(Q56283826)

English

copyright law of Albania

copyright Law: 2016, Albania

Statements

unknown value
Law No. 35/2016 of March 31, 2016, on Copyright and Related Rights (English)
Ligi Nr. 35/2016, datë 31.3.2016 për të drejtën e autorit dhe tëdrejtat e tjera të lidhura me to (Albanian)
20 October 2016
0 references
1 reference
InternationalCopyright Relationsof the United States (English)
Circlar 38A (English)
May 2022
1 reference
InternationalCopyright Relationsof the United States (English)
Circlar 38A (English)
May 2022
1 reference
InternationalCopyright Relationsof the United States (English)
Circlar 38A (English)
May 2022
4 February 2004
UCC (Geneva) 1952 (English)
1 reference
InternationalCopyright Relationsof the United States (English)
Circlar 38A (English)
May 2022
4 February 2004
UCC (Paris) 1971 (English)
1 reference
InternationalCopyright Relationsof the United States (English)
Circlar 38A (English)
May 2022

Identifiers

 
edit
  edit
   edit
    edit
     edit
      edit
       edit
        edit