About this board

Sillyfolkboy (talkcontribs)
Reply to "World Athletics IDs"
Hjart (talkcontribs)

Why are you adding duplicate Artnet ID's like in i.e. Q5162501? Hjart (talk) 11:33, 21 January 2021 (UTC)

Matlin (talkcontribs)

Because of Mix'n'match sync function. Why these existing ID's aren't recognized by tool - that is the question. It's strange and hilarious.

Jura1 (talkcontribs)

@Epìdosis: just brought these up. Please ask Magnus to look into it. Otherwise the will just re-do it continuously.

Jura1 (talkcontribs)
Epìdosis (talkcontribs)

I've already asked Magnus to solve the issue in the Mix'n'match catalogue on the 11th January here. At the moment there is no answer.

Jura1 (talkcontribs)

To solve it, maybe a normalization function for values should be created. This could also be useful for lowercase only values.

Matlin, will you revert the edit group or shall I do it?

Jura1 (talkcontribs)

Actually, Krbot is already fixing them (i.e. converting and deleting them as duplicates).

Please don't click "sync" a third time, otherwise we get another 3000*3 pointless edits.

Jura1 (talkcontribs)

It seems that would be 5667*3 and KrBot didn't get all the way through. Maybe it's better to undo the edit group above so that the remaining 2500+ items get edited only once and not twice.

Jura1 (talkcontribs)

I tried to identify some of the remaining dups and started deleting them. This should solve it for now.

Reply to "Duplicate art-net values"
RonnieV (talkcontribs)

Hello Matlin,

You have been importing dates of birth for (Polish) people, based on the Polish article, like here. Clearly, this was not the date of birth of this person, but the date of decease. Reasons for these edits to attract attention:

  1. The year: only very few people get into Wikidata within a year after their birth. Those who do are merely princes and princesses;
  2. The date of birth is the same as the date of death (which was already in Wikidata): this would make it even harder to get into Wikipedia/Wikidata;
  3. Wikipedia is, as had been mentioned earlier on this page, a very poor source for Wikidata. Please try and find better (independent!) sources;
  4. The Polish text 'zm.' just before the date, does mean 'died'. 'ur.' stands for born.

The 2020-birthes were easy for me to track. I don't see how many other people you gave a date of birth like this.

Sincerely, ~~~~

Reply to "Date of birth of Polish people"
Pi.1415926535 (talkcontribs)

Hi, I noticed that you have been mass-importing Inception (Property:P571) from jawiki, including items like railway stations. (example). Please do not use P571 for items where P:P1619 (date of official opening) is more appropriate. This includes public buildings like railway stations. Thank you.

Matlin (talkcontribs)

I will check the whole query and revert it. And ask to delete this from Harvest templates saved configs.

EncycloPetey (talkcontribs)
Matlin (talkcontribs)

Maybe nothing; it was added by Harvest templates. I tried to remove another image from another play from Wikipedia (which have been imported to WD) but it was reverted. Maybe Wikipedia has another rules concerning to images in infoboxes?

EncycloPetey (talkcontribs)

Probably. It's one of the reasons that blindly harvesting images isn't a good idea. This happens with some regularity. I've seen wholesale harvests from multiple Wikipedias (Catalan, Russian, English). The images always need to be checked.

Reply to "Seneca's 'Medea'"
Бучач-Львів (talkcontribs)

Witaj! Ponieważ Biskupice Małe znajdowało na terytorium obecnej Ukrainy, a nie moskowii :) Próbowałem napisać nazwę tej wsi w jęz. ukraińskim, jednak nie udało mi się...

Matlin (talkcontribs)

On urodził się w "Małych Biskupicach"/"Biskupicach Małych", które leżą na Wołyniu (Ukraina). Obecnie te "Małe Biskupice" są częścią "Nowowołyńska", który leży też na Ukrainie. Pojawia się błąd: "The entities Józef Tretiak and Nowowołyńsk should be contemporary to be linked through miejsce urodzenia, but the latest end value of Józef Tretiak is 18 mar 1923gregoriański and the earliest start value of Nowowołyńsk is 1951."


Russian name: Малые Бискупичи

Ukrainian name: Малі Біскупичі (według Wikipedii)

Summary by Matlin

Jednak zauważyłem że albo dodaje się obywatelstwo zabrocy j obywatelstwo polskie albo luźno podchodzi się do tej właściwości uznając ją za nieformalne przywiązanie do jakiegoś państwa, niekoniecznie wówczas istniejącego. Więc może nawet byłoby ok cofnąć moje rewerty.

Cyfrowabiblioteka (talkcontribs)

Hej, generalnie zgadzam się z tym że wycofałeś moje edycje dotyczące obywatelstwa kobiet. Chciałem zaznaczyć jedynie że dodałem obywatelstwo ponieważ jego brak skutkuje tym że nie wyświetlają się na liście haseł polek którym brakuje biogramu, nie mam pomysłu jak to inaczej rozwiązać

Matlin (talkcontribs)

Widziałem, że dodaje się obywatelstwo kraju-zaborcy i obywatelstwo polskie. Można dodatkowo grupę etniczną. Może jednak to nadal powodować problemy, jeśli ta lista jest generowana tylko w przypadku osób, które mają tylko jedno obywatelstwo - polskie.

Image property instead of logo image (P154)

5
Summary by Matlin

It's comical.

Kirilloparma (talkcontribs)

Hello! I noticed that you are duplicating a large number of logo images, which should remain in the logo image (P154) property for logos, and not in the image property, so please correct this, o it will be reverted. Regards

Kirilloparma (talkcontribs)

Please stop! You are duplicating a large number of logo images, which should remain in the logo image (P154) property.

Kirilloparma (talkcontribs)
Kirilloparma (talkcontribs)

@Matlin Zero response. I will revert this batch by myself. Regards

Matlin (talkcontribs)

It's funny xD Not because of you, but because of doing it again by me after a few months. Sorry about that. There must be removed wrong Harvest templates query.

Summary by Matlin

Dużo naukowców nie ma id i naprawdę przydałby się katalog w MnM.

Kpjas (talkcontribs)

Nie mam tej bazy danych (chyba jest zastrzeżona prawami autorskimi), a na Mix'n'Match się nie znam, niestety.

Matlin (talkcontribs)

Co prawda gdybyśmy skopiowali ją 1:1, to mogłoby to naruszać prawa autorskie, ale zwykłe wyliczenie identyfikator - imię i nazwisko - link do wpisu na Nowej Nauce byłoby dozwolone. Bo ten sam efekt uzyskasz, generując zapytanie w języku SPARQL, tylko dotyczyć będzie elementów, które już mają wprowadzone, m. in. dzięki Tobie, te identyfikatory. Poproszę Magnusa, może znajdzie kiedyś chwilę, żeby to zaimportować, bo to by naprawdę ułatwiło wprowadzanie nowych naukowców i wpisywanie identyfikatorów tym istniejącym w Wikidanych.

Kpjas (talkcontribs)
JLM (talkcontribs)
Matlin (talkcontribs)

Maybe there is qualifiers which notice that source is deprecated? Maybe Internet Archive has proper page?

Reply to "Hermentaire Truc » (Q100997918)"