stall (L33456)

(L33456)
  • stall sv
Language Swedish
Lexical category noun

Statements

0 references
Ranck, som ej ett ögonblick lemnat kossacken ur sigte, såg honom begifva sig till stallet förmodligen i afsigt att sadla sin häst. (Swedish)

Senses

L33456-S1
Swedish byggnad för hästar

Statements about L33456-S1

L33456-S2
Swedish byggnad avsedd som bostad för boskapsdjur (hästar, nötkreatur, ...)

Statements about L33456-S2

Forms

L33456-F1
  • stall sv

Statements about L33456-F1

L33456-F2
  • stallet sv

Statements about L33456-F2

L33456-F3
  • stall sv

Statements about L33456-F3

L33456-F4
  • stallen sv

Statements about L33456-F4

L33456-F5
  • stalls sv

Statements about L33456-F5

L33456-F6
  • stallets sv

Statements about L33456-F6

L33456-F7
  • stalls sv

Statements about L33456-F7

L33456-F8
  • stallens sv

Statements about L33456-F8