Logo of Wikidata

Welcome to Wikidata, Shlomo!

Wikidata is a free knowledge base that you can edit! It can be read and edited by humans and machines alike and you can go to any item page now and add to this ever-growing database!

Need some help getting started? Here are some pages you can familiarize yourself with:

  • Introduction – An introduction to the project.
  • Wikidata tours – Interactive tutorials to show you how Wikidata works.
  • Community portal – The portal for community members.
  • User options – including the 'Babel' extension, to set your language preferences.
  • Contents – The main help page for editing and using the site.
  • Project chat – Discussions about the project.
  • Tools – A collection of user-developed tools to allow for easier completion of some tasks.

Please remember to sign your messages on talk pages by typing four tildes (~~~~); this will automatically insert your username and the date.

If you have any questions, don't hesitate to ask on Project chat. If you want to try out editing, you can use the sandbox to try. Once again, welcome, and I hope you quickly feel comfortable here, and become an active editor for Wikidata.

Best regards! ReviDiscussSUL Info 09:15, 10 July 2013 (UTC)

all subpages T · m:special:CentralAuth

Czech cultural heritage ID (P762)Edit

The property Czech cultural heritage ID (P762) that you supported is available now. Please excuse for the delay. --  Docu  at 14:59, 4 August 2013 (UTC)

There seem to be issue about me creating properties like the above, please see Wikidata:Administrators'_noticeboard#User:Docu_and_the_property_creator_permission. --  Docu  at 18:04, 4 August 2013 (UTC)

LAUEdit

I just wanted to create Wikidata:Property_proposal/Archive/12#LAU but now I'm a little confused if the support votes are for the creation of a new property or for the usage of NUTS code (P605). Can you take another look at the proposal and tell me which is better? (watching your page) --Tobias1984 (talk) 10:37, 7 August 2013 (UTC)

I'm not sure about what the supporters supported either. But since generally the "property proposal" means "proposal to create a property" I would say it wouldn't do any wrong if you create a new property.
There's also a fresh discussion to this topic on User_talk:JAn_Dudík#NUTS.2FLAU, if you're interested.--Shlomo (talk) 11:54, 7 August 2013 (UTC)
Jan is correct, I think. Older NUTS included what is now LAU, see also: local administrative unit in the NUTS system (Q163359). Obviously we can also include historic codes, but first we need to make sure present ones work. --  Docu  at 20:44, 7 August 2013 (UTC)
I surely agree with that. The question here (and in the property proposal discussion) is: should we use the NUTS code (P605) for the LAU codes (since there are technically only new names of the lower levels of NUTS) or should we create a new property for LAU?--Shlomo (talk) 21:03, 7 August 2013 (UTC)
Personally, I think it helps to use for LAU codes an accordingly named property. --  Docu  at 21:30, 7 August 2013 (UTC)
Well, let's create it ;) And maybe you can post your opinion to the proposal discussion also.--Shlomo (talk) 21:41, 7 August 2013 (UTC)
It's an archive .. so one shouldn't really be editing it ;) --  Docu  at 21:50, 7 August 2013 (UTC)
Funny situation. So it will probably stay "in process" forever...--Shlomo (talk) 22:14, 7 August 2013 (UTC)
I just moved it a little to early. I will create it now. --Tobias1984 (talk) 06:30, 8 August 2013 (UTC)
LAU (P782) is done. --Tobias1984 (talk) 06:35, 8 August 2013 (UTC)

some help toolsEdit

Hi Shlomo! You may add some help tools to user:Shlomo/common.js . Please see User:Rotsaert8000 (in Esperanto), Wikidata:Tools, and Wikidata:Tools/User scripts. On the user:i18n-page you will see all WD gadget links. It takes time to see what fits most of your interests. Good luck gangLeri

בהקשה תפסיק לשחזר אותי תודה, הוספתיאת המידע הזה על פי מקורותEdit

הגעת באמצע עריכות שלי ואתה משנה לדברים לא נכונים. בבבקשה הפסק. תודה. אבגד (talk) 02:53, 30 April 2015 (UTC)

help with Talk:Q2230854Edit

Hi, I'm not very experienced here. Can you help please? Thanks. --Auvajs (talk) 22:16, 8 June 2015 (UTC)

Na mé diskusní stránce se na mě můžou obracet i česky ;) Reagoval jsem u příslušné položky. Zkušeností jsem tu sice pár nasbíral, ale s řadou věcí si taky nevím rady :( No, zkusme aspoň s tím šámesem-gabajem-klepačem trochu pohnout.--Shlomo (talk) 11:33, 9 June 2015 (UTC)


elected in (P2715) is availableEdit

Hi Antrocent, the property is now created. Please make good use of it.
--- Jura 13:41, 6 April 2016 (UTC)

I'm not Antrocent, but thanks for notification anyway ;) --Shlomo (talk) 16:45, 6 April 2016 (UTC)

Historic countriesEdit

Hoi, there are multiple problems with historic countries and their names. Classification is done based on the continuance of an area sometimes on the existence of a dynasty. Often names change over time. This is not something Wikidata can accommodate. This has been an unfortunate choice but those are the cards we have to deal with. The subject kingdom of Israel is NOT singular and because of the practice in Wikidata we can not have them both, it would make things worse. Classifications outside of Wikidata are just that. We have to cope with what we have. Thanks, GerardM (talk) 08:00, 3 January 2017 (UTC)

Q445152Edit

Ten obrázek Schächtera je imagevio, proto jsem jej odstranil. S pozdravem — Draceane talkcontrib. 14:42, 11 January 2017 (UTC)

Jasně, já ho přidal nevšimnuv si, že je na commons zpochybněn - jinak bych s tím asi byl počkal, jak to tam dopadne. Zdravím, --Shlomo (talk) 15:00, 11 January 2017 (UTC)

Jarmila ŠulákováEdit

Pro Vás je možná náramně vtipné mluvit o Jarmile Šulákové jako o první (československé) národní umělkyni v oboru prodavačka-prodavač. Zprvu jsem se sice pousmál a Vámi odstraněno zpěvačku jsem doplnil, to vracení mi již přijde daleko za hranou trollingu, který je u recentně zemřelých osob obzvlášť nechutný. Pokud máte s paní nevyřízené účty, pak je vhodnější tyto problémy ventilovat jinde než na Wikipedii/Wikidatech. --marv1N (talk) 15:37, 14 February 2017 (UTC)

Nevkládejte mi prosím do úst výroky, které jsem nikdy neřekl. S paní Šulákovou žádný nevyřízený účet nemám a za to, že dokázala to, co dokázala ve svém volném čase, vedle svého povolání a rodiny, má můj neskonalý obdiv. A není mi známo, že by u recentně zemřelých osob platila jiná pravidla pro ověřitelnost a zdrojování, než u osob žijících či zemřelých před delší dobou.--Shlomo (talk) 16:20, 14 February 2017 (UTC)
Zřejmě jste chtěl jenom poškodit Wikidata (což Vás možná přece jen dělá o trochu lepšího člověka). Ale rád bych Vás upozornil, že pokud položka zaměstnání je na Wikidatech chápána jinak, než jak se jí snažíte prosadit, tak ilustrativním odstraňování položky zpěvačka poškozujete předmětnou osobu v očích čtenáře stránky (a tomu je lepší se vyhnout, ať je to osoba žijící, či zemřelá nebo jakákoliv jiná). --marv1N (talk) 17:33, 14 February 2017 (UTC)
Žádám vás, abyste si odpustil nepodložené spekulace o mých špatných úmyslech. Odstranění neozdrojovaného nebo nedostatečně ozdrojovaného tvrzení, které je navíc v rozporu s jiným, ozdrojovaným tvrzením, není ani poškozením Wikidat, ani poškozením osoby, které se tvrzení týká. Poškozováním Wikidat naopak je (a poškozováním předmětných osob může být) přidávání nepravdivých neozdrojovaných informací a jejich protlačování revertační válkou.
Mimochodem vámi přidaný "zdroj", tedy katalog Národní autority ČR (otázku věrohodnosti zdroje odvolávajícího se na Wikipedii jako jeden ze svých zdrojů ponechám stranou...), sice uvádí, že Šuláková byla zpěvačka, neuvádí ovšem, že by to bylo jejím povoláním, takže pro doložení vašeho tvrzení nepostačuje.--Shlomo (talk) 17:56, 14 February 2017 (UTC)
V této věci bych Vás rád upozornil, že na Wikidatech zpravidla P106 vyplňujeme především činností, kterou se příslušná osoba stala "významnou" (tedy u osoby, která má záhlaví v encyklopedii ŠULÁKOVÁ Jarmila - zpěvačka, to bude bezpochyby "zpěvačka", i kdybychom nakrásně interpretovali tvrzení o "největším koníčku" v tom smyslu, že zpěv byl jen koníček), toto byste měl zvažovat při editacích tohoto typu: [1] (to by Vás, kterému jde o blaho projektu, jak tvrdíte, mělo zajímat, protože to znamená, že vy zdrojujete falešně). Druhá, a pro mě jako wikipedistu snad důležitější, okolnost je, že u Jarmily Šulákové vykonávání činnosti zpěvačka vykazuje všechny znaky povolání (a to včetně ekonomického zisku). --marv1N (talk) 21:27, 17 February 2017 (UTC)

Jomkipurská válkaEdit

Dobrý den, prosím neměňte název položky Q49100 na jomkipurová válka. Považujete-li název za chybný či nepřesný, prosaďte prvně přejmenování příslušného článku na české wiki. Děkuji. S přáním pěkných Vánoc či chanuky --Silesianus (talk) 21:29, 20 December 2017 (UTC)

Dobrý den, podoba štítku na Wikidatech není determinována názvem článku na české Wikipedii ani na jiném projektu. Chcete-li i na tomto projektu prosadit jazykově nevhodnou podobu namísto podoby jazykovědci doporučené, v literatuře užívané a zde zavedené, doložte prosím, že takový postup má podporu zdejší komunity.--Shlomo (talk) 21:56, 20 December 2017 (UTC)

Stringy oficiálních názvůEdit

Prosím neměňte oficiální názvy památek dle Památkového katalogu. Jsou to oficiální stringy v databázích NPÚ. Znáte-li jiný oficiální název, přidejte ho také (nezapomeňte prosím na autoritu, jež ho zveřejnila) --Vojtěch Dostál (talk) 19:39, 25 December 2017 (UTC)

Především označení objektu v památkovém katalogu není oficiální jméno/název objektu. U usedlostí, měšťanských domů, roubených studní apod., které žádný oficiální název nemají, se nad tím ještě snad dá přimhouřit oko, ale u objektů, které oficiální název mají, je tvrzení "oficiální název: urbanistická zástavba" mírně řečeno zavádějící.
Možná by bylo záhodno zvážit použití jiné vlastnosti, např. working title (P1638) nebo subject named as (P1810) nebo vytvoření vhodné vlastnosti navrhnout.
Dále, pokud už uvádíte referenci s pro určité tvrzení, je třeba, aby tato reference dokládala právě ono tvrzení. Není možné jako referenci předhodit nějakou URL, která s položkou nějakým způsobem souvisí. Osobně považuji falešné reference za horší zlo než chybějící reference, protože absence věrohodného zdroje k tvrzenému údaji v takovém případě není zřejmá.--Shlomo (talk) 20:22, 25 December 2017 (UTC)
Děkuji KONEČNĚ za odpověď, v tomto svátečním čase jsem skutečně editační válku nečekal. Především není vhodné nabourávat systém tím, že kvůli vašemu nesouhlasu s třemi prohlédnutými položkami učiníte závěr a pustíte se do akce. Lepší je zeptat se na názor člověka, který import provádí. Není vyloučené, že společně najdete lepší způsob, jak tyto věci do WD zaznamenat, ale řešením není provést dva tři reverty a nad zbylými 40000 kulturními památkami zamhouřit oči. Domnívám se, že označení památky v Památkovém katalogu (PK) (či v geoportálu) skutečně oficiálním názvem je (alespoň názvem památky dle NPÚ, což je česká autorita pro k. památky).
K referencím. Tam je skutečně velký problém a řešil jsem nejmenší zlo. Data jsou z Geoportálu NPÚ. Ten obsahuje pro jednotlivé památky až tři různá označení. PK je umí číst všechny, mnou neznámým klíčem si vybírá jedno z nich a zobrazuje ho jako titulek ve veřejné části PK. Není možné určit, který z nich je nejlepší, proto jsem se rozhodl importovat všechny tři (obvykle ovšem pro jednu památku je vyplněn jen jeden z nich, vzácněji dva, ještě vzácněji všechny tři). Všechny tři referencuji PK, protože geoportál není přístupný veřejnosti. PK je frontend z něhož Geoportál čte. Uvítám ovšem rady, jak tuto skutečnost uvést zřejměji. --Vojtěch Dostál (talk) 20:37, 25 December 2017 (UTC)
Obávám se, že nezveřejněnou interní databázi nelze používat jako věrohodný zdroj, takže refovat lze pouze tím, co projde na frontend a co si uživatel může ověřit. Dále jsou-li v databázi dva názvy a chcete-li je oba uvést, je třeba pro ně vytvořit dvě tvrzení, nikoli je nacpat do jednoho a oddělit čárkou. Dvě až tři označení pro jeden objekt jsou navíc určitým indikátorem toho, že se asi nejedná o oficiální název; ten by měl být (pro každý jazyk a k určitému času) pouze jeden. U označení typu "vesnické stavení" nezpochybňuji ani tak "oficialitu" památkového úřadu, jako spíš to, že se jedná o "název". Název/jméno by mělo být něco, co daný objekt individualizuje a odlišuje od ostatních objektů téhož druhu. A je třeba se smířit s tím, že řada objektů či jevů, dokonce i těch encyklopedicky či wikidaticky významných, prostě oficiální název nemá.--Shlomo (talk) 21:04, 25 December 2017 (UTC)
A jen tak mimochodem, Old Synagogue in Prague (Q9343900) byla zbořena r. 1867, Spanish Synagogue (Q990003) byla vybudována na jejím místě jako zcela nová stavba.--Shlomo (talk) 21:17, 25 December 2017 (UTC)

Dále, pokud chcete odlišit instituci od kulturní památky (což je chvályhodné v dlouhodobém měřítku), pak to učiňte svědomitě, nikoliv náhodným odstraněním jedné vlastnosti, která se vám nelíbí. Je možné všechny výroky týkající se budovy a nikoliv instituce přesunout do nové položky, propojit je skrze vlastnost "místo" nebo "sídlo" a následně upravit odkaz na wikidata položku v seznamech kulturních památek na české Wikipedii. --Vojtěch Dostál (talk) 19:54, 25 December 2017 (UTC

OK, odstranil jsem tvrzení vztahující se k budově a ponechal jen instituci. BTW ta data se týkala úplně jiné budovy...--Shlomo (talk) 22:19, 25 December 2017 (UTC)

Připadá vám normální, že místo normální diskuze zde jen slepě navracíte své změny? Prosím přestaňte narušovat Wikidata a vraťme se k diskuzi. --Vojtěch Dostál (talk) 20:16, 25 December 2017 (UTC)

Pane, vy budete slušný mamlas. Víte, že když takhle odstraníte katalogová čísla a nevytvoříte novou položku pro budovu, která je památkově chráněna, děláte nám v tom slušný bordel? --Vojtěch Dostál (talk) 08:31, 8 January 2018 (UTC)

A víte vy, že osobní útoky jsou zakázány dokonce i na Wikidatech? A ne, opravdu si nejsme vědomi, že bychom odstraněním chybných katalogových čísel inkrementovali bordel, který jste si v tom vy udělali jejich vložením.--Shlomo (talk) 12:31, 8 January 2018 (UTC)

Root vs. word stemEdit

Hi Shlomo, thanks for adding the property "word stem" to اسم (Lexeme:L2728) as a text value. But wouldn't it be better to have a property "root" as a lexeme? See Wikidata:Property proposal/root. Cheers --Kolja21 (talk) 20:26, 19 June 2018 (UTC)

Q47034661Edit

Bonjour j'ai supprimé Q47034661 dans la partie enfant sur la page Juda Loew ben Bezalel. En effet, le libellé Q47034661 n'est pas défini donc on ignore le nom de ce fils et il n'apparaît pas sur la page. Or avec l'infobox biographie2 apparaît Q47034661 dans la ligne enfant, ce qui est en opposition avec une décision de fr:WP. Donc tant que Q47034661 ne sera pas défini, il est préférable de l'enlever. Amicalement, --Olivier Tanguy (talk) 09:27, 6 August 2018 (UTC)

@Olivier Tanguy: Sorry, I don't speak French. You can't delete valid data from Wikidata because of some problem with infobox on (I suppose) French Wikipedia. You're welcome to add a French label to Bezalel ben Yehudah (Q47034661) if you want to. Otherwise, you have to deal with a problematic performance of an infobox on the wiki that uses it.--Shlomo (talk) 10:38, 6 August 2018 (UTC)

Hello, I'll try to write in english (but i'm a little rusty). Bezalel ben Yehudah (Q47034661) is undefined (no name in french nor in english), so we don't know the name of this child. The best thing to do, I think, is to complete Bezalel ben Yehudah (Q47034661) and to give the proper name. Until then, I'll delete french infobox and don't touch this data. --Olivier Tanguy (talk) 17:06, 6 August 2018 (UTC)

@Olivier Tanguy: Menwhile, the English label has been added by another user. I don't feel qualified to add the French one because of my shameful lack of knowledge of this beautiful language. You can add it yourself, or maybe you can ask help from French-speaking Judaism-related editors on fr Wikipedia or on the French discussion page here.--Shlomo (talk) 10:39, 8 August 2018 (UTC)

Q24082906Edit

May I ask what is Słownik Żydów z ziem polskich by Józef Golec (published Sopot 2000)? I have not been able to locate it in any Polish library, and even on the Internet I get exclusively links to Wikimedia sites. There is a small supplement to an exhibition catalogue by this author, Polscy Żydzi: bohaterowie ekslibrisów Józefa Golca, but it was published in Łódź, 2009 (merely 48 pages). I would much appreciate any information on this Słownik Żydów z ziem polskich. Maitake (talk) 16:45, 7 August 2018 (UTC)

@Maitake: Witam. Ciekawa sprawa. Słownik znalazłem i kupiłem kilka lat temu w antykwariacie (niestety tylko tom 1) i do Wikidanych wpisałem dane według właśnie tego egzemplarzu. W książce brak stopki redakcyjnej (myślałem, że może znajduje się w tomie 2), liczby wydanych egzemplarzów oraz jakiegokolwiek oznaku wydawnictwa lub drukarni. Oczywiście też nie ma ISBN. Dosyć moźliwe, że książka wogółe nie została wydaną "oficjalnie", autor wydrukował kilka egzemplarzy dla potrzeby własnej (i swoich przyjaciół) i ja jestem jednym z szczęśliwych, do których dotarła chociaż jej połowa… Gdy teraz sprawdzałem w internecie, znalazłem wzmiankę na sajcie Książnicy Cieszyńskiej z 2011 r.: Niewydany dotąd rękopis "Słownika biograficznego Żydów rodem z ziem polskich" (1830 biogramów) oraz zdjęcie owego rękopisu. Wydaje mi się, że to ten samy utwór, chociaż w jednym tomie i z trochę inną okładką — może nowa wersja? Mój "Tom 1 (A–K)" zawiera 823 biogramów i ma 617 stron. W razie potrzeby mogę poszukać i przesłać konkretną informację; udostępnić całą książkę oczywiście nie wolno.--Shlomo (talk) 09:25, 8 August 2018 (UTC)
Dziękuję bardzo za informację. Wygląda to nieco na wydruk komputerowy oprawiony u introligatora, raczej niż na wydaną drukiem książkę. W sumie nie wiadomo nawet, jaki jest jej tytuł, bo wersje są już co najmniej trzy: 1. Słownik Żydów z ziem polskich, 2. Słownik biograficzny Żydów z ziem polskich, 3. Słownik biograficzny Żydów rodem z ziem polskich. Mam poważne wątpliwości, czy jest sens tworzenia takiej jednostki w Wikidanych i jej cytowania w innych hasłach, ale pozostawiam sprawę bez dalszego biegu. Maitake (talk) 09:51, 8 August 2018 (UTC)
@Maitake: Wersję 2 IMHO nie trzeba traktować serioznie, to tylko (nie oficjalny) opis zdjęcia. W każdym razie, nie ma sensu spekulować o "oficjalnym" tytułu, jeżeli nie ma "oficjalnego" wydania książki. Mój egzemplarz wygłąda (pomimo braku stopki) jak prawidłowa książka, nawet zawiera dedykację autora i ex libris obdarowanego.
Na ile jest taki utwór zdołny do cytowania, o tym teraz też już mam wątpliwości. W każdym razie Golec do każdego biogramu dodaje spis źródel, więc referencje można sprawdzić i zamienić. Niestety nie mam dostępu do bibliotek polskich, więc sprawdzanie źródel, których nie ma online, będzie dosyć komplikowane :( --Shlomo (talk) 10:26, 8 August 2018 (UTC)

שבת L7126Edit

Hi, I noticed you added sense to this lexeme. Is this the only sense of this lexeme? I ask because this sense seems strange to me if this lexeme is used as etymology in sobota (L7124) according to Polish Wiktionary wikt:pl:sobota. KaMan (talk) 08:12, 21 October 2018 (UTC)

Witam. Rzeczownik שֶׁבֶת ma jeszcze przynajmniej cztery inne znaczenia, które moim zdaniem powinny mieć oddzielny lexem. Z etymologią polskiej "soboty" nie ma związku; ta pochodzi racze z hebrajskiego שַׁבָּת, prawdopodobnie nie bezpośrednio, a przez greckie Σάββατο i łacińskie sabbatum.--Shlomo (talk) 08:49, 21 October 2018 (UTC)

lesbaEdit

Zdravím. Opravdu lesní včely [2] ? Lenka64 (talk) 18:45, 11 November 2019 (UTC)

Jistěže ;) Ale teď vážně: Něteří dovozují etymologii z „les“, jiní (Gebauer) z „lésa“ (= úl), pak by se jednalo o „klasické“ včelařství. Kott sice uvádí lesba = včelařství, oproti tomu „lešba“ (u Gebauera synonymum pro „lesba“) definuje jako lesní včelařství. Je v tom trochu zmatek, určitě lze přidat včelařství jako druhý (nebo i jako primární) význam a na Wikislovníku vysvětlit v poznámce, že na „lesnost“ včel jsou různé názory. Jak se to řeší u wikidatových lexémů upřímně řečeno netuším.--Shlomo (talk) 19:45, 11 November 2019 (UTC)