Open main menu

spiritualistically (L200000)

(L200000)
  • spiritualistically en
Language English
Lexical category adverb

Statements

Senses

L200000-S1
Arabic روحانية
English in a way relating to being spiritual
Hebrew באופן רוחני
Malay secara rohaniah
Polish w sposób odnoszący się do bycia duchowym
Albanian në një mënyrë që ka të bëjë me të qenurit shpirtëror
Chinese (China) 认为是精神为第一位,物质为第二位的

Statements about L200000-S1

Forms

L200000-F1
  • spiritualistically en
Grammatical features

Statements about L200000-F1