Open main menu

User talk:Susannaanas

About this board

Logo of Wikidata

Welcome to Wikidata, Susannaanas!

Wikidata is a free knowledge base that you can edit! It can be read and edited by humans and machines alike and you can go to any item page now and add to this ever-growing database!

Need some help getting started? Here are some pages you can familiarize yourself with:

  • Introduction – An introduction to the project.
  • Wikidata tours – Interactive tutorials to show you how Wikidata works.
  • Community portal – The portal for community members.
  • Contents – The main help page for editing and using the site.
  • Project chat – Discussions about the project.
  • Tools – A collection of user-developed JavaScript tools to allow for easier completion of some tasks.

If you have any questions, please ask me on my talk page. If you want to try out editing, you can use the sandbox to try. Once again, welcome, and I hope you quickly feel comfortable here, and become an active editor for Wikidata.

Best regards!

Previous discussion was archived at User talk:Susannaanas/Archive 1 on 2016-06-09.

Apalsola (talkcontribs)

Hei! Tarkistathan kuntien nimien taivutuksen lisätessäsi kuvauksia. Esimerkiksi Liminka taipuu Limingassa–Limingasta–Liminkaan (siis ei "Limingalla") ja Kaustinen Kaustisen–Kaustisella–Kaustiselta–Kaustiselle (siis ei "Kaustisten" eikä "Kaustisilla").

Susannaanas (talkcontribs)

Kiitos, olenkin odottanut että jostakin löytyy virhe.

Reply to "Kuntien nimien taivutus"
Apalsola (talkcontribs)

Hei! Ehtän lisää kohteisiin tietoja, jotka on siellä jo on. Esimerkiksi Oulujoen kirkkoa käsittelevään kohteeseen (Q13527891) olit lisännyt Oulun hallinnolliseksi yksiköksi kaksikin eri kertaa (https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13527891&type=revision&diff=697968370&oldid=697843790 ja https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13527891&type=revision&diff=950144989&oldid=949652563), vaikka kyseinen tieto oli siellä jo ennestään molemmilla kerroilla vieläpä tarkemmin ilmaistuna. Vastaavia tapauksia on paljon muitakin. Ystävällisin terveisin ~~~~

Apalsola (talkcontribs)
Susannaanas (talkcontribs)

Hei! Olen pahoillani useista virheistä, joita olen joko parhaani mukaan pyrkinyt välttämään ja joita kaikesta huolimatta on tullut. Osa tuplasti ilmoitetuista on johtunut käytetyn työkalun "ominaisuudesta", ja voin ne massana siivota, kun ehdin. Wiki Loves Monumentsia varten olen vielä siivoamassa Ahvenanmaan arkeologisia kohteita, niiden sijainteja Ahvenanmaan kylissä ja saarilla. Kohteita on yhteensä viitisentuhatta, ja siihen sisältyy valtavan paljon käsityötä.

Jälkimmäinen ongelma, eli päällekirjoitettu suomenkielinen nimi on työtapaturma. Onkohan niitä paljon? Yleensä katson, mikä kohteen nimi on ennestään ja lisään vain tarvittavia. Olen varmaan itse askarrellut tuon alkuperäisen viime vuonna.

Tässä tapauksessa on ollut tarkoitus tehdä uusi kohde kirkossa sijaitseville haudoille, mutta se on yhdistynyt itse kirkon kohteeseen.

Kiitos kun tuot näitä esille. Ehkä virheiden spottausta varten voisi olla sivukin, katsotaan. – ~~~~

Apalsola (talkcontribs)

Automaattityökaluja käyttäessä kannattaa ainakin pistokoeluonteisesti tarkastaa lopputuloksia.

Noita kuvausten ylikirjoittamisia on vastaan tullut jonkin verran:

  • Monissa kirkkorakennuksia käsittelevissä kohteissa olet korvannut kirkkorakennus-sanan kirkko-sanalla. Tämä ei toki ole hirveän suuri ongelma, mutta sinänsä kirkkorakennus on kuitenkin täsmällisempi ilmaisu, koska "kirkko" voi tarkoittaa myös organisaatiota (vrt. esim. Suomen evankelis-luterilainen kirkko).
  • Lisäksi monissa rautatieasemia koskevissa kohteissa olet korvannut kuvauksissa rautatieasema-sanan asemarakennus-sanalla. Tämä on minusta astetta pahempi ongelma, koska rautatieasema käsittää kuitenkin asemarakennuksen lisäksi myös ratapihan ja muun asemaan kuuluvan infrastruktuurin. Myös kohteisiin linkitetyt Wikipedia-artikkelit käsittelevät rautatieasemia juuri tästä näkökulmasta. Siksi kohdetta tai sen kuvausta ei pitäisi rajata pelkkään asemarakennukseen. Merkittäville asemarakennuksille voi tietysti luoda oman kohteensa, mitä työtä ilmeisesti olet paljon tehnytkin.

Duplikaattien osalta nykyinen hallinnollinen yksikkö on duplikaattina hyvin monessa kohteessa, jossa on ollut historiatieto (eli käytännössä kuntaliitosten aiheuttamat muutokset hallinnolliseen yksikköön) kuvattuna. Ilmeisesti käyttämäsi työkalu ei tällöin havaitse, että kyseinen kunta on merkitty jo kohteeseen ja merkitsee sen uudelleen.

Suomalaisia kansanedustajia koskevissa kohteissa on myös etunimiä duplikaatteina, joskaan en muista, onko yksikään sinun lisäämänäsi. Jos olet kuitenkin kansanedustajien tietoja päivittänyt, kannattaa ehkä tarkistaa näitä päivityksiä.

Lisäksi juuri äsken havaitsin tällaisen ongelman: olit lisännyt suomalaista järveä käsittelevään kohteeseen ilmeisestikin saman nimistä (ja mahdollisesti samalla paikallakin sijaitsevaa) seitaakoskevia tietoja: https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q24327400&type=revision&diff=975617361&oldid=965395573. Jos järvi ja seita tässä tapauksessa ovat yksikäsitteisesti täysin sama asia, tämä on varmaan OK, mutta noin yleensä olisi varmaan järkevää tehdä molemmille omat kohteensa.

Susannaanas (talkcontribs)

Molemmat ensinmainituista liittyvät siihen, että sekä kirkkoympäristöt että rautatieasemat ovat kokonaisuuksia, joille on viranomaisten listaama kohde sekä kokonaisuutensa että rakennuksena, usein vielä monessa rekisterissä. Näiden erottaminen tai yhtenä pitäminen on jonkinasteista alkemiaa :-D Jokaiselle pikkukaupungin kirkolle ei kannata tehdä kohdetta erikseen kirkkoympäristölle, kirkolle ylipäänsä ja vielä kirkkorakennukselle. Joten yhdistän tai erotan näitä, eli laitan eri laajuisten kohdetietojen tietoja joko yhteen ja samaan kohteeseen tai erillisiin jonkinlaisen näppituntuman pohjalta. Ikävimpiä ovat nämä vahingot, joissa huolella tehtyjä kuvauksia tulee kirjoitetuksi yli. En puolustele niiden tekemistä, vaan harmittelen sitä, että kaikesta tuijottamisesta huolimatta vienti ei mene nappiin.

Wikipedia-artikkelin rajauksen voi tarkistaa vain lukemalla jokaisen erikseen. Tosin mielestäni Wikipedia ei määrittele tarvetta Wikidata-kohteille, mutta niiden pitäisi toki viitata oikean laajuiseen kohteeseen. Sen toteuttaminen on massatyökaluilla hyvin hankalaa.

Järvet ovatkin sitten oma haasteensa Geonames-viennin jäljiltä. Viennin puuttuvien ja virheellisten tietojen takia joutuu tekemään valtavasti taustatyötä ja silti arvuuttelemaan tietoja yhdistäessä, ja siitä seuraa väistämättä virheitä. Olen vielä tämän Ahvenanmaan syövereissä ja toivottavasti ehdin siivota kirkot ja järvet lähiaikoina.

Vielä noista duplikaateista. Olen niissä luottanut siihen, että jos lisään arvon, joka on entuudestaan, se yhdistyy kohteeseen ja lisää vain uuden lähteen. Ilmeisesti pieni ero väitteessä tekee siitä uuden väitteen entisen lisäksi. Se on varmasti juurikin tuo tarkenne, joka ei minulla ole ollut näkyvissä OpenRefinessa. Tämä pitää ottaa jatkossa huomioon. Ylimääräisiä voi toki vapaasti poistaa, mutta kyllä minun on siivottava, mitä olen sotkenut.

Olet tehnyt valtavasti hienoa työtä!

Susanna

Susannaanas (talkcontribs)
Apalsola (talkcontribs)

Noin yleisesti Wikidata-kohteet ja niiden laajuus pitäisi minusta ajatella ensisijaisesti käyttötarkoituksen perusteella: esimerkiksi rautatieasema on rautatieliikenteeseen liittyvä paikka/kokonaisuus, jonka ensisijainen ja alkuperäinen tarkoitus on liikenteellinen. Esimerkiksi arkkitehtooniset ja kulttuurihistorialliset näkökannat – vaikka sinänsä tärkeitä ovatkin – ovat rautatieasemaa koskevassa Wikidata-kohteessa alisteisia liikenteelliselle tarkoitukselle ja siksi ne eivät saisi ensisijaisesti määritellä kohteen laajuutta. Tämä toimii minusta molempiin suuntiin: Niin kuin jo edellisessä kommentissani sanoin, pelkkä asemarakennus on minusta liian suppea rajaus, mutta toisaalta "rautatieympäristö" voi olla liian laaja. Siksi on minusta tärkeä, että rautatieasema-kohteiden laajuus ajatellaan nimenomaan tämän liikenteellisen merkityksen kannalta (ja myös nimi ja kuvaus valitaan tästä näkökulmasta) ja tarvittaessa sitten luodaan omat kohteensa asemarakennukselle ja rautatieympäristölle, joissa sitten arkkitehtuuri ja kulttuurihistoria voivat olla pääroolissa. Sama koskee toki monen muunkin tyyppisiä kohteita, mutta rautatieasema on melko hyvä esimerkki tästä.

Susannaanas (talkcontribs)

Käyttötarkoituksia on monia ja tämä on järkevä rajaus nimenomaan Wikipedia-artikkelia ajatellen. Jos halutaan vaikka kartta rakennuksista, on silloin eri rajaus järkevä, mutta tietokanta on sama.

Apalsola (talkcontribs)

Tarkoitin käyttötarkoituksella nimenomaan reaalimaailman kohteen, esimerkiksi rautatieaseman, käyttötarkoitusta, en rautatieasemaa käsittelevän Wikidata-kohteen käyttötarkoitusta. Siitä kai olemme samaa mieltä, että rautatieasemat on alun perin rakennettu nimenomaan rautatieliikennettä varten, ei kuluttuurihistoriallisiksi monumenteiksi. Siksi rautatieasemaa käsittelevän Wikidata-kohteenkin tulee ensisijaisesti ilmentää tätä reaalimaailman kohteen käyttötarkoitusta. Ja niin kuin aiemmin sanoin, merkittäville (asema)rakennuksille voidaan tietysti luoda omat Wikidata-kohteensa.

Lisäksi Wikidatan esittelyn mukaan "Wikidata on vapaa, yhteisesti muokattava, monikielinen, toissijainen tietokanta, johon kerätään rakenteista tietoa Wikipedian, Wikimedia Commonsin ja muiden Wikimedia-liikkeen projektien tukemiseen, ja kaikille maailmassa." Wikidatan ensisijainen tarkoitus on siis tuke Wikimedia-projekteja, mistä seuraa, että Wikipedia-artikkeliin hyvin sopiva rajaus on yleensä järkevä myös Wikidata-kohteelle.

Susannaanas (talkcontribs)

Ja minäkin tajusin vasta kontekstin, eli jos on vain yksi kohde asemalle, se ei olisi "asemarakennus" eikä "asemanseutu" vaan "rautatieasema". Olen siitä samaa mieltä.

Apalsola (talkcontribs)

Löytyi taas yksi kummallinen muokkaus: Gustaf Nyströmistä oli tullut "Gustaf Carl Gustaf Nyström". Mistähän tällainen nimi on peräisin? Suomenkielisen Wikipedian artikkelissa koko nimi on "Carl Gustaf Nyström", enkä kyllä ole kuullut, että kenelläkään olisi koskaan ollut kahta samaa etunimeä.

Reply to "Duplikaattitiedot"
Pintoch (talkcontribs)
Reply to "ISSN issues"
Trilotat (talkcontribs)

Greetings,

I'd like to add properties to publications in wikidata to define where they are "located" on the ground, particularly with coordinate data. I don't know how to add the east, west, north, and south data to define the quadrangle. I'm not sure how that data can contribute to knowledge, but I suspect there is potential for mapping data. Do you have any recommendations?

Thank you.


Susannaanas (talkcontribs)

I have now not followed how the issue has developed. It is possible to search with a bounding box, but declaring may still be tricky. Perhaps you should search with that search term or post in the Project chat.

Trilotat (talkcontribs)

Thank you.

Reply to "Quadrangle data"
Trilotat (talkcontribs)
Reply to "GEOLEX ID Proposal"

Subclasses of "protected building in Rakennusperintörekisteri" (Q38896738)

1
Tubezlob (talkcontribs)
Reply to "Subclasses of "protected building in Rakennusperintörekisteri" (Q38896738)"
Pmt (talkcontribs)

With Reference to the discussion about war and Battle. I hav found the Properties below usefull for military purposes. You may have used them before so just for the sake.

Military properties
Jean de Lattre de Tassigny (Q81114)Peter Ustinov (Q55796)Carl Gustav Fleischer (Q3499537)Bjarne Øen (Q4570107)German battleship Scharnhorst (Q155222)Army Norway (Q1771854)Bundeswehr (Q56010)Operation Weserübung (Q150939)
commander of (P598)commanded by (P4791)military branch (P241)military rank (P410)position held (P39)conflict (P607)headquarters location (P159)has part (P527)order of battle (P4220)
French Far East Expeditionary Corps (Q2997796)British Army (Q222595)major general (Q157148)military officer (Q189290)World War 2 (Q362)Lillehammer (Q3745117)German Navy (Q56015)Norwegian Campaign order of battle (Q7061041)

Breg

Susannaanas (talkcontribs)

Thanks! I think I am getting to know more or less what is possible and I will try to work a bit on the Finnish civil war battles. I will research your examples more closely to see if and how qualifiers have been used etc.

Cheers, Susanna

Reply to "Military issues"
Pmt (talkcontribs)

Good morning! With Reference to Your comment on Thierry Caro user page this morning please be advised that there is two discussions going on about this property. One is on Property talk:P5130 and one on the delition discussion page here

Susannaanas (talkcontribs)

Thanks, I just noticed it and was about to comment but didn't. I will follow and comment! Thanks for the heads-up!

Reply to "P5130 problems"

Follow-up WikidataCon Workflow-Workshop

1
Jan Dittrich (WMDE) (talkcontribs)

Thanks for your participation in the "Share and document workflows to improve Wikidata's use experience"-Workshop. The workflows were very helpful already to understand common patterns of editors’ edit workflow. At the workshop’s category on commons you find all workflows as well as some analysis and a summary of them.

Reply to "Follow-up WikidataCon Workflow-Workshop"
Deryck Chan (talkcontribs)
Reply to "vesiliikennepaikka"
Return to the user page of "Susannaanas".