User talk:Kareyac/Archive 1

Add topic
Active discussions


Logo of Wikidata

Welcome to Wikidata, Kareyac!

Wikidata is a free knowledge base that you can edit! It can be read and edited by humans and machines alike and you can go to any item page now and add to this ever-growing database!

Need some help getting started? Here are some pages you can familiarize yourself with:

  • Introduction – An introduction to the project.
  • Wikidata tours – Interactive tutorials to show you how Wikidata works.
  • Community portal – The portal for community members.
  • User options – including the 'Babel' extension, to set your language preferences.
  • Contents – The main help page for editing and using the site.
  • Project chat – Discussions about the project.
  • Tools – A collection of user-developed tools to allow for easier completion of some tasks.

Please remember to sign your messages on talk pages by typing four tildes (~~~~); this will automatically insert your username and the date.

If you have any questions, don't hesitate to ask on Project chat. If you want to try out editing, you can use the sandbox to try. Once again, welcome, and I hope you quickly feel comfortable here, and become an active editor for Wikidata.

Best regards!

Items at RFDEdit

Hi, you should read Help:Merge before submitting items at WD:RFD. It will help the deletion go faster. --Izno (talk) 17:14, 15 June 2013 (UTC)

I would ask this again. --Stryn (talk) 09:47, 1 July 2013 (UTC)
Thanks, I finally learned it ) Kareyac (talk) 17:58, 10 July 2013 (UTC)

Items like Q9975358 should be sent to WD:RfD. When you empty them please report them to be deleted. 130.88.141.34 09:58, 18 July 2014 (UTC)

Об отменеEdit

https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q18755706&oldid=195877864&diff=prev Я удалил статью на русском из Q18755706 чтобы поместить её в Q211586

К сожалению, я сейчас даже в моём вкладе не вижу, что правка в Q211586 сохранилась, потому мне придётся всё повторить. Не сочтите это за "войну правок". Радион (talk) 18:28, 12 February 2015 (UTC)

about mergeEdit

Hi, Kareyac. Thanks for your contributions. When you remove links from an item and add them to anther item, if the removal leaves one item without any link (e.g. your edit on Q16397553 and edit on Q13426237), then please consider directly merging the items, not deleting and adding the same link. For how to merge automatically, please see Help:Merge#Automatic merge. Hope that is helpful. Best regards. --Neo-Jay (talk) 02:54, 9 August 2015 (UTC)

Supported. Please, do *not* state at the deletion request page that the item is "not used" or there is "nothing here", but say that you merged items. If you use "automatic merging" that will not be necessary anymore. Thank you. Lymantria (talk) 05:28, 21 September 2015 (UTC)

Education welcomeEdit

Hi! I see you're contributing to items in the education domain. You're invited to Wikidata:WikiProject Education. I'd especially like your input on proper taxonomy for educational entities. E.g., I prefer part of/has part, but the Primary Sources tool uses parent company/subsidiary relationships. Cheers, Runner1928 (talk) 16:40, 1 December 2015 (UTC)

@Runner1928:Hi! Thanks for invitation. It's very interesting point. I know something about relations between educational organizations in my country, but small in the others. May be it's more suitable/useful for wikiedirors in some countries/tool owners to determine those relations as company/subsidiary. But for me part of/has part seems to me more logical too. Is it possible to open discussion/send proposals to tool owners? - Kareyac (talk) 17:47, 1 December 2015 (UTC)
@Kareyac: Yes, I think we can talk to @Tpt: at Wikidata talk:Primary sources tool. I'll open a conversation there. Runner1928 (talk) 18:00, 1 December 2015 (UTC)

Question Abou armenian wikiEdit

In armenian wiki exist hy:Յորդանան and hy:Հորդանան. I thinked that are the same thing so I added a merge template (here and here) but someone have rollback my edit. There is some particolar reason to keep 2 separate page? (and also 2 item Q21201896 and Q810). Another example is Q21508706 and Lithuania (Q37) --ValterVB (talk) 09:16, 12 December 2015 (UTC)

Found the answer myself (en:Armenian Wikipedia) :) --ValterVB (talk) 09:56, 12 December 2015 (UTC)

.....Edit

Բարև հարգելի Kareyac, եթե դժվար չի, ապա խնդրում եմ միանալ այս քվեարկությանը [1], ես խմբագրել եմ ՀՎՊ-ն դեռ 2010 թ-ից և կարծում եմ արժանի չեմ այն կրկին խմբագրելու հնարավորությունից ընդմիշտ զրկված լինել:--6AND5 (talk) 15:33, 23 January 2016 (UTC)

Բարև հարգելի 6AND5, կարծում եմ ավելի կառուցողական լինի քննարկել այս նախագծում տեղական հարցեր, օրինակ ՀայՔաղվծքի հետ համագործությունը։ - Kareyac (talk) 16:19, 23 January 2016 (UTC)
Կարեն ջան, եթե իհարկե ճիշտ գիտեմ անունդ, ոնց ավելի կառուցողական բաներ քննարկենք, երբ վիքինախագծերին տրամադրվող իմ ժամանակի մեծ մասը գնում է այս խնդրի հանգուցալուծումը գտնելուն: Ես կարող եմ հնգապատիկ ավելի շատ խմբագրումներ կատարել, նաև այստեղ, բայց ոնց... եթե ինձ արգելափակողը ասում է, որ լքելու է նախագիծը, եթե իմ բլոկը հանեն, ու դրա համար համարյա ոչ մեկ ձայն չի հանում, ինչի ես պետք է զրկված լինեմ ՀՎՊ-ում խմբագրման հնարավորությունից: Որպեսզի այստեղ խմբագրեմ, պետք է նաև ՀՎՊ-ում դոստուպ ունենամ, իսկ ուղղակի չեմ մտնում այդ կայք: Ի դեպ եթե քեզ համար մեկ է, թե 6AND5-ը կխմբագրի ՀՎՊ-ն թե չէ, ասա իմանամ? Չնայած նորմալ է, չէ որ ՀՎՊ հանրությունը նույն ՀՀ հանրության մի մասն է, որտեղ մարդկանց մեծ մասը ուղղակի բացարձակ անտարբեր են թե ինչ է իրենց կողքը կատարվում...--6AND5 (talk) 17:00, 23 January 2016 (UTC)
6AND5 ջան, անունս իսկապես Կարենն է, կարծիքը մնաց նույնը։ - Kareyac (talk) 17:21, 23 January 2016 (UTC)
Ափսոս Կարեն ջան, եթե դու ժամանակին չալարեցիր քվեարկել ինձ ադմինությունից զրկելու համար, իսկ հիմա չես ցանկանում քվեարկել, որ ինձ թույլ տան ՀՎՊ-ն խմբագրել, ապա էլ ինչ համագործակցության մասին կարող է խոսք գնալ, եթե դու թքած ունես քեզանից օգնություն խնդրող հայորդու խնդրանքի վրա, ուրեմն շփվելը լրիվ ավելորդ է, կարող ես ապրիլի գալ քաղվածք ու դեմ քվեարկել իմ լիազորությունների երկարաձգմանը, այդպես ավելի անկեղծ կլինի քո կողմից, քան հետո գալ շնորհավորել....--6AND5 (talk) 17:45, 23 January 2016 (UTC)
երկխոսություն շարումնակելու համար խնդրում եմ ճիշտ ընտրել խոսքեր, եթե իսկապես կարձում ես որ ես "թքաց ունեմ", խնդրում եմ այլևս այստեղ չգրել։ - Kareyac (talk) 17:50, 23 January 2016 (UTC)

Reusing itemsEdit

You did it many times, for example with Q22138670, Q21777958 and Q4805841. Please, fix these items (and any other items where you have done the same) by rollbacking your edits and merging them to the correct one. To create new items, you should use the "Create a new item" link in the left toolbar--Dr Zimbu (talk) 15:11, 22 February 2016 (UTC)


MergingEdit

Hello Kareyac,
When you merge items, you may want to use the merge.js gadget from help page about merging. It helps with merging, nominating, gives the option to always keep the lower number (which is older, so preferable in most cases) and makes it a lot easier for the admins to process the requests.
With regards,- cycŋ - (talkcontribslogs) 14:49, 7 April 2016 (UTC)

Thank you, I will try next time. - Kareyac (talk) 14:58, 7 April 2016 (UTC)

Q179760Edit

Item Habakkuk (Q179760) is not part of a creative series. Please see the description of series of creative works (Q7725310). --EncycloPetey (talk) 23:30, 22 May 2016 (UTC)

Interactive mapsEdit

Some first examples are communicated over various channels:

I don't know if that is available on Armenian Wikipedia yet, but once I find out more I will write you! --Tobias1984 (talk) 09:57, 11 September 2016 (UTC)

Thank you, Tobias, it works. - Kareyac (talk) 05:46, 12 September 2016 (UTC)

P3170Edit

Cultural Heritage Armenia ID (P3170) is ready. A list of all values is here: Wikidata:WikiProject Armenia/Armenian Cultural Heritage ID --Tobias1984 (talk) 17:05, 14 September 2016 (UTC)

Thanks Tobias, I added some statements to Cultural Heritage Armenia ID (P3170), check please , should format as a regular expression (P1793) be also used? - Kareyac (talk) 19:04, 14 September 2016 (UTC)
I can add the regular expression, when we have more values. I currently don't know what kind of values are possible. --Tobias1984 (talk) 19:28, 14 September 2016 (UTC)

P570Edit

Hi Kareyac, on this report, we got some entries from hywiki. They are based on year of death categories there. I checked one and it hasn't been edited recently, but displays birth date as death date. It might be that this or some related edit mixes-up birth and death years. Can you help?
--- Jura 20:28, 1 October 2016 (UTC)

@Jura1:  Done, you correctly pinpointed the source of infection, it was typo in armenian. - Kareyac (talk) 08:00, 2 October 2016 (UTC)

Your recent edits concerning VolapukEdit

Why do you add info about being Volapuk speakers to people who died before Volapuk was established? Eg. Q106711, Q1067, etc.

What source did you base information that Q109067 was speaking Volapuk?

Your edits there look like vandalisms to me. Ankry (talk) 10:41, 11 October 2016 (UTC)

I agree. Could you stop adding these properties without previous control about their correctness, please? --Epìdosis 10:44, 11 October 2016 (UTC)
@Ankry:, @Epìdosis:Thanks for quick response. I added Volapük (Q36986) as languages spoken, written or signed (P1412) to instance of (P31) - human (Q5) according to Category:Volapükists (Q9752172). If that source is not reliable, I would suggest revert all those edits, exept Johann Martin Schleyer (Q12712). What can be suggested fo data correct adding? - Kareyac (talk) 11:07, 11 October 2016 (UTC)
I think those categories are mostly reliable sources ... but, which category did you refer to for this? --Epìdosis 14:12, 11 October 2016 (UTC) Or this? --Epìdosis 14:15, 11 October 2016 (UTC)
The same Klad:Volapükans/Q9752172. I used PetScan with 3 level depth. - Kareyac (talk) 14:26, 11 October 2016 (UTC)
I deleted all inappropriate properties, added by that session. - Kareyac (talk) 02:48, 13 October 2016 (UTC)

Check your editsEdit

What are you doing? Here you gave english wiki as source for a film, but this is a book. Same in this case, no english link but a book, too. -- MovieFex (talk) 09:41, 28 January 2017 (UTC)

@MovieFex: Thanks for rapid reaction. The problem is that articles about books in enWP include film template. I guess those shouldnt be a reliable source. - Kareyac (talk) 09:47, 28 January 2017 (UTC)
These items are clear labeled, in one case no link to enwiki, and the other one is Q571. No film at all, not even in the articles. -- MovieFex (talk) 09:56, 28 January 2017 (UTC)
@MovieFex: 1. Q1199587 mistakely took data from Tanner (Q18604472), I"ll report to tool holder. 2. The Last September (Q1199395) in enWP has "Infobox film", that misleads the tool, I"ll reduce using enWP as a source. Please keep on informing me about such cases. - Kareyac (talk) 10:10, 28 January 2017 (UTC)
@MovieFex: Maybe correct answer is [here]. - Kareyac (talk) 10:31, 28 January 2017 (UTC)

P18 for people itemsEdit

Hi, note that not images from iboxes are not suitable to be used as image (P18) in people items. There are more specific properties for images not showing the person, like coat of arms image (P94) or image of grave (P1442), so it is much better to add them to the specific properties and not as image (P18).--Jklamo (talk) 08:28, 21 February 2017 (UTC)

Thanks Jklamo, I'll consider it. - Kareyac (talk) 08:53, 21 February 2017 (UTC)

P2031Edit

Hi, in case of company items we already use inception (P571) (see Wikidata:WikiProject Companies/Properties). Using work period (start) (P2031) is unnecessary duplication.--Jklamo (talk) 08:54, 9 March 2017 (UTC)

Thanks Jklamo, I'll consider it. - Kareyac (talk) 09:06, 9 March 2017 (UTC)

P1049Edit

Hi! In my opinion worshipped by (P1049) Greek mythology (Q34726) is probably an incorrect statement. Could you please stop adding it until we reach a consensus in this thread? Thank you, --Epìdosis 11:13, 16 April 2017 (UTC)

  Done. - Kareyac (talk) 11:25, 16 April 2017 (UTC)

Բարի գալուստ Վիքիտվյալներ, Գնդապետ Մնացական Ռ. ԽաչատրեանEdit

Յարգելի Kareyac, կամ յարգելի Կարէն, եթէ չեմ սխալւում: Շատ շնորհակալ եմ Ձեր ուղարկած ծանուցման համար: Շատ հետաքրքիր կլինի: Առաջիկայում կաշխատեմ ուսումնասիրել: Հայրենակից, յուսով եմ, մեր համագործակցութիւնը օգտակար կլինի հայերէն և ոչ միայն հայերէն Վիքիպեդիայի համար: Անկեղծ յարգանքով՝ --Գնդապետ Մնացական Ռ. Խաչատրեան (talk) 17:12, 21 April 2017 (UTC)

Local images to WikidataEdit

When pushing images to Wikidata images, please be careful to not push local images. For instance, this change pushed File:Dimov.jpg, which represents Leonid Dimov on ru.wp, but a footballer on Commons. Only Commons images should be pushed to Wikidata, as they are the only ones available to all projects.--Strainu (talk) 14:38, 23 May 2017 (UTC)

Thanks Strainu, I'll consider it. - Kareyac (talk) 14:49, 23 May 2017 (UTC)

Окунев, Григорий НиколаевичEdit

Hi

I found that d:Q22133567 had grave d:Q252312 located in Stockholm, Sweden. We have registers at www.svenskagravar.se for people at this graveyard so I would like to add

  • Plot
  • Coordinates of the grave

To WIkidata can you help with his name in not Cyrillic letters - Salgo60 (talk)

Hi
Name of Grigory Okunev (Q22133567) in latin letters (IMO in French) is engraved in his gravestone here. In svwiki he is mentioned here. His grave is located close to this grave. - Kareyac (talk) 19:28, 8 June 2017 (UTC)

P1705 and P1559Edit

Hey Kareyac, when you import native labels from Wikipedias, please use the values with native label (P1705) instead of name in native language (P1559) for all non-human entities according to the definition of both properties. Thanks for your work, MisterSynergy (talk) 15:44, 10 September 2017 (UTC)

Hi MisterSynergy, thanks for good advice. WP template is now corrected. - Kareyac (talk) 18:37, 10 September 2017 (UTC)

В роляхEdit

Пожалуйста не используйте cast member (P161) для мультфильмов (поскольку это для живых актёров), вместо этого есть voice actor (P725).--Infovarius (talk) 21:37, 17 November 2017 (UTC)

Inception?Edit

Hello,
I have seen these edits on Michel de Montaigne (Q41568). Why are you adding the property "inception" for a human being? The property "date of birth" is not enough?
Regards --NicoScribe (talk) 22:09, 23 November 2017 (UTC)

Please stopEdit

You have been wrongly adding inception (P571) to items about people. This property should only be used with items about organisations. Please stop and undo all your wrong edits. Thank you, Andreasm háblame / just talk to me 02:40, 24 November 2017 (UTC)

I have just realised that you have been warned before my message, and you have ignored that warning. If you don't stop right now, I might have to block your account, so please take this as a final warning. Andreasm háblame / just talk to me 02:43, 24 November 2017 (UTC)


 
You have been blocked for a period of 3 days for abuse of editing privileges. Once this block has expired, you are welcome to make useful contributions. If you believe this block is unjustified, you may contest it by editing this page and adding the following template with a suitable reason: {{unblock|1=<the reason for your unblock request>}}. If you are logged in, and the option has not been disabled, you may also email the blocking administrator (or any administrator from this list) by using this form.

English | беларуская (тарашкевіца) | বাংলা | Deutsch | español | français | galego | italiano | 日本語 | македонски | Nederlands | português | русский | українська | 中文 | +/−

All mistakes removed. - Kareyac (talk) 05:06, 27 November 2017 (UTC)

Return to the user page of "Kareyac/Archive 1".