About this board

Previous discussion was archived at User talk:Andber08/Archive 1 on 2019-03-30.

Endre definisjon av element

3
Summary by Andber08

Jeblad kom med påstander som var feil ble tilbakevist. Kom etterpå med flere antydninger om å tillegge andre meninger som var et god dag mann økseskaft svar og litt småfrekt. Redigerte også mitt sakssammendrag på min diskusjonsside.

Jeblad (talkcontribs)

Det er generelt ikke lut å omdefinere et element til å være noe annet. Elementet som du nå har endret til Høyanger K5 power station (Q19375237) var opprinnelig K5A, og etter omskrivingen er nå en del blitt et hele. Det er bedre å opprette et nytt element som representerer helheten, og det er der has part (P527) skal plasseres.

Grunnen til at en ikke skal omdefinere element er at dette gjør at lenker blir feil. En kan sikkert diskutere om dette er viktig for noe som fortsatt er såvidt uomtalt som disse kraftverkene, men datasettene som nå henviser til K5A peker på det overordnede elementet K5.

Andber08 (talkcontribs)

@Jeblad det var du som omdefinerte elementet til noe annet ved navneendringen din jeg stillte det tilbake til det det var opprinnelig

Jeblad (talkcontribs)

At du ikke får svar impliserer ikke noe annet enn at du ikke har fått et svar. Vær forsiktig med å tillegge andre meninger.

Einar Myre (talkcontribs)
Einar Myre (talkcontribs)

Siden du ikke har svart etter en uke, regner jeg med at det betyr at du er enig i begrunnelsen min. Så om du ikke sier noe imot, tilbakestiller jeg til liten forbokstav.

Som en tilleggsopplysning, ser jeg at kilden du selv oppga, også bruker liten forbokstav: «Etter omorganiseringen i NVE i 1991 ble lederstillingen omdøpt til vassdrags-og energidirektør.»

Fjerning av foretrukket rangering av nåværende fylke på kommuner

2
Tholme (talkcontribs)

Hei, hvorfor fjerner du foretrukket rangering av nåværende fylke på kommuner? Selv om det er oppgitt start/slutt-dato bør allikevel foretrukket rangering på nåværende kunne settes.

Andber08 (talkcontribs)

@Tholme Hei hadde bare det som en huskemetode mens jeg satte inn nye fylker og kommunenummer. Er ikke nødvendig med foretrukket når sluttdato og startdato er satt. men var greit når jeg hold på med alle fylkene som normal rang fram til jeg var ferdig gikk litt i ball når du begynte å sette de som foretrukket er helt greit.

Reply to "Fjerning av foretrukket rangering av nåværende fylke på kommuner"
Pmt (talkcontribs)

Definisjon av strømnettselskap vs nettselskap

2
Gazer75 (talkcontribs)

Ser du endrar definisjonar eg har lagt inn. Kvifor det? Eit nettselskap kan jo vere både straum og fiber osv. Ved å spesifisere så gir det ingen rom for mistydingar.

Andber08 (talkcontribs)

Bruker bare den mest vanlige beskrivelsen og der er Nettselskap gjengs bruk for et selskap som drifter elektrisitetsnett ikke Fiber og kabel eller annen type nett

Hvorfor fjerne 'Avskrevet rang'?

2
PeltonMan (talkcontribs)

Alle kraftverk som driftes av Clemens nå viser to operatører - Clemens Kraft Drift AS og Clemens Kraft.

Samme på Harstveitbekken, Wikipedia viser to eiere fordi du slettet 'Avskrevet rang'.

Dette blir vanskelig å vedlikeholde. Kan du forklare hvorfor du mener det skal være slik?

Andber08 (talkcontribs)

Det var ikke det som skjedde du fjernet Clemens kraft drift ved å endre Qiden til noe annet. Historisk info skal være på plass Clemens kraft drift var faktisk operatør fra dato til operatørskapet ble overført til annet selskap. Den skal derfor ikke bare fjernes men ny operatør legges inn med startdato og ref mens forrige operatør legges inn med sluttdato. @PeltonMan

Iwan.Aucamp (talkcontribs)

Call for participation in a task-based online experiment

1
Kholoudsaa (talkcontribs)

Dear Andber08,

I hope you are doing good,

I am Kholoud, a researcher at King's College London, and I work on a project as part of my PhD research, in which I have developed a personalised recommender system that suggests Wikidata items for the editors based on their past edits. I am collaborating on this project with Elena Simperl and Miaojing Shi.

I am inviting you to a task-based study that will ask you to provide your judgments about the relevance of the items suggested by our system based on your previous edits.

Participation is completely voluntary, and your cooperation will enable us to evaluate the accuracy of the recommender system in suggesting relevant items to you. We will analyse the results anonymised, and they will be published to a research venue.

The study will start in late January 2022 or early February 2022, and it should take no more than 30 minutes.

If you agree to participate in this study, please either contact me at kholoud.alghamdi@kcl.ac.uk or use this form https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSees9WzFXR0Vl3mHLkZCaByeFHRrBy51kBca53euq9nt3XWog/viewform?usp=sf_link

I will contact you with the link to start the study.

For more information about the study, please read this post: https://www.wikidata.org/wiki/User:Kholoudsaa

In case you have further questions or require more information, don't hesitate to contact me through my mentioned email.

Thank you for considering taking part in this research.

Regards

NACE codes should be 4 digits, and apply only to Industries

1
Vladimir Alexiev (talkcontribs)

Hi! You added NACE "84.220" to Royal Norwegian Army (Q2384177). There are two problems:

This query returns 224 items that are Organizations. A lot are Norwegian entries, and I assume a lot of them were added by you. Please remove "NACE code" from them if so, and accept my apologies if my guess is wrong.

MediaWiki message delivery (talkcontribs)

Hello Vunj8pfx25cjn05t,

Really sorry for the inconvenience. This is a gentle note to request that you check your email. We sent you a message titled "The Community Insights survey is coming!". If you have questions, email surveys@wikimedia.org.

You can see my explanation here.