Babel user information
en-3 This user has advanced knowledge of English.
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
Users by language

Hello, I am not a Robot but i live in Hanoi,Vietnam.


@Wkpda_en