Википодатоци:Примерни предмети

This page is a translated version of the page Wikidata:Showcase items and the translation is 58% complete.

Примерни предмети

Примерни предмети се предмети кои наполно ги претставуваат сите можности на Википодатоците, и најподробно ги прикажува податоците што можат да се складираат на нив, и кои би се користеле на секој Викимедиин проект, па и вон нив.

Секој примерен предмет ги покажува сите можности што ги нудат Википодатоците. Затоа, подолу предлагаме основни напатствија по кои треба да се води секој примерен предмет:

Подолу можете да предложите предмет за пример на секоја тема што ве интересира.

Тековни примери

Луѓе

Historical
Fictional


Дела

Music
Book
Film
Sculpture
Painting
Video game


Организации

Commercial company
Public-law institution
Higher education
Government
Museum
Fictional


Места

Жив свет

Animal
Plant
Bacteria
Virus


Други


Одобрени за примери

Отстранети од примерите

Предложени за примери

Во подготовка

Тука наведените предмети не се подобни според стандардот за примерност бидејќи не задоволуваат извесни критериуми. Зошто не подобрите некој од нив, за да биде по примерен стандард?

See also