Logo of Wikidata

Welcome to Wikidata, 4ing!

Wikidata is a free knowledge base that you can edit! It can be read and edited by humans and machines alike and you can go to any item page now and add to this ever-growing database!

Need some help getting started? Here are some pages you can familiarize yourself with:

  • Introduction – An introduction to the project.
  • Wikidata tours – Interactive tutorials to show you how Wikidata works.
  • Community portal – The portal for community members.
  • User options – including the 'Babel' extension, to set your language preferences.
  • Contents – The main help page for editing and using the site.
  • Project chat – Discussions about the project.
  • Tools – A collection of user-developed tools to allow for easier completion of some tasks.

Please remember to sign your messages on talk pages by typing four tildes (~~~~); this will automatically insert your username and the date.

If you have any questions, please ask me on my talk page. If you want to try out editing, you can use the sandbox to try. Once again, welcome, and I hope you quickly feel comfortable here, and become an active editor for Wikidata.

Best regards! Taketa

Lag nowiki for Vani BhojanEdit

Hei ... Opprett Vani Bhojan i nowiki. Jeg håper du åpner Vani Bhojan Wikipedia sin side.

P856Edit

Hei 4ing. Ser du fjernet infoen om offisielt nettsted på wikidata for Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 2014 her på wikidata, men burde det ikke heller vært markert som en død lenke istedenfor siden det jo kan ligge igjen arkiverte versjoner på arkivtjenester. Så jeg reverterte og satte på deprecated rank istedenfor. Med vennlig hilsen Migrant (talk) 20:08, 23 October 2017 (UTC)

Translation requestEdit

Hello.

Can you create the article en:Energy in Azerbaijan in Norwegian Wikipedia?

Yours sincerely, Sondrion (talk) 23:54, 10 April 2019 (UTC)

Creating propertiesEdit

Hi!

It seems that you have tried to create a property "Bystatus" at Q3365240. In Wikidata we have a distinction between items and properties, and what you created is an item, so you will not be able to use it as a property as you probably expected. To get this created as a property, you need to propose it: see Wikidata:Property_proposal. If you need any help with that process, let me know by leaving a message on my talk page.

Keep up the good work! − Pintoch (talk) 08:30, 21 November 2019 (UTC)

Artsdatabanken takson IDEdit

God dag! Da har jeg foreslått opprettet Artsdatabanken takson ID. Wikidata:Property proposal/Natural science. Mvh Pmt (talk) 10:38, 24 May 2020 (UTC)

@Pmt: Takk, men hadde det ikke vært enklere å benytte TaksonID i stedet for LatinskNavnID? Sistnevnte krever at det latinske navnet inngår i URLen. – 4ing (talk) 16:19, 24 May 2020 (UTC)
@4ing: Hvor finner jeg i såfall TaksonID og LatinskNavnID? Du skriver også The ID referred to in the proposal is the "ScientificNameID" ("LatinskNavnID"). The database also contains a "TaksonID". Hva legger du i at forslaget refererer til en ID, hva mener du da. ID er jo en forkortelse fir Identifikator sist i navnet på verdien som er foreslått?. Mvh Pmt (talk) 18:26, 25 May 2020 (UTC)
@Pmt: Databasen inneholder flere identifikatorer. Eksempelvis har Lunde (Fratercula arctica) følgende IDer:
  • FK_TypeEksID = 3659
  • PK_TaksonID = 121001
  • FK_GyldigLatinskNavnID = 3611
https://artsdatabanken.no/ScientificName/3611 og https://artsdatabanken.no/Taxon/121001 omdirigeres begge til https://artsdatabanken.no/Taxon/Fratercula%20arctica/3611. Jeg finner for øvrig bare GyldigLatinskNavnID på nettsidene, så det er vel et argument for å bruke denne IDen (slik du har foreslått). Et annet argument for dette er at det er den som er synlig i mål-URLen. Det må komme tydelig fram i elementet hvilken ID som benyttes. Nå har du blandet sammen takson og vitenskapelig navn (det er et 1:1 forhold mellom disse, men TaksonID=121000 viser til en fugleart, mens GyldigLatinskNavnID=3611 viser til navnet på denne arten).
Jeg vet for øvrig ikke hvor du har fått det fra at det er 44000 oppføringer i databasen. Bare Animalia teller rundt 75000 oppføringer. - mvh 4ing (talk) 21:00, 25 May 2020 (UTC)
Det er jo ikke akkurat mitt spesiale dette her  , jeg har jo bare foreslått denne verdien på oppfordring, men antallet hentet jeg her https://artsdatabanken.no/omartsdatabanken I Noreg kjenner vi til rundt 44 000 artar av dyr, planter og andre organismar. Det totale talet er truleg rundt 60 000 – kvar og ein avhengig av sitt spesielle livsmiljø. Å formidle kunnskap om naturmangfald i Noreg er med andre ord ei formidabel oppgåve. Fremdeles synest jeg det er litt forvirrendene at det kommer inn andre ID 'er nå, og om jeg blander sammen så beklager jeg det, det er jo rett og slett fordi jeg ikke har bedre kunnskap om dette. Men det er jo meningen (fra min side) at når det for Engfiol gies inn 102795 så skal man for Viola canina (Q1333239) havne direkte på https://artsdatabanken.no/Taxon/Viola%20canina/102795. Men jeg kan litt om vannlinjearealets innflytelse på KMt i krenget tilstand da... Mvh Pmt (talk) 21:23, 25 May 2020 (UTC)
@Pmt:Jeg er verken ekspert på taksonomi eller hydrodynamikk, men kan mye annet rart, da. Foreslår som sagt at vi benytter identifikatoren for vitenskapelig navn. Da må andre linje i Wikidata:Property proposal/Artsdatabanken ID endres til "vitenskapelig navn (Q10753560)". Antall ID-er i kilden kan endres til 100000+, og URL-format kan endres til https://artsdatabanken.no/ScientificName/$1. Fikser du, siden du er forslagsstiller? - 4ing (talk) 06:54, 26 May 2020 (UTC)
@4ing: Det skal være en identifikatator for et taxon (Q16521) og ikke en identifikator for et scientific name (Q10753560). Og da vil jo lenken gi seg selv dvs https://artsdatabanken.no/Taxon/Fratercula%20arctica/3611 . Det skal gå på dyret og ikke på det vitenskapelige navnet. Er antaller 100000+ antall dyr/antall/species DVs en ArtsbankenID = antall dyr? Mvh Pmt (talk) 08:05, 26 May 2020 (UTC)
@Pmt: Hvorfor skal det være en identifikator for et takson, ikke et vitenskapelig navn? Antall poster er ikke identisk med det høyeste ID-nummeret, og databasen inneholder mange arter som ikke finnes i Norge. - 4ing (talk) 09:32, 26 May 2020 (UTC)
@4ing: Fordi dette er ment som en identifikator for taksonet og ikke for det vitenskaplige navnet. Og da må jo det lenkes til "dyret2 eller planten og ikke til det vitenskaplige navnet det finnes vel ikke (uten at jeg har sjekket) Q verdier på wikidata som er det vitenskapelige navnet. Og inneholder så Artsdatabanken arter som ikke finnes i Norge så har likevel den arten et identifikasjonsnummer i artsdatabanken? Jeg mener Lunde = Template:Q26685, mens Template:P225 gir Fratercula arctica, men du finner ingen Template:Qxxxxxx = Fratercula arctica. En identifikator for det vitenskapelige navnet på en art vil vel være noe annet en en identifikator for det vitenskaplige navnet. Og det er vel heller ikke Artsdatabanken som nødvendigvis tildeler vitenskapelige navn for alle arter. Mvh Pmt (talk) 10:05, 26 May 2020 (UTC)
@Pmt: Ja, jeg tror jeg skjønner poenget ditt :) Men siden det er taksonet som skal ha identifikasjon, bør vi vel bruke ID-nummeret for taksonet, og ikke ID-nummeret for det vitenskapelige navnet? Dermed blir ID-nummeret for Lunde 121001 og URL-formatet https://artsdatabanken.no/Taxon/$1. Ellers blander vi kortene, hvis vi bruker ID-nummeret for det vitenskapelige navnet på taksonet. - 4ing (talk) 10:57, 26 May 2020 (UTC)
@4ing: Når jeg skriver https://artsdatabanken.no/Taxon/Fratercula%20arctica/3611 havner jeg på siden Lunde Fratercula arctica (Linnaeus, 1758) og når jeg skriver https://artsdatabanken.no/Taxon/$1 og erstatter $1 med 121001 dvs https://artsdatabanken.no/Taxon/121001 så havner jeg på samme side og https://artsdatabanken.no/Taxon/121001 endrer seg til https://artsdatabanken.no/Taxon/Fratercula%20arctica/3611. Og da vil det være litt forvirrende å ha et "idifikasjonsnummer" som det søkes på og så vises et annet som URL? Mvh Pmt (talk) 11:15, 26 May 2020 (UTC)
@Pmt: Ja, men det er slik Artsdatabanken har valgt å gjøre det, så det må vi nok forholde oss til. Vi kan ikke kalle ID for vitenskapelig navn for ID for takson, så lenge ID for takson også eksisterer. Det er i hvert fall forvirrende. - 4ing (talk) 11:28, 26 May 2020 (UTC)
@4ing:Det er jo brukeren på wikidata som skal finne det identifikasjonsnummeret og sette det inn som Artsdatabanken ID. Med andre ord en bruker søker etter Atlantic Puffin (Q26685) han går inn på https://www.artsdatabanken.no søker på Lunde og får valget (blant flere) Lunde Fratercula arctica (Linnaeus, 1758) (All artsinformasjon) Da viser URL lenken 3611 til slutt. Det er det identifikasjonsnummeret som vises og som den som redigerer på wikidata så setter inn. Hvordan en som redigerer på wikidata skal finne identifiseringsnummeret 121001 ser jeg ikke helt. At Artsdatabanken opererer med et identifiseringsnummer i sin URL og et annet som egentlig er det rette og som tydeligvis er en omdirigering må nesten Artsdatabanken forholdes seg til selv. Mvh Pmt (talk) 12:12, 26 May 2020 (UTC)
@Pmt: Jeg vil tro at alle taksonene i Artsdatabanken allerede finnes på Wikidata, så det er neppe noe behov for å legge inn ID-nummeret manuelt. - 4ing (talk) 13:35, 26 May 2020 (UTC)
@4ing: Men en Mix'n'Match er statisk og vil ikke gi kontinuerlige oppdatering hver gang det blir tilføyd en ny art i databanken. Og det må være mulig for en bruker å finne et identifikasjonsnummer og kunne legge denne inn i wikidata når han lager et nytt emne. Mvh Pmt (talk) 14:24, 26 May 2020 (UTC)
@Pmt: Tror ikke det er noe stort problem. Det vil vel være mulig å kjøre oppdateringer direkte fra databasen med (u)jevne mellomrom, og det er også mulig å finne taksonID-en ved å se på kildekoden til nettsidene. Det går også an å oppfordre Artsdatabanken til å legge ut taksonID på beskrivelsessidene, slik det er gjort med vitenskapelig navn ID på https://www.artsdatabanken.no/ScientificName/Fratercula%20arctica/3611. - 4ing (talk) 15:53, 26 May 2020 (UTC)
@4ing: Men det er et problem (?). Hvem skal i så fall kjøre de (u)jevne oppdateringene? Hvordan skal en bruker kunne se kildekoden til nettsidene, åpne dennee for så å legge denne inn. Vil Artsdatabaken endre, har noen spurt om dette? Mvh Pmt (talk) 17:25, 26 May 2020 (UTC)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── @Pmt: Jeg ser ikke problemet. Oppdateringer må kjøres på dugnad, som seg hør og bør på Wikidata (og Wikipedia). Det er vel heller ikke noe krav om at Wikidata må oppdateres samtidig som Artsdatabanken. Jeg tror heller ikke det vil være særlig hensiktsmessig å legge inn nye enkeltregistreringer fra Artsdatabanken - det vil nok være batchoppdateringer med utgangspunkt i oppdatert database. - 4ing (talk) 17:55, 26 May 2020 (UTC)

@4ing: For ordens skyld jeg har aldri hevdet at det er noe krav om at Wikidata må oppdateres samtidig som Artsdatabanken. Det skal jo selvsagt være mulig for alle brukere å legge inn en Artsdatabanken takson ID for en art/takson/spesie. OG mitt opprinnelige forslag var Artsdatabanken ID Mvh Pmt (talk) 19:08, 26 May 2020 (UTC)

Query ServiceEdit

God kveld! Dersom du ønsker spørringer som lignende den User:Haros laget til deg har du også muligheten til å be om dette på Request a query https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Request_a_query. Mvh Pmt (talk) 18:37, 29 October 2020 (UTC)

Takk! - 4ing (talk) 19:42, 29 October 2020 (UTC)