Open main menu

Wikidata:قهوه‌خانه/ابزارها

< Wikidata:قهوه‌خانه
ابزار فارسی‌سازی و تغییر جهت برای بحث‌ها و صفحه‌های راهنما

برای افزودن ابزار فارسی‌ساز کد زیر را در Special:Mypage/common.js خود اضافه نمایید تا بتوانید برای تغییر جهت و نیم‌فاصله از این ابزار استفاده کنید.

mw.loader.load('//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Reza1615/smalltools.js&action=raw&ctype=text/javascript');
ابزار بالا قرار دادن پیوند ویکی‌فا در صفحه آیتم‌ها
mw.loader.load('//www.wikidata.org/w/index.php?title=User:Photograpers/sort.js&action=raw&ctype=text/javascript');

نمونه