Open main menu

Bert-packed

Joined 14 November 2014

SPARQL queriesEdit

1. alle kunstwerken James Ensor met inventarisnummer, Workpid, titel en collectieEdit

SELECT ?work ?collectionLabel ?invnr ?WORKpid ?workLabel
WHERE {
 ?work wdt:P170 wd:Q158840 .   # zoek alle items die James Ensor gemaakt heeft
 ?work p:P217 ?y .        # zoek alle items die een inventarisnummer statement hebben
 ?y v:P217 ?invnr .       # zoek voor elk inventarisnummer statement de waarde op 
 ?y pq:P195 ?collection .    # zoek voor elk inventarisnummer statement de collectie op 
 ?y prov:wasDerivedFrom ?z .   # zoek voor elk inventarisnummer statement het bronverwijzing statement op
 ?z pr:P854 ?WORKpid .      # zoek voor elk bronverwijzing statement de URL op
 SERVICE wikibase:label {bd:serviceParam wikibase:language "nl" .} # toon voor eigenschappen het label in het Nederlands
}

2. Alle kunstwerken in Groeningemuseum, met hun titel en datapidEdit

SELECT ?work ?workLabel ?collectionLabel ?datapid 
WHERE {
 ?work wdt:P195 wd:Q1948674 .  # zoek alle items die bewaard worden in het Groeningemuseum
 ?work p:P195 ?y .        # zoek voor deze items alle collection statements
 ?y v:P195 ?collection .     # zoek voor al deze collection statemens de waarde op
 ?y prov:wasDerivedFrom ?z .   # zoek voor al deze collection statements het bronverwijzing statement op
 ?z pr:P854 ?datapid .      # zoek voor al deze bronverwijzing statement de URL op
 SERVICE wikibase:label {bd:serviceParam wikibase:language "nl" .} # toon voor eigenschappen het label in het Nederlands
    } 

3. Alle kunstwerken in het SMAK die tot de Collectie Vlaamse Gemeenschap behoren met hun datapid test!

SELECT ?work ?workLabel ?collectionLabel ?datapid 
WHERE {
 ?work p:P195/v:P195 wd:Q1540707 .  # zoek alle items die behoren tot de collectie van het SMAK
 ?work p:P195/v:P195 wd:Q2173225 .  # zoek voor al deze items welke er behoren tot de Collectie Vlaamse Gemeenschap
 ?work p:P195 ?y .        # zoek voor deze items alle collection statements
 ?y v:P195 ?collection .     # zoek voor al deze collection statements de waarde op
 ?y prov:wasDerivedFrom ?z .   # zoek voor al deze collection statements degene die een bronverwijzing hebben
 ?z pr:P854 ?datapid .      # zoek voor al deze bronverwijzing statement de URL op
 SERVICE wikibase:label {bd:serviceParam wikibase:language "nl" .} # toon voor eigenschappen het label in het Nederlands
    }

3. Alle artiesten met werken in het MSK die nog geen 70 jaar overleden zijn.Edit

PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
PREFIX wikibase: <http://wikiba.se/ontology#>
PREFIX p: <http://www.wikidata.org/prop/>
PREFIX v: <http://www.wikidata.org/prop/statement/>
PREFIX q: <http://www.wikidata.org/prop/qualifier/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT DISTINCT ?c ?cLabel ?dod  # DISTINCT = haal alle dubbele namen uit de lijst.
WHERE
{
 ?p wdt:P195 wd:Q2365880 . # Alle werken in het MSK (?p)
 ?p wdt:P170 ?c .          # Haal de kunstenaar op (?c)
 ?c wdt:P570 ?dod .        # Haal de overlijdensdatum op (?dod)
 FILTER (?dod > "1946-01-01T00:00:00Z"^^xsd:dateTime) . # filter de lijst tot zij die nog geen 70 jaar overleden zijn
 SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "nl,en" .
  }
} ORDER BY ?cLabel

Deze query werkt nog niet 100%. ie. https://www.wikidata.org/wiki/Q1862458 wordt niet opgenomen in het resultaat.

Alle workpids in Muzee en hun corresponderende datapidsEdit

>>> Nog niet helemaal ok: filtert nog geen datapids uit andere collecties

SELECT ?invnr ?invnrCollectionLabel ?workpid ?datapid
WHERE {
 
 ?work p:P195 ?x .
 ?x v:P195 wd:Q1928672 .       # zoek alle items die behoren tot de collectie van Mu.ZEE
 ?work p:P217 ?y .          # zoek voor deze items alle inventory statements
 ?y v:P217 ?invnr .          # zoek voor al deze inventory statemens de waarde op
 ?y prov:wasDerivedFrom ?z .     # zoek voor al deze inventory statements degene die een bronverwijzing hebben
 ?z pr:P854 ?workpid .        # zoek voor al deze inventory statements de URL op  
 
 ?y pq:P195 ?invnrCollection .    # zoek voor al deze inventory statements de collection statements op
 ?x prov:wasDerivedFrom ?a .     # zoek voor al deze inventory statements degene die een bronverwijzing hebben
 ?a pr:P854 ?datapid .        # zoek voor al deze inventory statements de URL op   
 SERVICE wikibase:label {bd:serviceParam wikibase:language "nl" .} # toon voor eigenschappen het label in het Nederlands
    }


Alle creators met werk in het MSK en hun bijhorende wikipedia artikelsEdit

prefix schema: <http://schema.org/>
PREFIX wikibase: <http://wikiba.se/ontology#>
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>

SELECT DISTINCT ?creator ?creatorLabel ?dob ?dod ?article WHERE {
  ?p wdt:P195 wd:Q2365880 . # alle werken uit MSK
  ?p wdt:P170 ?creator .      # haal de creator op
  ?creator wdt:P569 ?dob .    # Haal de date of birth op
  ?creator wdt:P570 ?dod .    # haal de date of death op
  OPTIONAL {
   ?article schema:about ?creator .   # haal alle externe artikel over de creator op
   ?article schema:inLanguage "en" . # ... in het engels ...
   FILTER (SUBSTR(str(?article), 1, 25) = "https://en.wikipedia.org/")  # filter die lijst en haal enkel de wikipedia artikels op.
  }

  SERVICE wikibase:label {  # haal het label voor de artiest op in het engels
   bd:serviceParam wikibase:language "en" .
 }
}