգին է։ Շատ շնորհակալություն նկատելու համար։

Kareyac (talkcontribs)

Աշոտ ջան, ջրային մարմիններ հանդիպում են սահմանային, մի քանի երկէներում: Անգլելեն էլ լիակատար չի, Ճ) այնեղ էլ պտի ուղղվի:

ԱշոտՏՆՂ (talkcontribs)

Հա ճիշտ ես, հույս ունեի անգլերենում նորմալ ա :( ։ Եթե նկարագրությունը ավելացնեմ ըստ P205-ի, ամեն ինչ նորմալ կլինի չէ՞։

Kareyac (talkcontribs)

Ճիշտ ես, ախպեր: !!!

ԱշոտՏՆՂ (talkcontribs)

Եղավ, ըստ այս ցանկը՝ «գետ Ադրբեջանում» նկարագրություն ունեցող բոլոր տարրերը ունեն մեկ երկիր։ Կարծում եմ՝ էլ փչացած տարրեր չկան, Կարեյաց ջան։

Reply to "Գետեր"
Matricatria (talkcontribs)
Reply to "hy:Դենի Ռոդրիկ"
Maphobbyist (talkcontribs)
Reply to "Translation request"
Infovarius (talkcontribs)

I found many removals of hywiki links (like ) instead of moving to appropriate hywwiki link. Why are you doing this?

ԱշոտՏՆՂ (talkcontribs)

I was just deleting that articles from hywiki, since they are now in hywwiki. I will merge that items tomorrow.

Infovarius (talkcontribs)

not only merge but also add corresponding hywwiki article too.

Reply to "New armenian wiki"
31.200.19.61 (talkcontribs)

Hello.


Can you create the article about the prominent actor en:Haluk Bilginer in Armenian?


Thank you.


Reply to "Request"
31.200.19.61 (talkcontribs)

Hello.


Can you create the article en:Dani Rodrik in Armenian?


Thank you.


~~~~

Reply to "Request"
Jura1 (talkcontribs)
ԱշոտՏՆՂ (talkcontribs)

Hi Jura1,

You are right, thanks you attention. Fixed.

Reply to "P569"
ValterVB (talkcontribs)

In RFD there are one or more item proposed for the deletion created by you. If you do not agree you can participate in the debate

ԱշոտՏՆՂ (talkcontribs)

Thanks :)

Atheist Armenian (talkcontribs)

Աշոտ ջան բարև, ի՞նչպես իրար միացնեմ երկու միանման վիքիտվյալ

ԱշոտՏՆՂ (talkcontribs)

Բարև, @Atheist Armenian ջան։ Այստեղ տարբեր լեզուներով օգնություն կարող ես գտնել։ Խնդրում եմ ասա, եթե էլի խնդիրներ լինեն։

Atheist Armenian (talkcontribs)

Անգլերեն գրեթե չեմ հասկանում, երկու Խուշուշ Բագրատունի կա գրանցված, երկուսն էլ նույն անձի մասին է, մեկը իմ հոդվածի հիման վրա է ստեղծվել իսկ մյուսը կարծես թե դու ես ստեղծել, եթե հնարավոր է միացնել դրանք շատ լավ կլիներ, կամ էլ կարող ենք այն այլ անձի համար օգտագործել

ԱշոտՏՆՂ (talkcontribs)

@Atheist Armenian ջան, կարճ հոլովակ նկարեցի՝ ցույց տալով ձուլման ձևը ^_^։

How to use Merge.js gadget (wikidata)
Atheist Armenian (talkcontribs)
Reply to "Item to be delete"