Open main menu

Wikidata:Wiki-wetenschappers/NINO

< Wikidata:Wiki-wetenschappers

Contents

NINO Wiki-projectEdit

Doelen van het project: Nederlandse wetenschappers in de studies van het oude Nabije Oosten (egyptologie, assyriologie, archeologie etc.) in Wikidata en Wikipedia zetten. Ook niet-Nederlanders die een belangrijke rol voor Nederland hadden (bv. Von Bissing, De Meulenaere). In Wikipedia goed categoriseren zodat automatisch gegenereerde lijsten van bv. "Nederlandse egyptologen" een goed overzicht geven. Afbeeldingen in de NINO-Ahnengalerie in Wikimedia Commons zetten; mogelijk andere (Leidse) afbeeldingen in Commons plaatsen.

Aandachtspunten en richtlijnenEdit

Overleden personen: zoveel mogelijk toevoegen. Levende personen: aan Wikipedia alleen hoogleraren toevoegen (i.v.m. compleet overzicht hoogleraren), aan Wikidata zoveel mogelijk personen toevoegen die in de vakgebieden een aanstelling hebben. Wikidata: zoveel mogelijk identificatienummers van andere databases toevoegen.

Wetenschappers Oude Nabije Oosten (stand van zaken 14 mei 2019)Edit

Overleden personenEdit

Namen in vette letters hebben prioriteit.

Naam Wikidata NL DE EN FR Commons Ahnengalerie opmerkingen, materiaal
Anastasi, Giovanni d’ Q5563656 N de en N N   prioriteit zie hoofdstuk in RMO-jubileumboek; niet te verwarren met bijna-naamgenoot Giovanni d'Athanasi (lemma in de-/fr-Wikipedia; Wikidata Q1526460)
Arendonk, C. van (Cornelis) Q2084471 nl N N N afb. J   Done
Asselberghs, Henri N N N N N N N onafhankelijk egyptoloog, vader van Marie-Anne Asselberghs (Q51320792 directeur Spoorwegmuseum)
Beek, prof. dr. Martinus Adrianus Q18655110 nl N N N afb.   Done Ex Oriente Lux (mede-oprichter; voorzitter vanaf 1962, controverse); theoloog, oud-testamenticus, hoogleraar UvA; Aan Babylons Stromen (1950), Atlas van het Tweestromenland (1960, ook Duitse en Engelse edities); IM Phoenix 33 (1987) 3-5
Beekes, R.S.P. Q2508757 nl N en N N   Done Wikipedia-lemma's en Wikidata gecheckt
Beekmans, Jan Q576821 nl de N N afb. N politicus, Egyptoloog, verzamelaar
Bergh, Lucie van den Q63861431 nl N N N N   Done website Joods Monument; mede-oprichtster EOL, overleden in WO II; familie van Sam van den Bergh
Berghe, Pierre L. Van den Q7192304 N N en N N N Belgisch archeoloog Voor-Azië (Gent); EOL redactie Phoenix 1960, EOL-bestuur vanaf 1962
Bissing, F.W. von Q121278 nl de en fr afb.   prioriteit verzamelaar van oudheden en egyptoloog; verband met C.W. Lunsingh Scheurleer en APM vermelden; project The Bissing Link van APM en NIOD
Blankenberg-van Delden, mw. N N N N N N N egyptologe; grote publicatie over Commemorative Scarabs, update door Rob Demarée in JEOL 43
Blok, Henri P. Q63003158 N N N N egyptoloog, privaatdocent Leiden jaren '20, studeerde ook Klassieke Talen en filosofie; bijzonder hoogleraar Oude kunstgeschiedenis van Egypte en Voor-Azië Utrecht vanaf 1927; Biografisch Portaal
Boas, Henriëtte Q2729113 nl N N N afb N mede-oprichtster EOL = Jetty Boas
Boer, Pieter Arie Hendrik (Piet) de Q23062999 N de N N N mede-oprichter EOL
Boeser, Pieter Q63196740 nl N N N afb   Done
Böhl, Franz Marius Theodor de Liagre Q20113644 nl N N N afb J   Done IM BiOr 33 (1976), 128-130
Boissevain, U.Ph. Q2636316 nl N en N afb. J classicus
Bonebakker, Seeger Adrianus Q59629238 N N N N N Arabist, 21 september 1923–19 november 2005
Borger, Rykle Q106433 nl de en N N   Done NL-Wikipedia-pagina aangemaakt en gekoppeld, in Wikidata naam veranderd naar Rykle met alias Riekele
Borghouts, Joris Q28122495 nl N en N N N   prioriteit IM BiOr 76 (2019)
Brede Kristensen, W. Q4568519 N de en N afb.   prioriteit godsdiensthistoricus, gaf college over oud-Egyptische godsdienst; Leidse hoogleraren-website; KNAW (Herdenking door A. de Buck; H.J. Ponsteen in Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme, Deel 4 (1998), blz. 266-269
Bruijn, Cornelis de Q2535359 nl de en fr afb. N reiziger (1652-1727)
Buck, Adriaan de Q367649 nl de N fr afb J   Done
Byvanck, A.W. Q2323968 nl de N N N archeoloog (provinciaal-Romeins)
Capart, Jean Q2373298 nl N en fr afb. N   Done Belgisch egyptoloog
Cimba, dr. N N N N N N N verzameling Egyptische oudheden verkocht aan RMO door zijn weduwe Maria Cimba
Chantepie de la Saussaye, P.D. Q1340281 nl N N de afb. J   Done bestaande Wikipedia-lemma en Wikidata-item zijn up-to-date
Creuzer, Georg Friedrich Q69685 N de en fr afb Leidse hoogleraren-website: Benoemd als Hoogleraar Archeologie, doch is niet gekomen.
Donzel, Emeri van Q30123775 nl N en N N   Done IM BiOr 74 (2017), 469-472
Dijk, J.J.A. van Q63845168 N N N N   prioriteit assyrioloog, leerling van Böhl; IM Phoenix 42.3 (1996), p. 114-117
Dijkema, Fokke N N N N N afb. J Fokke Dijkema is een Arabist (geen hoogleraar) die bij Brill redacteur was.
Drewes, A.J. N N N N N N hoogleraar in de Zuidsemitische taal- en letterkunde, 01-03-1969; dissertatie Ethiopische talen: Oost Gurage; uitgave Oud-Zuid-Arabische ‘stokjes-archieven’ van UB Leiden met Rijkmans, https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/677
Drewes, G.W.J. Q17364118 N de N N afb. islamoloog
Driel, Govert van Q63258084 N N N N   prioriteit assyrioloog, archeoloog; opgraver Uruk-site Jebel Aruda
Edelkoort, A.H. Q63003251 N N N N promotie Utrecht 1918 over Babylonische teksten
Eerdmans, B.D. Q63433641 nl de N N afb. J   Done NINO-bijdrage: afb; promotie 1891 bij C.P. Tiele, Melekdienst en vereering van hemellichamen in Israël's Assyrische periode; privéonderwijzer Aramees en Assyrisch; hoogleraar theologie Leidse hoogleraren-website; rector
Englund, R.K. N N N N N Amerikaanse assyrioloog, ontcijferde archaïsche Sumerische teksten; leermeester van een Leidse assyrioloog??; bio bij CDLI
Esgers, Johannes Q15454740 N de N N afb Leidse hoogleraren-website
Famars Testas, Willem de Q2775749 nl N en fr afb. N   Done
Forbes, dr. ir. R.J. Q2023905 nl de en fr afb N   prioriteit buitengewoon hoogleraar Amsterdam, specialist in de geologie van het Nabije Oosten
Frankena, Rintje Q63003368 N N N N afb J   prioriteit hoogleraar Utrecht; Utrechtse hoogleraren-website; IM BiOr 31 (1974), I-IV; IM in Phoenix?; leerling van Böhl en Kraus; medewerker project AbB (OB brieven) van Kraus
Frankfort, Henri Q958310 nl de en fr afb. J   Done IM BiOr 12 (1955), 90-93
Gemser, B. (Berend) Q54888561 N N N N afb J   prioriteit Nederlandse hoogleraar in Pretoria; IM Phoenix 9 (1963) 4-9; IM in HTS Teologiese Studies 48(1/2); 1992, IM door Böhl (pdf), Biografisch Portaal; P.A.H. de Boer: Woord vooraf. Studies on Psalms (Oudtestamentische Studiën, XIII), Leiden, 1963, p. VII; geen lemma in af-wiki
Goeje, M.J. de Q201763 nl de en fr afb.   Done gecheckt, was al up-to-date; arabist
Groningen, Bernard van Q13438865 nl de N N afb. hoogleraar Grieks; mede-oprichter Leids Papyrologisch Instituut
Groot, J. de Q63003422 N N N N afb. J Utrechtse hoogleraren-website; foto in Ahnengalerie is van betere kwaliteit
Hamaker, Hendrik Q19742270 N N en fr N 1789-1835
Haspels, Emilie Q1337326 nl de en N afb.   Done
Hofsted van Essen, Gerard Q61413118 nl N N N N N schilder van “De ruïnes van Palmyra”, 1691 (nu in UvA/Allard Pierson)
Holwerda, Benne Q1995652 nl N N N N N oudtestamenticus, voorzitter EOL-studiekring Kampen; schoonvader van K.R. Veenhof
Honert, Taco Hajo van den Q15456529 N de N N afb N Leidse hoogleraren-website
Houtsma, M. Q4115332 nl de en N afb. J NINO-bijdrage: afb
Houwink ten Cate, Ph.H.J. Q63341778 N N N N   prioriteit Hettitoloog, hoogleraar UvA, Album Academicum; IM in Phoenix?; leermeester van J. de Roos, Th. van den Hout, P. Goedegebuure
Hulst, A.R. Q63003568 N N N N assyrioloog, hoogleraar Utrecht 1947-1965
Humbert, Jean Émile Q601658 nl N en N afb.   Done
Huyge, Dirk Q63826071 N N N N N Belgisch egyptoloog (1957-2018)
Insinger, Jan Herman Q15616373 nl N N N N N   Done Nederlands koopman te Egypte en oudheidkundige verzamelaar (Wikipedia)/Nederlands historicus (Wikidata); boek: ‘The most prominent Dutchman in Egypt’. Jan Herman Insinger and the Egyptian collection in Leiden. M.J. Raven, 2018
Janssen, Jac.J. Q63196626 nl N N N N   Done nl-lemma en Wikidata-item aangemaakt
Janssen, Jozef Marie Antoon Q64534142 N N N N afb. J   prioriteit
Juynboll, Gualtherus Hendrik Albert Q63583747 N N N N N Leids arabist (1935-2010), nazaat van Th.W.J. Juynboll; biografische schets in ZemZem (2011/1, p. 115-126)
Juynboll, Theodoor Willem Johannes Q4205800 N de en N afb. 1802-1861; Nederlandse vertaling gewenst van Engelse/Duitse Wikipedia-lemma
Kampman, Arie Q63433521 N N N N afb J   prioriteit IM BiOr 34 (1977), I-IV; IM Jaarboek Maatschappij Nederlandse Letterkunde 1979, p. 58 (door M.A. Beek)
Kern, Johan Hendrik Caspar (Caspar) N N N N N N   prioriteit geboren 19-01-1919 in Modjokerto (Indonesië), overleden 29-07-2000 in Leiden; kleinzoon? van J.H.C. (Hendrik) Kern (Q571426), woonde als student boven het NINO; (beschrijving Sumerische beeldhouwwerken en Assyrische reliëfs RMO in Phoenix 5)
Kern, Hendrik Q571426 nl de en fr afb. indoloog
Klasens, Adolf Q20113626 nl N N N afb.   Done gecheckt, Wikidata en Wikipedia zijn ok
Koning, Jakobus de N N N N N afb. J gepromoveerd, dominee, verzetsman
Kramers, J.H. Q39415644 N de en N afb. J islamoloog
Kraus, Fritz Rudolf Q1408904 nl de N N N   Done IM BiOr 48 (1991), 325-336
Labat, René Q20789758 N de en fr N IM BiOr 31 (1974), 191-193
Landsberger, Benno Q67592 nl de en fr N N Duitse assyrioloog, leermeester van Kraus; foto's in archief-Kraus
Leemans, Conrad Q5943756 nl de en N afb. J   Done directeur RMO
Leemans, Wilhelmus François Q63844688 N N N N   prioriteit 1912-1991; jurist; onafhankelijk assyrioloog, oud-Babylonisch; "Dr. Wilhelmus François Leemans (R.N.L.), geb. Amsterdam 30 mei 1912, griffier raad van beroep Sociale Verzekeringen, raadsheer gerechtshof te Arnhem, ..."; IM JESHO; JEOL 32 (1993); IM Phoenix 38.1 (1991), p. 3; (afbeelding: RKD; niet te verwarren met ir. W.F. Leemans 1841-1921 (familie?): nl, Q14754062)
Leer, W.A. van Q63542048 N N N N afb J   prioriteit Check boek: J.M.A. Janssen, Egyptische oudheden verzameld door W.A. van Leer en Mercatores sapientes: ter nagedachtenis van... rede uitgesproken... 10 Nov. 1945 door D. Cohen. De Nina van Leer-zaal (aula) in het Allard Pierson Museum is vernoemd naar zijn dochter.
Leeuw, Gerardus van der Q1381628 nl de en N afb.   Done (egyptoloog?) godsdiensthistoricus RU Groningen; voorzitter eerste EOL-afdeling buiten Leiden; later minister van Onderwijs; overleden 1950
Lennep, David Jacob van Q1174851 nl de N N afb. hoogleraar Klassieke letteren Amsterdam; "eerste egyptoloog van Nederland", 1774-1853
Lescluze, De N N N N N N N verzameling Egyptische oudheden aan RMO verkocht
Leu de Wilhem, David N N N N N N N 1588-1658; Nederlands koopman in Aleppo, schonk vanaf 1620 Egyptische oudheden aan Otho Heurnius/Otto van Heurn; Biografisch Portaal; mogelijk zijn Maurits (1643-1724) en Coenraad le Leu de Wilhem (1732-1800) nazaten?
Lloyd, Seton Howard Frederick Q2059733 nl de en fr N IM BiOr 53 (1996), 317-324
Loon, Maurits van Q2134620 nl N N N N   Done IM BiOr 64 (2007), I-IV
Meer, P.E. van der N N N N N assyrioloog; dominicaan; buitengewoon hoogleraar UvA 1940-1963
Mellink, Machteld Q533573 nl de en N N   Done
Meulenaere, Herman De Q1610379 nl de N N N   Done Belgische egyptoloog, betrokken bij NINO en BiOr. IM BiOr 68 (2011), 463-464
Mohr, Herta Q64093971 nl N N N N   Done
Nat, Jan N N N N N afb. J Hebraïst, auteur Hebreeuwse Grammatica (later herzien en voortgezet door J.J. Koopmans)
Obbink, H.Th. Q2158058 nl N N N afb J   prioriteit egyptoloog, assyrioloog; hoogleraar Oosterse talen en godsdienstgeschiedenis, Utrecht
Oven, Julius van Q2798281 nl de en N afb. rechtshistoricus; mede-oprichter Leids Papyrologisch Instituut
Palache, J.L. Q6984557 nl de en N afb. semitist, talmoedist; naamgever UvA-instituut. Omgekomen in de Shoa.
Palm, Johannes Hendrikus (Johan Hendrik) van der Q579728 nl de en N afb. Leidse hoogleraren-website
Peiser, F.E. Q1403449 N de N N N   prioriteit Duits assyrioloog; collectie Peiser is kern van Böhl-collectie
Pestman, Pieter Q764471 nl de N N afb.   prioriteit hoogleraar Papyrologie; Leids Papyrologisch Instituut
Pierson, A. Q4731151 nl de en N afb. J naamgever Allard Pierson Museum
Pleyte, Willem Q1962883 nl N en fr afb.   Done verbetering van bestaande Wikipedia-lemma's gewenst
Ploeg, J.P.M. van der Q1433445 nl de en N N   Done bestaande Wikidata en Wikipedia-entries gecheckt
Quaegebeur, Jan Q1682153 N de N N N N   prioriteit Belgische egyptoloog
Quispel, Gilles Q606363 nl de en N N N classicus, koptoloog, gnostiek; Universiteit Utrecht
Reiner, Erica Q1351817 N de en N N N hoofdredacteur CAD: eredoctoraat Leiden (jaren ’90); ook hr-wiki
Ranitz-Labouchere, mw. drs. E. De Q63223799 nl N N N N   Done (1939-2003) penningmeester EOL vanaf 1974; Elisabeth De Ranitz-Labouchere, lid van de Johanniter Orde; familie van grootmeesteres Martine Labouchere (tweede echtgenote van Maurits van Loon)
Reuvens, Caspar Q1863369 nl de en fr afb. J   Done leerling van D.J. van Lennep, Denon; grondlegger Leidse egyptologie; afbeelding Ahnengalerie niet nodig (betere afbeeldingen aanwezig in Commons)
Roes, Anna Q63455829 nl N N N N N   Done ontwerpster EOL-logo; IM in JEOL (overleden 1974)
Römer, W.H.Ph. Q63845063 N N N N   prioriteit IM BiOr 76 (2019); IM Phoenix 65.1 (2019)
Rowley, Harold Henry Q18528060 N N en N N IM BiOr 26 (1969), VII-VIII
Ruete (Sayyideh Salme), Emily Q438662 nl de en fr afb.   Done
Ruete, Rudolph Said- Q16403622 nl N N N afb.   Done
Ryckmans, Gonzague Q12214087 N N N N N Belgische assyrioloog; IM BiOr 26 (1969), V-VI; lemma in Arabische Wiki; Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 33, No. 2 (1970), pp. 374-377
Sancisi-Weerdenburg, Heleen Q5701741 nl de en N afb. N   prioriteit vakgebieden: Geschiedenis; Klassieke talen, Oude Perzië; leermeester van W.F.M. Henkelman
Schacht, Joseph Q68105 N de en fr N IM BiOr 26 (1969), I-II
Scheid(ius), Everard Q1381956 N de N fr afb N Leidse hoogleraren-website
Scheurleer, C.W. Lunsingh Q19753807 nl N N N afb. J   Done afbeelding toegevoegd
Scholten, Frank Q62589263 N N N N afb. J   prioriteit
Schultens, Albertus Q2831550 nl de en fr afb. J   Done afbeelding in Ahnengalerie is minder goed dan die in Commons
Schultens, Hendrik Albert Q7730096 N de en N afb Leidse hoogleraren-website; niet te verwarren met Albertus Schultens
Seeligman, Isaac Leo Q48212486 N N N N N N 1907-1982
Selms, A. van N N N N N promotie Utrecht 1933 over Babylonische teksten
Sijpesteijn, Pieter Johannes Q14101269 nl N N N N N   Done (bestaande Wikipedia- en Wikidata-items gecheckt)
Snouck Hurgronje, Chr. Q731829 nl de en N afb. J Onlangs nieuwe biografie verschenen
Stricker, B.H. Q63223804 nl N N N N N   Done
Thierry, Gerard Jacobus Q63258037 nl N N N afb.   Done oud-testamenticus, assyrioloog, egyptoloog; Leidse hoogleraren-website
Tiele, Cornelis P. Q2308882 nl de en N afb. remonstrantse godsdiensthistoricus, assyrioloog/egyptoloog(?)
Vanstiphout, H.L.J. N N N N N hoogleraar(?) Groningen; Sumerische literatuur
Velde, Herman te Q63257948 N N N N N N   prioriteit emeritus hoogleraar egyptologie RuG; IM op Facebook; bibliografie
Vergote, Jozef Q2608931 nl N en N N Belgische egyptoloog
Verstijnen, Madelon Q13808258 nl N N N N   Done
Vliet, N. van der Q63992848 N N N N afb. J Witte Pater, archimandriet
Vogel, J.Ph. Q19661102 N de en N afb. J NINO-bijdrage: afb indoloog, Leidse hoogleraren-website, Biografisch Woordenboek van Nederland
Voss, Matthieu Heerma van Q20978443 nl N N N N N   Done IM BiOr 72 (2015), 275-282
Vriezen, Th.C. Q28008045 N N N N N theoloog, oud-testamenticus, hoogleraar Utrecht; aandacht voor godsdienst Babylonië; M. Dijkstra en K.J.H. Vriezen, Th.C. Vriezen, Hervormd theoloog en oudtestamenticus (Kampen 1999)
Weitenberg, Jos Q13739030 nl N N N N N foto in Armeense Wiki (c)
Wensinck, A.J. Q344116 nl de N N afb. J islamoloog, hoogleraar Semitische talen; Leidse hoogleraren-website
Wijngaarden, W.D. van Q63196600 nl N N N afb. N   Done directeur RMO 1939-1959; boek De sociale positie van de vrouw bij Israel in den vóór- en na-exilischen tijd
Wilhelm II von Hohenzollern Q2677 nl de en fr afb. Duits keizer en koning van Pruisen; balling in Doorn, geïnteresseerd in ONO, Doorner Arbeitsgemeinschaft/Arbeitskreis 1931-1938
Woude, A.S. van der Q2349253 nl N N N N N EOL-bestuurder vanaf 1962, oudtestamenticus
Zadoks-Josephus Jitta, A.N. Q21551925 nl de en N afb.   Done
Zandee, Jan Q55770932 N N N N N   prioriteit IM BiOr 48 (1991), 693-700
Simons S.J., Jean Joseph N N N N N IM BiOr 26 (1969), V-VI; EOL-lezingen over opgravingen Lakisj
Proosdij, Boricus Antonius van N N N N N   prioriteit In Memoriam B.A. van Proosdij (1901-1990), Phoenix 36.1 (1990), p. 4; Brill, Ex Oriente Lux, NINO
Cense, A.A. (Anton) N N N N N eerste directeur NHAI 1958-1964; genealogische gegevens in Open Archieven
Alkım, Handan N N N N N N bibliothecaresse-secretaresse NHAI 1958-1975, overleden 1985, misschien obituary in İstanbul Üniversitesi Edebiyat?; VIAF-code; echtgenoot Bahadır Alkım heeft een Engels wiki-lemma
Gelderen, C. van N N N N N assyrioloog, hoogleraar Hebreeuws VU
Moor, J.C. de N N N N N hoogleraar Semitische talen Theologische Universiteit Kampen; kenner Ugaritisch
Jin Jie N N N N N Hettitologe, bibliotheekmedewerkster NINO
David, M. N N N N N rechtshistoricus; mede-oprichter Leids Papyrologisch Instituut
Plugge, echtpaar N N N N N benefactors Leids Papyrologisch Instituut, legaat-Plugge
Wegener, E.P. (Eefje Prankje) N N N N N medewerker Papyrologisch Instituut, Berichtigungsliste; De betekenis der grafologie voor de Griekse papyrologie. Openbare les Rijksuniversiteit te Leiden op 3 December 1947; Some Oxford papyri (P. Oxford), proefschrift
Boswinkel, E. N N N N N medewerker Papyrologisch Instituut, Berichtigungsliste
Miedema, Rein N N N N predikant, kunsthistoricus; privaatdocent Oosters Christendom Leiden, Utrecht; Q13137574?
Moorsel, P.P.V. (Paul) van N N N N N N   prioriteit Leidse hoogleraren-website; archief bij Radboud Universiteit
Leeuwenburg, Ludovic G. N N N N N assistent van De Buck, publicatie "Echnaton" (1946); later Instituut voor Klassieke Archeologie
Bruinsma, ds. Tjalling N N N N N 1916-2012; werkte aan vertaling Coffin Texts tot 1976
Hays, Harold M. N N N N N N 1965-2013; ud egyptologie 2006-2013 Leiden
Bleeker, C. Jouco N N N N N N egyptoloog; hoogleraar geschiedenis en fenomenologie van de godsdienst, UvA (in "Wikisage" gevonden)
Blokhuis, C. N N N N N N 1943-2010, egyptoloog, auteur (o.a. reisgidsen Egypte)
Thierens, A.E. N N N N N mede-oprichter EOL, overleden voor 1958; Q2243944?
Brongers, Henk N N N N N N mede-oprichter EOL
Heek-van Heek, C.F.L. van N N N N N N EOL-bestuur vanaf 1962; NINO-Curatorium en/of Directorium?
Koopmans, J.J. N N N N N Hebraïst, Aramaïst te Kampen (Geref., Oudestraat); 1945 nieuwe bewerking van de bekende Hebreeuwse Grammatica van J. Nat; Arameese Grammatica (NINO 1941, 2e ed. 1957); Aramäische Chrestomathie (NINO 1962); IM Phoenix 9 (1963) 50v.; Veenhof, Uit de geschiedenis van EOL, Phoenix 54,1 (2008)
Busink, Th.A. N N N N N N Nederlandse architectuur-historicus in Batavia, publiceerde voor WO II over Sumerische en Babylonische tempelbouw, na WO II teruggekeerd in Nederland; De Babylonische Tempeltoren (Lectiones Orientales, 1949); monumentale studie Der Tempel von Salomo (twee delen, 1970-1980); zes studies in JEOL; IM Phoenix 25 (1979) 58-60
Franken, H.J. (Hendricus Jacobus) N N N N N N archeoloog Palestina; EOL redactie Phoenix 1960, Leidse hoogleraren-website; opgraver Deir Alla; leerling van Kathleen Canyon
Meyer, L. De N N N N N N Belgisch assyrioloog; EOL redactie Phoenix 1960
Vries, dra. F.B. de N N N N N N catalogus jubileumtentoonstelling EOL "Egypte bereisd, beroofd, bewaard, beschreven" (1983) in RMO
Hospers, prof. dr. J.H. N N N N N N IM Zeitschrift für Althebraistik 7
Battum, Carla van N N N N N N egyptologe, werkte in het RMO

Levende personenEdit

 • Al deze personen in Wikidata toevoegen
 • Geen nieuwe Wikipedia-lemma's maken (bestaande lemma's blijven)
 • Wikidata-informatie aanvullen:
Naam Wikidata NL DE EN FR Commons Ahnengalerie opmerkingen, materiaal
Akkermans, Petrus Mattheus Maria Gerardus (Peter) Q7172479 N N en N N N   Done Leidse hoogleraren-website
Bekkum, W.J. (Wout) van Q23772508 nl N en N N   Done hoogleraar Semitische talen en culturen RuG, lid KNAW
Cappers, Reinier Theodorus Jozephus (René) Q63198491 N N N N N N   Done Leidse hoogleraren-website
Demarée, Rob N N N N N N
Donceel-Voûte, P.H.E. (Pauline) N N N N N N directeur NHAI 1974-1978; Belgische (of Franse?) archeologe; UCLouvain; website van Pauline Donceel-Voûte & Robert Donceel; Acta Orientalia Belgica No. 12 (2019) is aan het echtpaar opgedragen incl. "Notice bio-bibliographique"
Donker van Heel, Koen N N N N N N
Duistermaat, K. N N N N N N archeologe, voormalig directeur NIASD en NVIC
Dijk, Jacobus (Jaap) van N N N N N N
Dijkstra, Jitse Q63257657 N N N N N N   Done hoogleraar University of Ottawa
Eidem, Jesper N N N N N N N Deens archeoloog en assyrioloog, bijzonder hoogleraar UvA, voormalig directeur NINO
Gerritsen, F.A. (Fokke) Q57415049 N N N N N N archeoloog, directeur NIT
Goedegebuure, Petra N N N N N N N Nederlands hettitologe, werkt in Chicago (assistant professor)
Greco, Christian Q55584198 N N en N N N   Done it:Christian Greco en en:Christian Greco vermelden RMO niet
Gzella, Holger Q59390142 N N N N N N   Done hoogleraar UL, lid KNAW
Haring, Ben N N N N N N
Hazenbos, Joost Q1703552 N de N N N N   Done bijzonder hoogleraar Hettitologie UvA
Henkelman, Wouter Q50225606 N N N N N N Nederlander, directeur de recherches CNRS, leerling van Sancisi
Hout, Theo van den Q63436663 N N N N N N   Done hoogleraar University of Chicago
Hoven, Carina van den N N N N N N
Kaper, Olaf Q62060960 N N N N afb. N   Done Leidse hoogleraren-website
Kerkhof, V.I. (Vera) N N N N N N N studeerde in de jaren '50-'60 archeologie(? bij Franken?); publicatie zegelafdrukken RMO: Catalogue of the Shechem Collection, OMRO 50 (1969); VIAF; levend?
Kleber, Kristin Q63257864 N N N N N N   Done hoogleraar VU
Kloekhorst, Alwin Q4738491 N N en N N
Lettinga, J.P. (Jan Pieter) N N N N N assyrioloog, leerling van Böhl; hoogleraar Kampen, pionier Ugaritisch, Oegarit (ras esj-sjamra). Een nieuwe Phoenicische stad uit de Oudheid (1948); nieuwe bewerking grammatica van Nat-Koopmans (1962)
Nijland, Kees N N N N N N
Petit, L.P. (Lucas) Q63436590 N N N N N N   Done conservator RMO
Plas, Dirk van der Q63385889 N N N N N   Done hoogleraar egyptologie UU, directeur CCER
Pragt, Huub Q2280174 nl N N N afb N
Raven, Maarten Q1882291 nl de en N afb N   Done Leidse hoogleraren-website
Roodenberg, J.J. N N N N N N N archeoloog, voormalig directeur NINO
Roos, J. (Han) de Q63341805 N N N N N N   Done Hettitoloog, emeritus hoogleraar, voormalig directeur NINO
Scheurleer, Robert Lunsingh Q51209321 nl N N N N   Done familierelatie met C.W. Lunsingh Scheurleer vermelden
Schneider, Hans Diederik Q63196790 N N N N N   Done egyptoloog, directeur RMO 1979-1989; pas op voor verwarring met gelijknamige personen, zie nl-Wiki en Leidse hoogleraren-website
Smelik, K.A.D. (Klaas) Q47544635 N N N N N Nederlands theoloog, oudtestamenticus; opleiding UvA; dissertatie over Saul; publicaties egyptologie?; hoogleraar Hebreeuws Gent
Soldt, W.H. van Q63198554 N N N N N N   Done emeritus hoogleraar assyriologie UL
Soliman, D.M. (Daniel) Q63436562 N N N N N N   Done conservator RMO
Spek, Bert van der Q4895398 N N en N N N   Done emeritus hoogleraar VU en:Bert van der Spek is niet up-to-date
Stadhouders, Henri N N N N N N Utrecht, assyrioloog
Staring, Nico N N N N N N
Stol, Marten Q63352545 N N N N N   Done emeritus hoogleraar VU, lid KNAW
Sijpesteijn, Petra Q14084136 nl N en N N   Done
Van de Mieroop, Marc Q280912 N de en N N N Belgische assyrioloog, CUNY
Veenhof, Klaas R. Q1744174 nl de en N N   Done emeritus hoogleraar Assyriologie
Veldhuis, Niek Q63570539 N N N N N N   Done hoogleraar Berkeley
Verhoogt, Arthur Q63436641 N N N N N   Done hoogleraar papyrologie Michigan
Versluys, Miguel John Q62560611 N N N N N Leidse hoogleraren-website
Vleeming, Sven Q2371296 N de N N N emeritus hoogleraar papyrologie Trier; KNAW
Vliet, Jacques van der Q63352317 N N N N N N emeritus bijzonder hoogleraar (vanwege de Stichting Jozef M.A. Janssen) Radboud Universiteit
Vogelsang-Eastwood, Gillian Q45054141 N N N N N   Done bestaand Wikidata-item is up-to-date
Vroom, Joanita Q58816543 N N N N N hoogleraar Archeologie van Middeleeuws en Vroegmodern Eurazië (UL)
Waerzeggers, C. Q63196680 N N N N N N   Done
Walsem, René van N N N N N N
Weiss, L.V. (Lara) Q63436522 N N N N N N   Done conservator RMO
Wendrich, Willeke Q21044344 N N en N N N
Wiggermann, Frans N N N N N N VU Amsterdam, gepensioneerd assyrioloog
Worp, Klaas Q63352629 N N N N N   Done hoogleraar Papyrologie, Leidse hoogleraren-website, lid KNAW

Geen personen, maar wel relevantEdit

(Betere) afbeelding gewenstEdit

Artikel in Wikipedia, maar geen of beroerde afbeelding:

Nuttige bronnenEdit

 • Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme: veel oudere egyptologen en assyriologen waren theoloog en/of predikant
 • Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (dbnl)
 • Leidse hooglerarenwebsite
 • KNAW Historisch Ledenbestand
 • Biografisch Portaal van Nederland en Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland
 • BiOr: In Memoriams in Bibliotheca Orientalis (verwijzingen zijn opgenomen in de tabel "Overleden personen")
 • JEOL, Jaarbericht Ex Oriente Lux:
  • In Memoriams
  • JEOL 12 (1951-52): verslagen studiereizen van J.M.A. Janssen (naar Egypte), van P. van der Meer en C. Hillen (naar Iraq en Syrie, waar in 1951 te Akhterine een proefgraving werd ondernomen), en van L. Vanden Berghe (naar Iran, de Marv Dasht-vlakte)
 • In Memoriams en "Orientalia Personalia" in Phoenix: online archief
  • Phoenix 28 (1982) 6v.: M.A. Beek, "Het licht wordt ontstoken" (oprichtingsbijeenkomst EOL op 22 mei 1933, ten huize van dr. Van Proosdij)
  • Phoenix 54,1 (2008), jubileumnummer over geschiedenis EOL
 • Schrijvend Verleden. Documenten uit het Oude Nabije Oosten vertaald en toegelicht (EOL, 1983; ruim vijftig auteurs)
 • EOL-archief: Het archief ging op 18 maart 1987 over naar de bibliotheek der Leidse universiteit; signatuur AUI-DB. Het belangrijkste was hier een dik boek met handgeschreven notulen over 1939 tot 1962. Helaas ontbreken de meeste uit 1962-1974. (M. Stol, Ex Oriente Lux van 1974 tot 1999, Phoenix 54,1 (2008))
 • NINO-jubileumboek (2014) Waar de geschiedenis begon: hoofdstukken over egyptologie, assyriologie, hettitologie
 • RMO-jubileumboek (2018) Een geschiedenis van 200 jaar
 • Who was Who in Egyptology: Nederlandse en Belgische egyptologen in M.L. Bierbrier (ed.), Who Was Who in Egyptology (4th Revised Edition). Londen: Egypt Exploration Society, 2012.
 • NIT-jubileumboek (2018) Standplaats Istanbul   Done
 • geschiedenis van het Allard Pierson Museum (incl. verzamelingen Scheurleer en Van Leer) in publicaties van het APM, o.a. vriendenblad VVAPM

Datasets The Netherlands Institute for the Near East (Q18655579)

Onderliggende pagina'sEdit

Resultaten van het projectEdit

Bijdragers aan het projectEdit

 • Carolien van Zoest (CvZ)
 • Sophia Mons
 • Vysotsky > advies, bijdragen, categorisering en Wikificering
 • Hannolans (Wikimedian-in-Residence) > advies en Wikidata-queries
 • Rob Demarée > Nederlandse egyptologen
 • Theo Krispijn > Nederlandse assyriologen
 • Vincent Oeters > o.a. Belgische egyptologen
 • Koen Donker van Heel > papyrologie
 • Nicky van de Beek > Herta Mohr
 • Sebastiaan Berntsen > Ahnengalerie
 • Olaf Kaper > o.a. Koos Jansen, B.H. Stricker
 • Alba de Ridder > Cornelis van Gelderen
 • Carola Bronkhorst > Joep Janssen

Externe linksEdit