Wikidata:Խորհրդարան

Խորհրդարան
Այստեղ դուք կարող եք հարցնել և քննարկել Վիքիտվյալներ նախագծի հետ կապված ցանկացած թեմա՝ բուն նախագիծը, նրա նպատակներն ու կանոնները, տվյալներ, տեխնիկական հարցեր և այլն։

New tools and IP maskingEdit

14:18, 21 August 2019 (UTC)

The consultation on partial and temporary Foundation bans just startedEdit

-- Kbrown (WMF) 17:13, 30 September 2019 (UTC)

Feedback wanted on Desktop Improvements projectEdit

06:53, 16 October 2019 (UTC)

Movement Learning and Leadership Development ProjectEdit

Hello

The Wikimedia Foundation’s Community Development team is seeking to learn more about the way volunteers learn and develop into the many different roles that exist in the movement. Our goal is to build a movement informed framework that provides shared clarity and outlines accessible pathways on how to grow and develop skills within the movement. To this end, we are looking to speak with you, our community to learn about your journey as a Wikimedia volunteer. Whether you joined yesterday or have been here from the very start, we want to hear about the many ways volunteers join and contribute to our movement.

To learn more about the project, please visit the Meta page. If you are interested in participating in the project, please complete this simple Google form. Although we may not be able to speak to everyone who expresses interest, we encourage you to complete this short form if you are interested in participating!

-- LMiranda (WMF) (talk) 19:00, 22 January 2020 (UTC)