Wikidata:Servei de consulta SPARQL/Una senzilla introducció al Servei de Consulta Vikidata

Outdated translations are marked like this.

Other languages:
Afrikaans • ‎Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎català • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎svenska • ‎русский • ‎српски / srpski • ‎українська • ‎العربية • ‎বাংলা • ‎中文 • ‎日本語

Una simple introducció Servei de Consulta de Vikidata

T'has preguntat mai sobre qüestions com aquests?

 • Quines són les ciutats més grans en el món que tenen alcaldessa?
 • Quins aeroports estan localitzats dins 100km de Berlín?
 • Quin són tots els descendents coneguts de Genghis Khan?

Vikidata té les respostes.

Què és Vikidata?

Vikidata és un dipòsit de coneixement. Pots llegir la idea i conceptes que hi han al darrere en la nostre Pàgina d'introducció.

Com pregunto una qüestió?

La llengua de consultes utilitzada per preguntar a Vikidata s'anomena SPARQL. Si et sona massa tècnic i massa complicat, no et preocupis. Per aquesta simple introducció no tindràs d'aprendre SPARQL. En comptes d'això, mirarem consultes d'exemple i editar-les.

Què és una consulta?

Una consulta és una forma especial de preguntar de manera que els sistemes informàtics pugin entendre i respondre. A no ser que estiguis interaccionant amb una Intel·ligència Artificial, necessitaràs aprendre com formular preguntes d'una certa manera.

Puc usar-ne lliurement les dades?

Sí. Vikidata pot ser usada per tot i per tothom perquè totes les dades són de Domini Públic (CC0).

Ara què?

Començarem amb un senzill exemple per mostrar-te com utilitzar aquest servei, fins a aconseguir exemples més elaborats. Promesa.

Com usar Vikidata per una consulta senzilla

Anem a veure un senzill exemple que demostra com aconseguir una llista de tots els gats coneguts en el món.

Aconseguir una llista de tots els gats en el món

Usa aquesta URL per entrar al Servei de Consulta: https://query.wikidata.org

 1. Prem Exemples
 2. Selecciona Gats de la llista que apareix en la finestra nova
 3. Prem Executar just sota la caixa de codi

 

Això ens ha donat ens una llista de gats famosos i no tan en l'Internet – o com a mínim els que Vikidata en sap. Això és important, indicant que ha de ser un gat i no, per exempe, un gos.

I sobre gossos?

Si en comptes vols llistar els (o qualsevol cosa semblant), hi ha dues maneres d'editar la consulta:

 1. Usa el Ajudant de Consulta per canviar l'element de gat a zoològic:  
 2. Editar manualment la consulta' Cada element en Vikidata s'identifica únicament usant un codi. Aquest codi és Q146 per “gat”. Per trobar el codi corresponent per “gos”, el pots trobar en Vikidata:
 1. Utilitzeu auto-finalització (es veurà al final)
 2. Començeu amb l'exemple de "Gat", elimineu "Q146"
 3. Posicioneu el cursor després de "wd:"
 4. Escriviu "Gos" després de "wd:"
 5. Premeu Ctrl+Espai
 6. Utilitzeu les fletxes amunt/avall; quan premeu Enter, serà reemplaçat per Q144
 7. Nota: els resultats de recerca depenen de l'idioma de la interfície.
 1. Vés a https://www.wikidata.org
 2. Escriu "gos" en la caixa de cerca
 3. Prem en el primer resultat del menú desplegable
 4. Agafa nota del número d'element per “gos” de la pàgina de Vikidata que s'obre (Q144)

 

Per canviar la consulta de “gat” a “gos”, senzillament canvia Q146 per Q144 en el editor de consulta SPARQL.

Executa el programa, i serà presentada una llista de tots els gossos tan famosos com famosos d'Internet

 

Desgranant la consulta

Ara analitzem el codi per generalitzar-ho perquè poguem buscar qualsevol objecte (per exemple, gossos, planetes, països, cançons):

#Cats
SELECT ?item ?itemLabel
WHERE
{
	?item wdt:P31 wd:Q146 . 
	SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "en" }
}
 • SELECT A query SELECTs something. What exactly you want to select and display is described later, but for the time being you just state the placeholders (or variables). Here they are called ?item and ?itemLabel. You can tell that something is a variable if it starts with a question mark.
 • ?item This is the list of items we are looking for. In our case that would be the famous cats. Items on Wikidata work in many different languages, almost 300 of them. Because we don’t think that everything in the world is English and all the other languages are just special cases of English, items are stored in a way that works across languages. Every concept gets a number. Q146 is the concept of a cat, Q64 is Berlin in Germany, Q42 is the writer Douglas Adams and so on. Tip: ?item is just a variable name that we decided to use in our query. It could be anything, for example: ?animal.
 • ?itemLabel Humans can digest names in a human language much better than numbers. A label is the name of an item in a human language, e.g. English (or Esperanto, or Japanese, or Zulu…). We want the labels displayed in our query so that Q1371145 gets displayed as “Socks” (the cat belonging to Bill Clinton and family). Precise details about label service in User manual.
 • WHERE {   This is the WHERE clause of the query. Here we define what goes in the placeholders. A WHERE clause starts with an opening curly bracket { and ends with a closing curly bracket }.
 • wdt:P31 This is the predicate of the subject. If you hover over it, you’ll see that it stands for instance of.

 

 • wd:Q146 Aquest és l'objecte. Si passes per sobre, veuràs que indica gat.

If you hover over it, you’ll see that it stands for cat.

 

Tot això pot sonar complicat. Potser et pot ajudar expressar la consulta en llenguatge natural:

“Dona'm una llista d'elements i les seves etiquetes, on els elements són instàncies de gat. Després genera'm les etiquetes dels elements en anglès.”

Amb el codi que hem usat en els nostres exemples hem mostrat una llista de tots els gats en l'Internet. Aquesta consulta es pot canviar fàcilment per mostrar, per exemple, una llista similar per gossos.

Guia ràpida de Text a SPARQL

Les animacions inferiors mostren com escriure triplets en llenguatge naturals, i convertir-los en consultes SPARQL.

The key is to prefix variables with ?, items with wd: and properties with wdt:, and then using the Ctrl+Space (or Ctrl+Alt+Space or Alt+Enter) keyboard shortcut to activate the auto-completion feature that replaces the latter two with the actual Wikidata identifiers.

 

 

Immergir-nos en l'Interfície d'Usuari

Com canviar la llengua en que es mostren els resultats?

With this search query tool, you can not only customise and search for simple or aggregated, compound, nested and complex queries but you can also search in ANY language and get results in ANY language too.

 • Change the default language code from “en” (English) to any other language code, say “ja” for Japanese.
#Cats 
SELECT ?item ?itemLabel WHERE
{
   ?item wdt:P31 wd:Q146 .
   SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "ja" }
}

Com canviar l'ordre dels resultats que es mostren?

L'ordre dels elements que es mostren es poden canviar fàcilment en l'interfície. Prem just en les columnes pertinents dels resultats de cerca per personalitzar l'ordre:

 

Com canviar la llengua de l'Interfície d'Usuari?

Prem la paraula English i selecciona la llengua de la llista que es mostrarà:

 

Adona't que la IU ha canviat a la llengua seleccionada:

Vull les fotografies dels gats! Com buscar imatges?

Per ara, hem vist la resposta de les consultes es mostra com a taula. Provem-ho per mostrar imatges:

Prem el botó “Exemples“ i selecciona per exemple “Encara més gats, amb fotografies”. Executa la consulta i les imatges dels gat haurien d'aparèixer a la meitat inferior de la pantalla.#

 

This is what displays the result as images instead of a table. You can manually switch how the data is displayed by using the “Display” menu in the lower right corner of the result. Try switching the menu to “Table” to see the same result in a table view.

Let’s have a look at what’s new in the query, compared to the query in the previous chapter. Written in plain English, the query would read “Give me all items that have something to do with cats. Also give me the image for each item. And by the way, display the result as a grid of images, not as a table.”

 • #defaultView:ImageGrid What looks like a comment, is actually an instruction to display the query result as images instead of a table.
 • ?x1 This means that we query for any predicate, not only for “is an instance of”. Think of predicates like “depicts” (P180) or “is named after” (P138). We are not using ?x1 anywhere else in the query, meaning the placeholder stands for “I don’t care what the predicate is, give me all results that somehow have a cat as the subject”
 • OPTIONAL Inside the curly braces you see another statement that adds optional data to the result. The placeholder ?item is reused and coupled with the predicate P18 (meaning “(has) image” and a new placeholder ?pic. Wrapping the statement with OPTIONAL means that items do not necessarily have to have a P18 predicate to show up in the list and that the ?pic placeholder can be empty.

Try modifying the query:

 • Search for dogs instead of cats. Hint: Change the Object part of the first statement in WHERE.
 • Only show items that “depict” cats (you’ll get paintings). Hint: replace ?x1 with something else.
 • Remove the OPTIONAL

There are other ways to show your data, but not all of them are always applicable, which is why some are greyed out in the menu. “Image map” is only selectable if the result data actually contains image URLs. In one of the following chapters you’ll learn how to display items as points on a map.

Com compartir la vostra consulta perquè d'altres les pugin utilitzar?

Si vols compartir la consulta amb algú més – per exemple, en mitjans de comunicació socials – pots crear-ne un enllaç curt.

 • Completa la consulta
 • Prem sobre l'icona d'ENLLAÇ:
 • Còpia l'URL que es mostra. Això és l'URL per la consulta.

Cercant coses en mapes

Hi ha més maneres de visualitzar els resultats de una consulta. Si la consulta demana geocoordenades, els resultats es poden mostrar en un mapa.

Mira aquest exemple de lighthouses in Norway. Quan executes la consulta, veuràs punts vermells que marquen la ubicació de fars en la costa Noruega.


Using the Explorer Dialog

Once the results of a query have loaded, you can see a magnifying glass icon on each result. Clicking this icon opens the Explorer Dialog.

 

The explorer dialog by default, displays a single node representing that particular result. Below the node, you can see a toggle that defaults to ‘Outgoing’. This means that clicking on any node will expand all the properties of that node, from the entire Wikidata knowledge base. Toggling this to ‘Incoming’ allows you to see all the incoming links or properties that point to the node. This is a way to explore all the relationships between the various items and their properties using Wikidata.

 

You can open multiple explorer dialogs at once, allowing you to compare the results of more than one query at once. The explorer dialog also has a toolbar at the bottom right corner which is used to switch between multiple views like Graph, Tree, Map, Table etc.

Encara hi ha més

There are more visualizations for you to explore:

Look through the query examples and try them out!

Autofinalització

In the editor, you can press Ctrl+Space at any point in the query and get suggestions for code that might be appropriate; select the right suggestion with the up/down arrow keys, and press Enter to select it.

For example, instead of writing out SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "en". } every time, you can just type SERV, hit Ctrl+Space, and the first suggestion will be that complete label service incantation, ready for use! Just hit Enter to accept it. (The formatting will be a bit different, but that doesn’t matter.)

And autocompletion can also search for you. If you type one of the Wikidata prefixes, like wd: or wdt:, and then just write text afterwards, Ctrl+Space will search for that text on Wikidata and suggest results. wd: searches for items, wdt: for properties. For example, instead of looking up the items for Johann Sebastian Bach (Q1339) and father (P22), you can just type wd:Bach and wdt:fath and then just select the right entry from the autocompletion. (This even works with spaces in the text, e. g. wd:Johann Sebastian Bach.)

NB: For ChromeOS and MacOS users: the shortcuts Ctrl+Alt+Space and Alt+Enter should also work.

On anar a partir d'aquí

You can probably find your way around the Wikidata Query Service now. Exploring the interface and changing values in the queries can be a good way to learn how to ask your own questions on Wikidata.