Open main menu

Wikidata:Խորհրդարան

Խորհրդարան
Այստեղ դուք կարող եք հարցնել և քննարկել Վիքիտվյալներ նախագծի հետ կապված ցանկացած թեմա՝ բուն նախագիծը, նրա նպատակներն ու կանոնները, տվյալներ, տեխնիկական հարցեր և այլն։