Wikidata:Utstillingselementer

This page is a translated version of the page Wikidata:Showcase items and the translation is 58% complete.

Utstillingselementer

Utstillingselementer på Wikidata er elementer som til det fulle utnytter og viser frem mulighetene som finnes på Wikidata.

Fordi et utstillingselement skal vise frem alle mulighetene på Wikidata, er det foreslått noen grunnleggende kriterier som hvert utstillingselement helst bør oppfylle:

Du kan foreslå et fremtidig utstillingselement nedenfor for ethvert emne av interesse.

Nåværende utstilling

Folk

Historical
Fictional


Verk

Music
Book
Film
Sculpture
Painting
Video game


Organisasjoner

Commercial company
Public-law institution
Higher education
Government
Museum
Fictional


Steder

Liv

Animal
Plant
Bacteria
Virus


Annet


Godkjent for utstilling

Fjernet fra utstilling

Foreslått for utstilling

Under arbeid

Elementer som er listet opp her når ikke helt opp som utstillingselementer fordi de ikke oppfyller enkelte punkter i kriteriene. Hvorfor ikke prøve å forbedre en av dem?

See also