Open main menu

Justinrleung

Joined 21 November 2013
Babel user information
en-N This user has a native understanding of English.
en-CA-N This user has a native understanding of Canadian English.
yue-N 呢位用戶嘅母語廣東話
en-GB-3 This user has advanced knowledge of British English.
zh-3 这位用户的中文达到高级水平
zh-Hant-HK-3 這位用戶有高等港式中文知識。
zh-Hant-TW-3 這位用戶有高等台式中文知識。
zh-Hant-3 這位使用者會進階水準的 繁體中文
zh-Hans-CN-3 这位用户有高等大陆式中文知识。
zh-Hans-SG-2 这位用户有中等星式中文知识。
zh-Hans-3 这位用户的简体中文达到高级水平。
fr-2 Cet utilisateur dispose de connaissances intermédiaires en français.
es-1 Este usuario tiene un conocimiento básico del español.
nan-1 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ê lêng-le̍k sī chho·-kip.
hak-1 Liá chak yung-fu thu̍k-siá Hak-kâ-ngî ke nèn-li̍t he chhû-khip.
邇隻用戶讀寫客家語嘅能力是初級
lzh-1 此君粗通文言也。
Users by language