Wikidata:Alternative konti

This page is a translated version of the page Wikidata:Alternate accounts and the translation is 88% complete.
Outdated translations are marked like this.

Selv om bidragsydere generelt forventes fortrinsvis at benytte én konto, kan der være grunde til at have flere brugerkonti. Sådanne yderligere konti kaldes alternative konti.

Oversigt

Bidragsydere forventes at foretage redigeringer primært fra en enkelt konto, som anvendes af en enkelt person. Der er en række situationer, som ses nedenfor, hvor det at have alternative konti anses for at være acceptabelt. Alternative konti kan have navne, som ikke gør det umiddelbart indlysende, at de er alternative konti, og kan have navne, som ikke gør det umiddelbart indlysende, hvilken konto de har relation til, men de skal have et fremtrædende link til deres hovedkonto på brugersiderne. Alle alternative konti skal erklæres som sådan hvis hovedkontoen har kandidatur til en position, som kræver diskussion blandt brugersamfundet (bot, administrator, bureaukrat, checkuser eller tilsynsførende).

Med undtagelse af brugerrettighederne bekræftet, undtagelse fra IP-blokering, bot, oversvømmer, autopatruljeret, egenskabsopretter og tilbageruller må bidragsydere kun have brugerrettigheder og avancerede tilladelser knyttet til deres hovedkonto. Hvis det opdages, at en bidragsyder har brugerrettigheder eller avancerede tilladelser så som oversættelsesadministrator, administrator, bureaukrat, checkuser eller tilsynsførende på mere en én konto, som de har kontrol over, er dette grundlag for øjeblikkelig fjernelse af disse rettigheder på alle de konti, som bidragsyderen har kontrol over. En administrator kan køre en administratorbot med globalt administratorflag på en alternativ konto efter tiltrædelse fra brugersamfundet i henhold til botpolitikken. Konti vedrørende personale, ansat ved Wikimedia og Wikimedia Deutschland, er ikke omfattet af dette afsnit, da disse personer har flere konti med avancerede tilladelser.

Lovlige anvendelser af alternative konti

Bemærk: Listen nedenfor er ikke en fuldstændig liste. Andre anvendelse kan eksistere, som ikke er nævnt nedenfor.
  • Sikkerhed: Eftersom offentlige computere kan have kodeordsopfangende trojanere eller tasteloggere installeret, kan brugere oprette en alternativ konto for at forebygge kapring af deres hovedkonti.
  • Test og oplæring: Brugere, som anvender mange scripts og andre redskaber kan have ønske om at have en anden konto til at teste, hvordan tingene fremstår for andre; eller til at demonstrere Wikidatas standardudseende, når nye brugere oplæres.
  • Dobbeltgængerkonti: En dobbeltgængerkonto er en anden konto, som er oprettet med et brugernavn, som ligner navnet, der bruges i forbindelse med hovedkontoen. Sådanne konti skal ikke anvendes til redigeringer.
  • Oversvømmere: Brugere, der udfører et stort antal manuelle eller semimanuelle redigeringer, og som ofte anvender oversvømmelsesflaget, kan have et ønske om at oprette en anden konto af organisatoriske årsager.
  • Botter: Brugere, som opererer botter eller automatiske redigeringsscripts, skal køre deres botter fra andre steder end alternative konti.

Alternative konti skal offentliggøres, og de alternative kontis brugersider skal have henvisninger tilbage til hovedkontoen på en tydelig måde. Udbredte måder at gøre dette på omfatter omdirigering af bruger- og diskussionssider fra den alternative konto til hovedkontoens bruger- og diskussionssider ved anvendelse af en skabelon som for eksempel {{Bot}}, som angiver den overordnede konto, eller som har en linket besked i teksten på toppen af brugersiden. Hvis alternative konti ikke linker til hovedkontoen, anses de ikke for at være lovlige alternative konti.

Ulovlige anvendelser af alternative konti

Anvendelse af flere Wikidata-brugerkonti til et ureelt formål kaldes sokkedukkeri. Ureelle formål omfatter forsøg på at narre eller vildlede andre bidragsydere, forstyrre diskussioner, fordreje konsensus, undgå sanktioner eller på anden måde overtræde brugersamfundets standarder og politikker.

  • Manipulering af diskussioner: Forsøg på at påvirke resultatet af en diskussion gennem brug af flere konti er aldrig acceptabelt, uanset indholdet og uanset intentionen. Eksempler på brug af alternative konti til at manipulere diskussioner omfatter brug af flere konti til at samle stemmer, brug af en konto til at foretage argumentation gennem en stråmand eller brug af en alternativ konto til at fremstå som en neutral tredjepart eller neutral observatør.
  • Omgåelse af sanktioner eller blokeringer: Alternative konti, selv lovlige alternative konti, må ikke anvendes til at omgå en blokering eller en redigeringsrestriktion. Med mindre dette er angivet af administratoren, som har placeret blokeringen eller restriktionen, gælder en blokering eller en restriktion brugeren bag kontoen, uanset hvilken konto denne anvender. Oprettelse af en konto forud i tid for at kunne udøve hærværk eller chikane eller på anden måde foretage urigtige eller ondsindede redigeringer i håbet om at denne konto ikke vil kunne spores tilbage til den oprindelige bruger er selvfølgelig uacceptabelt.
  • Konti, som ikke har noget produktivt formål: Med undtagelse af dobbeltgængerkonti forventes det, at alternative konti vil blive anvendt til redigeringer af projektet på en konstruktiv måde. Oprettelse af en konto til udelukkende at lave sjov med, eller oprettelse af en konto bare for at have en konto, anses for at være ulovlig anvendelse af alternative konti, også selv om disse situationer ikke er så alvorlige som de to punkter ovenfor.

Det skal også bemærkes, at hvis man bare logger ud eller på anden måde anvender en IP-adresse i stedet for en konto til at gøre nogle af disse ting betragtes dette også som ulovlig brug.

Håndtering af ulovlige konti

Hvis der ikke er nogen lokale CheckUsere anvender Wikidata forvaltere efter behov, og vil offentliggøre anmodninger om CheckUser på m:Steward requests/CheckUser. Administratorer kan også støtte sig til offentliggjorte resultater om CheckUsere på andre projekter, så som sokkedukkeundersøgelser og beviser om opførsel, i deres arbejde med at fastslå, om flere konti anvendes af samme person eller ej.

Ulovlige alternative konti blokeres næsten altid på ubestemt tid. IP-adresser, som anvendes af sokkedukker, blokeres i en periode på mellem få uger og et år, eftersom det frarådes at blokere en IP-adresse på ubestemt tid.

Afhængig af de forholdene i de enkelte tilfælde, inklusive hvilke handlinger, der blev foretaget af de ulovlige alternative konti og om der tale om første gang, der sker overtrædelse, kan administratorer på Wikidata vælge at advare personen, der står bag en sokkedukke (de ulovlige kontis operatør), blokere hovedkontoen i en fastsat tidsperiode eller blokere hovedkontoen tidsubegrænset udover tidsubegrænsede blokeringer af de alternative konti.