User:Ecritures/UBL/Datamodel UL

Ter info:

  • Alleen de Cleveringa-leerstoel is momenteel een Wikidata item. Alle personen die dit ambt hebben gehad hebben deze leerstoel in hun Q-id staan
  • Andere leerstoelen (als de Lorentz-leerstoel, de Boerhaave leerstoel of de Stieltjens-leerstoel) moeten nog aangemaakt worden én nog aan de juiste personen gekoppeld worden.
  • Oraties hebben een eigen Qid-nummer (=eigen wikidata item)
  • Alle verklaringen worden zoveel mogelijk voorzien van een bron die verwijst naar de pagina van de desbetreffende hoogleraar op de website van de UL
  • De Nederlandse omschrijvingen bij de Wikidata-items hebben idealerwijs het format 'ambt vermeld bij werkgever' 'leerstoel' 'aan de Universiteit Leiden'.
  • Faculteit is nog niet gemodelleerd of vermeld
Eigenschap Waarde Qualifier Noodzaak
instance of (P31) human (Q5) Verplicht
sex or gender (P21) female (Q6581072) Verplicht
male (Q6581097)
date of birth (P569) DD-MM-JJJJ ?
place of birth (P19) ?
date of death (P570) DD-MM-JJJJ ?
place of death (P20) ?
occupation (P106) university teacher (Q1622272)
employer (P108) Leiden University (Q156598) Verplicht
start time (P580) DD-MM-JJJJ Verplicht
end time (P582) DD-MM-JJJJ Verplicht
position held (P39) lecturer (Q64461822) Verplicht
Q64461926
Dutch ordinary professor (Q65561108)
Professor by special appointment (Q875424)
Q65561104
significant event (P793) Q-id oratie Verplicht
educated at (P69) Leiden University (Q156598) Gewenst
position held (P39) Cleveringa chair (Q85027613) Indien van toepassing
start time (P580) DD-MM-JJJJ
end time (P582) DD-MM-JJJJ

Wijze van vermelden van de bronnenEdit

Zoveel mogelijk ('alle') verklaringen waarvan informatie wordt overgenomen uit de database/website van de UBL worden bebrond. Alle bronnen die verwijzen naar de website van de UBL worden als volgt gemodelleerd

stated in (P248) Leidse Hoogleraren (Q23667505)
reference URL (P854) https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/$ID
retrieved (P813) DD-MM-JJJJ

OratieEdit

Iedere oratie van een hoogleraar aan de Universiteit van Leiden krijgt een eigen Wikidata item. Dit wordt als volgt gemodelleerd

instance of (P31) inaugural lecture (Q2183050) Verplicht
title (P1476) titel van oratie Verplicht
author (P50) naam van de hoogleraar Verplicht
performer (P175) naam van degene die oratie uitspreekt Gewenst
streaming media URL (P963) link naar de volledige tekst Gewenst
URL (P2699) link naar meer informatie over de oratie Indien aanwezig