About this board

Logo of Wikidata

Welcome to Wikidata, Abbe98!

Wikidata is a free knowledge base that you can edit! It can be read and edited by humans and machines alike and you can go to any item page now and add to this ever-growing database!

Need some help getting started? Here are some pages you can familiarize yourself with:

 • Introduction – An introduction to the project.
 • Wikidata tours – Interactive tutorials to show you how Wikidata works.
 • Community portal – The portal for community members.
 • Contents – The main help page for editing and using the site.
 • Project chat – Discussions about the project.
 • Tools – A collection of user-developed JavaScript tools to allow for easier completion of some tasks.

If you have any questions, please ask me on my talk page. If you want to try out editing, you can use the sandbox to try. Once again, welcome, and I hope you quickly feel comfortable here, and become an active editor for Wikidata.

Best regards! Liuxinyu970226 (talk) 23:47, 6 May 2015 (UTC)

Previous discussion was archived at User talk:Abbe98/Archive 1 on 2016-04-27.

OpenRefine starts SDC development! 💎

1
SFauconnier (talkcontribs)
Reply to "OpenRefine starts SDC development! 💎"
Maundwiki (talkcontribs)
Reply to "Dösjebro station Q96943481"
This post was hidden by Abbe98 (history)
Reply to "Plz help"

Thank you for participating in the FindingGLAMs Challenge!

1
Alicia Fagerving (WMSE) (talkcontribs)
Thank you for participating in the FindingGLAMs Challenge!
By improving information about GLAM institutions on Wikidata, you made the Wikimedia projects better for everyone!
Reply to "Thank you for participating in the FindingGLAMs Challenge!"
Yger (talkcontribs)

Att du tog bort länk till K-samsök förstår jag, men varför ta bort bild och koord? Ruralsetting vet jag sedan inte om den borde finnas eller ej.


Abbe98 (talkcontribs)

All den informationen var felaktivt importerad från WLM databasens objekt om Elighems ödekyrka. Koordinaten är helt enkelt helt fel, bilden bör jag dock kanske bara tagit källan för.

Yger (talkcontribs)

Socknens kooridinater brukar vara kyrkans plats. Varför skulle det var fel i detta fall?

Yger (talkcontribs)

nu måste du ge ett skäl varför du tar bort en korrekt uppgift gång på gång? (och att den pekar på kyrkan är inget skäl, det är ju vad det skall vara)

Reply to "Elinghems socken"
Yger (talkcontribs)

Du har botskapat länkar till detta i socken artiklar. men dessa länkar fungerar inte. Kan du förklara din tanke, och om de borde tas bort eller ej @larske, @Salgo60 ~~~~

Abbe98 (talkcontribs)

@Yger länkarna fungerar, tyvärr finns det en bugg i Wikidatas gränssnitt som gör att de pekas fel (T160281).

Yger (talkcontribs)

Nu gör du mig förvirrad. När jag klickar på länken kommer jag ingenstans, då fungerar de väl inte? Och vad vill du den skall ge för info?

Abbe98 (talkcontribs)

Då ska jag utveckla.


Länken som ligger i Wikidata är http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/parish#320 dock så URL enkodar Wikidatas gränssnitt felaktigt # tecknet till %23 och därför blir länken http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/parish%23320 . Detta är inget specifikt för dessa länkar och är en känd bugg i Wikidata (T160281). Tittar du på värdet i påståendet så kommer du också se att det inte är den länken du kommer till om du klickar på länken. Skulle man dock använda URLen genom ett annat Wikidata gränssnitt så som WDQS GUI så blir länken rätt.


Kulturarvsdata URIer för socknar används av 64 kulturarvsinstitutioner för att märka upp deras material som länkad data.

Yger (talkcontribs)

Tack, Då förstår jag bättre. Och avvaktar tills buggen är fixad så vi kan titta på länken mer i detalj

Salgo60 (talkcontribs)

@Abbe98 blir inte detta galet. Jag är tveksam om man skall ha en design där relationen mellan objekten inte är reversibla

hashtecknet innebär att du pekar på ett fragment dvs.

 • 1 socken i Wikidata motsvara en del i parish resursen hos RAÄ resurser/aukt/geo/parish
 • RAÄ resursen motsvarar alla socknar hos Wikidata (tror ni inte har alla)...

Varför skall det läggas in i Wikidata

Sedan när jag kollar på filen (se fragment) innehåller den ksamsök.... om jag fattade Olof rätt är ksamsöks socknar inte korrekta utan de har gjorts någon webscraping., men jag kan ha fel jag försöker hålla mig borta från alla dessa turer.....

 • Abbe stäm av med Olof Karsvall vad status är med socknar etc. gissar aktivitet T214288 det känns som han har en tydlig bild och har kontakt med Lantmäteriet et al...
  • allar vinner på om vi får en renare design och kan Wikipedia sidorna vara ingång för "vanliga människor" tror jag vi har vunnit mycket....
 • den bild jag fick var att Olof har stämt av det jobb Yger gjort med Wikipedia/Wikidata för socknar/församlingar under typ 10 års tid och det planeras möte mellan dessa herrar
 • jag hoppas att vi gör en större uppladdning med TORA objekt till Wikidata för socknar/församlingar etc och det blir dom vi förhåller oss till
  • trevligt vore om Wikidata <-> Tora fick igång Federation så vi kontinuerligt kunde stämma av dagligen rroch snabbare hittar klotter i Wikidata T200066

Abbe utveckla gärna vad tanken är med aktiviteten ovan och fragment. Har ni något skrivet....


Ser även att det ramlar in massa udda kopplingar på personer...... ex. skapades 2019-jan Hjalmar Branting (Q53620)...har K-SAMSÖK raa/bbrp/21620000010147 som när man hämtar den har <pres:representation format="HTML"> http://kulturarvsdata.se/raa/bbrp/html/21620000010147 som styrs till http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa vad det nu har med Hjalmar Branting att göra. (Är det försök att styra mer trafik till bebyggelseregistret ;-))


curl -i http://kulturarvsdata.se/raa/bbrp/html/21620000010147

HTTP/1.1 302 Found

Date: Sun, 07 Jul 2019 21:31:14 GMT

Server: Apache-Coyote/1.1

Access-Control-Allow-Origin: *

Location: http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa

Content-Type: text/html;charset=UTF-8

Content-Length: 0

Connection: close


Det vi skulle vilja se är att RAÄ gör så att era Wikidata egenskaper har en läsbar sida och inte genererar RDF som känns som ett mindre bra mönster....

Kollade idag lite på dom mallar som finns kopplade och det verkar knappt vara några som använts trots att det skapades 2012 och en del länkröta i artiklar som använt mallarna.... om jag fattar rätt så vill ingen kännas vid dessa mallar men vill man att det skall skapas kopplingar WIkipedia/Wikidata Ksamsök kanske man bör tänka om/tänka till... Mallar jag hittade länk

cc: @Larske:

Abbe98 (talkcontribs)

Du kan läsa mer om fragment identifierare i RDF standarden som har ett speciellt avsnitt för ämnet. Det är ett ganska grundläggande koncept inom länkad data.


K-samsöks socknar härstammar från ATA, även om de inte stämmer till fullo så är de auktoriteter som används av majoriteten av de största museerna i Sverige. De är inte till för människor utan maskiner. Om K-samöks auktoriteter på raa.se.


BBRs ompekning är en bugg, vill du kolla på auktoriteten så går det bra i Kringla.


Ingen stoppar dig från att städa i mallarna, jag har själv inte petat i dem på flera år.

Salgo60 (talkcontribs)

Nu pratar jag design och bara för att det finns stöd i en spec så blir det inte ett bra mönster. Vi ser ju hur galet svårt det varit att förstå Ksamsök egenskapen när den genererar RDF och även det är grundläggande.....plus du har ju även redan P777 (diff P777 och de nya)

Jag ser inte fördelen att ha

 • En resurs hos RAÄ motsvara alla socknar hos Wikidata
 • Ett objekt hos Wikidata pekar på en del/fragment hos EN resurs hos RAÄ....

tror det bara kommer att skapa förvirring och precis som de flesta mallarna inte användas (tror ingen annan Wikidata egenskap mer än Ksamsök returnerar RDF, nu kommer nästa egenhet med fragment som idag bara pekar tillbaka till Wikipedia artikeln plus princip finns redan i P777...)

Jag ser inte vilka användarfall detta är bra för....

 • det är inte samma som osv... för mig känns det bara rörigt att inte enkelt kunna ha identifierade objekt som motsvarar varandra....
 • men vilka "maskiner" skall använda det..... varför skall samma resurs finnas hos alla socknar.... räcker det inte att ni i era resurs säger samma som Wikidata objekt xxx eller använder P777
 • vi har redan idag P777 hur kan vi se vilket material "dom större muserna" har kopplat till dessa objekt...
  • jag har efterfrågat en längre tid att saker kategoriseras likartat mellan museer
   • tyvärr fungerar det bara för personer som är svårt att misslyckas med
    • Alvin har nu Organisationer som känns bra T225522
    • Alvin har även platser men det känns rörigt om dom syftar på församling eller ort men iden känns klockren att ha ladningssidor för platser https://w.wiki/4vE som enkelt kan utnyttja andra Wikidata egenskaper

Vad är era tanke med denna design... hur skall det användas.... skall folk i Wikidata ha nytta av det.... varför dublera P777....

Mallar etc.

Min fundering är mer hur man skall få nytta av det som finns i Ksamsök... tycker både Ksamsök och Kulturarv borde ha bättre landningssidor för att det skall kunna konsumeras från Wikipedia....

 • personer
 • platser
 • ämnen

Kulturarv har auktoriteter med "landningssida" men dom är dåligt kopplade och har konstig design. August Strindberg har http://kulturnav.org/291ad5e4-1169-4f50-8fb3-6a82308c4ff6 och då för att komma vidare måste man kolla om det finns ett Same as https://digitaltmuseum.org/021035593598/strindberg-august-1849-1912 det känns inte 2019....

Jag köper inte riktigt argumentet att det skall vara enbart maskinläsbart eftersom jag tycker det kan lösas utan Wikidata egenskaper.... om inte SPARQL endpoints finns ser jag inget mervärde..... udda design gör det inte enklare att använda.... men men jag tror inte saker löses på Wiki diskussionssidor om inte samma målbild finns... eller ens egen målbild kan enkelt förklaras...


Abbe98 (talkcontribs)

"Ett objekt hos Wikidata pekar på en del/fragment hos EN resurs hos RAÄ...."

Så är inte fallet det handlar om flera resurser på samma URL men med olika URIer. Återigen hänvisar jag till RDF standarden.


"Jag ser inte vilka användarfall detta är bra för...."

Primärt används det för SPARQL, anledningen till varför jag importerade det till Wikidata var SPARQL Tora<->K-samsök.


"det är inte samma som osv..."

Jo det är just vad det är. Hänvisar även här till RDF standarden.


"men vilka "maskiner" skall använda det..... varför skall samma resurs finnas hos alla socknar.... räcker det inte att ni i era resurs säger samma som Wikidata objekt xxx eller använder P777"

Dessa auktoriteter är från 2008 långt innan Wikidata och Tora fanns. Idag hade inte jag rekommenderat att skapa egna men 2008 var det bästa lösningen och idag används de i stor omfattning.


"vi har redan idag P777 hur kan vi se vilket material "dom större muserna" har kopplat till dessa objekt..."

Du har själv visat på hur ATA och K-samsöks socknar idag skiljer sig åt därför är P777 i praktiken en helt annan auktoritet.


"Vad är era tanke med denna design... hur skall det användas.... skall folk i Wikidata ha nytta av det.... varför dublera P777...."

SPARQL


"Min fundering är mer hur man skall få nytta av det som finns i Ksamsök... tycker både Ksamsök och Kulturarv borde ha bättre landningssidor för att det skall kunna konsumeras från Wikipedia...."

Varför skulle någon vilja konsumera K-samsöks socknar ifrån Wikipedia? De innehåller ju precis som du säger just en länk till Wikipedia och är inte till för slutanvändare.


"om inte SPARQL endpoints finns ser jag inget mervärde....."

Du vet mycket väl att det finns flera SPARQL endpoints, även om RAÄ inte tillhandahåller en.


Du har formulerat allt som påståenden men jag har försökt att se var frågor uppstår och sedan besvarat dessa. Tyvärr så är det mesta också bara påståenden utan att ha minsta förankring i användarfall och implementerer.

Salgo60 (talkcontribs)

Nedan mer struktur....

A) Jag tycker ni skall sätta er med Lantmäteriet, Riksarkivet, Digisam... och ha en standard för socknar och församlingar som är korrekt som sedan exponeras i Wikidata i en egenskap. Nu blir Wikidata lite slask med kultarvsdata, Tora, RAÄ och kanske lantmäteriet. Enklare att städa i respektive system.... och sedan döda P777 för nya användare är det helt möjligt att veta vilka egenskaper som ruttnar i WIkidata.


En tydlighet vad som gäller för er myndigheter vinner alla på tyvärr ser jag ingen som tar tag i rodret och styr upp det hela....


A1) städa dagens P777 i WIkidata jag gissar att den skall matcha er lista.... och på sikt ersätta det med den officiella som kommer via TORA/lantmäteriet gissar/hoppas jag


A2) Ett bra mönster är att ha en filosofi att en egenskap har en källa. När det gäller församlingskoder är det helt galet. SCB Regina har egna och Riksarkivet har koder som var lika som Regina men har nu vandrat sin egen väg

 • SCB Regina skall nu vara samma som P778
  • exempel Q10401124 har P778 = 022502 mellan 1952 till 1967
 • Riksarkivets har ramlat in i NAD som ref.....
  • Q10401124 har SE/012502000 där den nog var samma som Regina P778 012502 som gällde 1968 till 2005 men Rksarkivet har lagt till 000 som en egen version... som sedan tappat kopplingen med SC Regina som skapar nya koder om en kommungräns dyker upp etc....
  • Förhoppningsvis blir det en TORA kod som vi kan förhålla oss till och Regina blir bara för att visa kartor hos SCB ex. Visby dom kyrkoförsamling 098001


B) om tanken är SPARQL med Wikidata federation så kan kopplingen ligga hos er se hur jag gjorde med Nobelprize.org där vi satte Exact match hos Wikidata för att koppla ihop med Nobelprize.org. Inget gjordes hos Nobel prize för att kopplas ihop....


Task T200668 exempel SPARQL https://w.wiki/5od

Fördelen med att ha kopplingen hos er är att

 1. du har kontroll och vi kan sätta upp bakgrundsjobb som kollar mot er att P777 (eller vad som bestäms är dess källa) är riktigt.
  1. Yger har uttryckt problem med botar som ställer till det i WIkidata och det problemet gissa jag kommer att explodera. Jämför hur vi kollar att Wikidata och nobelpristagarna har datum som ungefär stämmer etc... jmf User:Salgo60/ListeriaNobelData3 med en grov diff check
 2. ingen "ny utveckling" för # behövs i Wikidata utan du kan starta idag
 3. Inga nya "RDF only" egenskaper skapas (har bara sett Ksamsök som inte stödjer html av > 4030 WD externa identifierare

Nackdel

 1. Gissar att du har mindre synbarhet om det inte syns direkt i Wikidata..... dagens mönster med RDF är det få som förstår så här bör man nog städa upp och tänka till hur konceptet visas upp....
 2. Query performance... kanske beror på användarmönster de tester vi gjort med 1000 Nobel pristagare så finns inga problem.....
 3. Ett bra mönster som jag saknar hos Ksamsök är att ni har landningssidor. Jag tror att personer/platser/ämnen bör ha en landningssida och att man kan i Wikipedia artikeln ha mallar som kopplar dit se tanke Malldiskussion:Auktoritetsdata#Visa_mallar_som_anv%C3%A4nder_%22samma_som%22_Wikidatat dagens Ksamsök mallar som funnits sedan 2012 används knappt med något undantag.... finns ingen egenskap i WD på objektet så blir det lite struligt idag att signalera för en som skriver artikeln att hos Ksamsök finns SMVK som stödjer följande fakta.... ser dock inga tekniska problem att ha en Ksamsökxxx mall som tar WD Qnumret som argument och kopplar sig till extern sida/källa/resurs


B-2) gissar att alla gubbar ex. raa/bbrp/21620000010147 är samma tanke (lista). Lägg kopplingen hos er med WIkidata Q nummer. Jag hoppas att Wikidata blir den nya Auktoriteten (se tweet Denny) vilket gör att det bara är bra att ni hos er har Wikidata Q numret (med andra WD egenskaper ...) dvs. en läsare hos er som tvekar att det är samma Hjalmar Branting som ni har som Alvin alvin-person:7396 kan ni precis som VIAF gör ha en koppling till Wikidata https://viaf.org/viaf/68922016/ som har WD WKP = Q53620 som pekar till Q53620#sitelinks-wikipedia


Hoppas detta var tydligare....


Abbe98 (talkcontribs)

För att vara tydlig, jag svarar inte i tjänsten och RAÄ har aldrig genomfört eller betalat för en import till Wikidata.


"A) Jag tycker ni skall sätta er med Lantmäteriet, Riksarkivet, Digisam... och ha en standard för socknar och församlingar som är korrekt som sedan exponeras i Wikidata i en egenskap. Nu blir Wikidata lite slask med kultarvsdata, Tora, RAÄ och kanske lantmäteriet. Enklare att städa i respektive system.... och sedan döda P777 för nya användare är det helt möjligt att veta vilka egenskaper som ruttnar i WIkidata."

Fast nu är det så att det finns flera lösningar där ute och även om 10 år kommer dessa finnas kvar i någon utsträckning även om svenska myndigheter skulle ha gemensamma auktoriteter. Gamla lösningar försvinner inte av att man skapar nya.


"B) om tanken är SPARQL med Wikidata federation så kan kopplingen ligga hos er se hur jag gjorde med Nobelprize.org där vi satte Exact match hos Wikidata för att koppla ihop med Nobelprize.org. Inget gjordes hos Nobel prize för att kopplas ihop...."

Tanken är SPARQL/federation dock så kan federeringen ske från vilken endpoint som helts därför är det en fördel om påståendet finns i flera grafer.


"ingen "ny utveckling" för # behövs i Wikidata utan du kan starta idag "

Detta fungerar idag i SPARQL vilket också råkar vara användarfallet.


Kom gärna med ett konstruktivt förslag. Dock så ser jag inte vilket problem som uppstår du är ju inte ens användare av detta.

Salgo60 (talkcontribs)

A) det ena utesluter inte det andra

Nej men nu införs en ny Ksamsök egenskap som ingen riktigt förstår vad det är vilket bör funderas över plus detta att ingen förklaring finns. Att Yger som jobbat med socknar/församlingar i snart 10 år inte förstår tanken är ett tecken att otydlighet finns i det som visas i Wikidata. Mönster jag testar/ser

A1) Diskussioner om socknar i WIkipedia/Wikidata

Förs enklast innan massa data populeras du har https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekt_svenska_socknar


A2) Skall Wikidata veta om http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/parish

A3) Finns en diff mellan resurs http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/parish och http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/130 och Property:P777 så skall den fixas i sämsta fall förklaras

B) SPARQL fördel om det finns flera grafer

Du har P777 som snart förhoppningsvis har samma kvalitet som RAÄs egen auktoritativa källa (2011) och skapar enkelt din URI utifrån den är mitt förslag det är det mönster vi kör med för Nobelprize, --> KSAMSÖK egenskapen kan tas bort


exempel se tweet

  SERVICE <http://data.nobelprize.org/sparql> {

    ?laureate_nobel_uri nobel:laureateAward ?NobelAwardid.

    BIND(REPLACE(str(?laureate_nobel_uri),"http://data.nobelprize.org/resource/laureate/","") AS ?id)

....


OM nu dessa icke identifierade användarna vi pratar om vill ha ett subset av objekt i WD av de med P777 så återkom med användarfallet alternativt styr detta i resursen /aukt/geo/parish , bra är dock att alla fall återkopplas och att på sikt kör alla det Lantmäteriet/Riksarkivet eller vem det är kommit fram till (idag vet vi ingenting trots önskan om info T214288 )


Task created T227554 "P777 Swedish civil parish code/ATA code need care"

Abbe98 (talkcontribs)

Kom gärna med något du vill använda P1260 till och förklara varför just socken URIerna ställer till det. Att de inte stämmer med dina förväntningar är inget jag kan hjälpa dig med.

Salgo60 (talkcontribs)

P1260 om vi skall prata om det

 1. jag vill ha bort det från socknar eftersom P777 som skall vara samma som erat data
  1. jag vill att P777 kan köras med SPARQL federation mot RAÄ och kolla att i WIkidata ingen vandalisering finns av de socknar ni har som motsvara P777 ( med exempel Listeria)
  2. jag vill gärna att RAÄ beskriver era sockenobjekt med ShEx vad ni har och inte har
   1. då kanske vi i Wikidata skulle kunna skriva egna ShEx om exempelvis sockenobjekt och hur de relaterar RAÄ/Riksarkivet... dvs vi sätter en standard för kulturellt grunddata beskrivs och hur det är kopplat
 2. jag vill att ni har en funktion att felrapporterar länkröta ex. https://sv.wikipedia.org/wiki/Hasselbackshuset,_Uddevalla har http://kulturarvsdata.se/BHM/media/html/BM_UMFA53086_28
  • förslag skapa den i 404 sidan, tycker mig se mer och mer av länkröta i KSAMSÖK var felet är vet du bättre men som läsare är det omöjligt att fatta varför BM_UMFA53086_28 inte funkar och om jag kan felrapporera det
 3. jag som WD användare kan inte hålla reda på SMV, BM_UMF om ni vill bidraga gör så att vi kan förstå det
  • införa WD egenskapen kataloger är ett sätt men om objekt i katalogerna hoppar kanske annat sätt.
  • Kultunav har samma problem gissar jag som ni har som en aggregator mellan mig och dom som kör verksamheten. dvs. hos kulturnav finns en funktion som funkar så där http://kulturnav.org/61818753-8c62-4e94-8081-64905f5ffc89 under tab dialog vet inte om gör bart, vet inte heller om det finns lust/resurser hos olika museer/institutioner att få feedback men skall något hända behövs dialog... tror jag
 4. Hitta saker i KSAMSÖK:
  1. jag vill vara på en socken/församling/ämne i sv:WIkipedia och hitta relaterat material hos Ksamsök med viss filtrering... inte 100 hur, inte heller säker om det passar med dagens sv:WIkpedia och ha en länk men jag gissar att det är intressant

Socken URIn

Tillbaka till ämnet det är minst 10 manår av jobb med Församlingar/Socknar i Wikipedia/Wikidata vårda detta. Delta konstruktivt och vårda datat i Wikidata.... Det är fel alla dagar i veckan med att ha Wikidata egenskapen KSamsök till någon typ av slask som sprids överallt.... dels när det nu verkar vara fel i data (Falköpings Östra) plus att P777 har samma information och är det som visas i socken artiklarna så blir denna lösning mer transparent.... att införa samma "dataset" ännu en gång förstår jag inte....

Det som vore bra är att köra SPARQL från WIkipedia mot Ksamsök och se att dataseten stämmer dvs. de jag gör här User:Salgo60/ListeriaNobelData3 som jag pratar om ovan.... botar och annat vandaliserar WIkidata så att aktivt jämföra är ett sätt...


 • Kolla T227554
  • Falköpings Östra verkar vara ett direkt fel
  • samma saker finns i WIkidata om du filtrera bort dom socknar som upphörde före 1953
  • vill du köra SPARQL använd P777 och skapa din URI

Hoppas vi kan dra ett streck för detta och saker städas upp.... WIkidata projektet behöver folk som dig som bidrar... och detta med SPARQL / data kvalitet / Socknar / hur Lantmäteriet / Riksarkivet skall pluggas in kräver mycket med tanke dialog... jag saknar att TORA / Lantmäteriet inte är mer synliga.... Jag tycker Yger / Larske gjort magiska underverk med socknar och mallar i WIkipedia artiklar som borde kunna användas mycket mer av myndigheter/museer... tyvärr skall inte svårigheten underskattas jag tror att det är det vi ser i LIBRIS XL projektet att dom tror att dagens organisation skall enkelt kunna leverera länkad data och det fungerar inte ....


Nu drar jag och lämnar WD för ett tag,...

Abbe98 (talkcontribs)

Jag låter bli att svara på detta svammel som är orelevant för ämnet och ofta rent felaktigt. Om jag felaktigt importerat någon P1260 så kommer jag att åtgärda det.

Salgo60 (talkcontribs)

Tyckte du fråga sorry ....

Vore bra om RAÄ kom tillbaka hur RAÄ skall förvalta sina sockenkoder och vilka tjänster som finns./planeras hur ni kommer att "anpassa er" till T214288 ... plus vi minimerar överraskningar som ovan....


Att leverera i PDF känns inte 2019 och skulle spara Wikidata gratisarbetare några 100 timmar...

Abbe98 (talkcontribs)

Detta har inget med RAÄs ATA koder att göra, K-samsöks socken URIer är ju som både du och jag beskrivit något annat. K-samsöks socken koder har används i 10 år och bara för att LM kanske har nya så kommer inte dessa att försvinna från svenska museer.


Jag har absolut inget att göra med RAÄs ATA koder och har inte det minsta intresse av dessa.

Salgo60 (talkcontribs)

Ok se https://phabricator.wikimedia.org/T227554 hur RAÄs ATA koder förhåller sig till K-samsöks socken URIer och hur du kan skapa dom med befintligt data i Wikidata

 • skall ni fortsätta att köra med detta subset och vill köra SPARQL
  • gör en SPARQL och hämta bara dom som ni matchar på P777 dvs. detta görs snyggast utan K-samsöks socken URI:er
 • K-samsöks socken URI:er som är ett icke väldefinierade subset av socknar hos RAÄs officiella sockenkoder har inget att göra i Wikidata och skall bort

Hlsn en som är intresserad att Wikidatas socknar/församlingar hålls rent och att datat inte ruttnar eller att otydligheter införs

Abbe98 (talkcontribs)

@Salgo60 jag har tidigare svarat på ditt påstående om "hur vi kan göra istället" genom PM och där beskrivit varför det inte stämmer. Det blir inte mera rätt bara för att du skriver det här.

Salgo60 (talkcontribs)

Det PM jag fick var bara nonsen att olika målgrupper skall ha olika uppsättningar med svenska socknar. Om nu RAÄ tar fram en beskrivning av vilka socknar som finns och ger dom sockenkoder. Ryck inte ut några socknar i en RDF fil och kalla det Sveriges socknar. I RDF filen anger ni en siffra som är samma som sockenkoden som finns i annat RAÄ dokument men denna koppling finns inte i RDF dokumentet som är helt utan kommentar. Känns väldigt amatörmässigt att inte referera RAÄ dokumentet men återanvända koderna


Nu läggs denna Ksamsök röra in i Wikidata och pekar tillbaka på denna RDF fil ”Ksamsök Geografiska Auktoriteter socknar”. Denna röra har ingen ”human readable version” utan endast denna okommenterade RDF fil. Du brukar gnälla på att Wikidata har massa skräp för mig är detta skräp.


1) börja ha länkar som visar ”human readable” version så man enkelt kan se vad ni länkar till. Idag har i princip 100% av Wikidatas egenskaper en sådan sida

2) ingen vinner på att RAÄ lägger pengar på ett PDF dokument om vilka socknar som finns med sockenkod sedan kallar RAÄ Ksamsök att dom har Geografiska Auktoriteter för socknar men har färre socknar och ingen verkar veta varför

3) nu förs denna röra in i Wikidata fast det räcker med att joina på sockenkoden ni har i er RDF(men inte kallar den det) eller så kan du enkelt skapa URIn med befintligt data


finns inte en bra tanke i detta. Skall Ksamsök hävda att dom har en Auktoritetsfil för socknar så får ni en hemläxa vilka krav det ställer på att er fil skall innehålla länkar till källor (nota bene Wikipedia är aldrig tänkt att vara en källa utan beroende på kompetens/ambitionsnivå bör ni ha trovärdiga källor men det är utanför mitt kompetensområde)


Ge oss nångra argument för vad detta tillför Wikidata att det legat i Ksamsök och kallats Svenska socknar är mer ett underbetyg av Ksamsök och känns väldigt udda.


Ps. Väldigt tramsigt att stänga https://phabricator.wikimedia.org/T227554

skaffa kunskap och sakargument istället för tomma argument ”läs specen”

Abbe98 (talkcontribs)

"Känns väldigt amatörmässigt att inte referera RAÄ dokumentet men återanvända koderna"

Som jag förklarat för dig flera gånger är dessa LOD URIer äldre än den PDF som finns tillgänglig. För övrigt får du ta upp sånt här med RAÄ.


"Nu läggs denna Ksamsök röra in i Wikidata och pekar tillbaka på denna RDF fil ”Ksamsök Geografiska Auktoriteter socknar”. Denna röra har ingen ”human readable version” utan endast denna okommenterade RDF fil. Du brukar gnälla på att Wikidata har massa skräp för mig är detta skräp."

Detta är kanske skräp för dig men det är inte skräp för de över 60 institutionerna som använder dessa URIer.

Punktlistan är det nog bättre att du kommunicerar till RAÄ/K-samsök teamet.


"men har färre socknar och ingen verkar veta varför"

Jo, jag vet varför och jag har även beskrivit detta varför.

"Skall Ksamsök hävda att dom har en Auktoritetsfil för socknar så får ni en hemläxa vilka krav det ställer på att er fil skall innehålla länkar till källor"

Du måste särskilja LOD auktoriteter från informations auktoriteter. K-samsök gör såvitt som jag vet ingen anspråkan på det senare.


"Väldigt tramsigt att stänga https://phabricator.wikimedia.org/T227554"

Det är oerhört tråkigt att du ska använda dig av härskartekniker som att sprida dina personliga åsikter på så många ställen som möjligt.


"stället för tomma argument ”läs specen”"

Detta var föralldel ett tomt argument men det var som svar på att du inte förstod och inte var okej med fragment identifierare, en åsikt du inte längre ger utryck för och det har inget att göra med de andra åsikterna du ger utryck för.

Salgo60 (talkcontribs)

1) det blir galet att du hela tiden säger att du beskrivit saker men ingen vet var. Beskriv i Rdf filen du säger dig veta varför Ksamsök och RAÄ kallar något Sveriges socknar det finns metataggar för det vi kan inte gissa.... en användare av Wikidata skall kunna läsa detta i den Ksamsök rdf ni publicerar . Sätt er ned RAÄ Ksamsök Digisam alla ni som jobbat de senaste åren med länkad data och sätt en standard vad RDF filen skall innehålla för att ex. folk som hittar RDF filen skall förstå vad den innehåller


2) ”personliga åsikter” jag har jobbat med dokumenthantering och gjort applikationer för Luftfartsverkets och Skolverkets författningar där tydlighet är A och O min tro är att skall länkad data gå att använda måste saker och ting ha en minimistandard tom Digisam pratar att kulturdatat skall vara länkat så varför inte börja koppla ert jobb mot RAÄ dokumentet och förklara varför det skiljer.... för en som inte läser mina SPARQL tester i Phabricator är det omöjligt att förstå Gör det tydligt i RDF filen


3) ”lod auktoriteter vs. Informations auktoriteter”

jag fattar inte ett ord vad du skriver. Att hitta bra enkla mönster som alla förstår kan kanske göra att länkad data börjar användas Wikidata har ett enormt övertag genom att för varje socken objekt har en Wikipedia artikel om denna socken dvs är man minsta osäker vad som finns i Wikidata så förtydligar Wikipedia artikeln detta. Att införa LOD auktoritet som heter Svenska socknar och bara är ett subset känns galet Kanske bättre rubrik att dessa socknar använder vi i Ksamsök känns bättre plus var tydlig att siffran ni har är ”samma som” RAÄ har i sitt dokument och även finns i Wikidata


utmaningen med länkad data är inte att göra det krångligare utan tydligt/enkelt att använda. Socknar är enormt bra att starta med eftersom dom är stabila över tiden. Tittar du på svenska församlingar så startade Riksarkivet med samma koder som SCB men eftersom församlingar snabbt blir komplext så lade Riksarkivet på 3 siffror för version och SCB Regina valde att ha unikhet år+församlingskod och att återanvända dessa koder dvs det vi ser nu i Wikidata med kopplingar Regina, NAD arkivet plus ofta även Riksarkivets version av församlingen är helt galet och omöjligt att förstå för alla inblandade nu håller vi på i Wikidata och få ordning på detta och hoppas även här att Riksarkivet Tors skall bli en ny tydligare auktoritet med bra källor


Min önskan är att dessa ”Ksamsök svenska socknar” styrs upp så vi slipper samma ”gegga” som vi ser med SCB Regina och Riksarkivet


KISS

https://www.interaction-design.org/literature/article/kiss-keep-it-simple-stupid-a-design-principle


Abbe98 (talkcontribs)

"det blir galet att du hela tiden säger att du beskrivit saker men ingen vet var. "

Jag syftar på ting jag beskrivit i denna diskussion.


"för en som inte läser mina SPARQL tester i Phabricator är det omöjligt att förstå Gör det tydligt i RDF filen"

Folk har använt den RDF filen i mer än 10 år utan större problem altså kan den inte vara omöjlig att förstå utan din hjälp.


"Att införa LOD auktoritet som heter Svenska socknar och bara är ett subset känns galet"

Namnet "Svenska socknar" är något du hittat på det namnet återfinns varken i auktoriteterna eller under raa.se/ksamsok och det faktum att det är ett subset har jag förklarat med att K-samsöks LOD auktoriteter är skapade från en äldre version (2008) av den informations auktoritet som ATA tillgängliggjorde 2011.


"Min önskan är att dessa ”Ksamsök svenska socknar” styrs upp"

Kontakta då ksamsok@raa.se, de brukar ändra ting ganska snabbt när fel hittas eller mindre ändringsförslag ges.

Yger (talkcontribs)

(med reservation jag missförstått)

Jag ser det som mycket bra att olika aktörer försöker styra upp sina data inom sina respektive domäner (som sker nu)

Jag ser det också som mycket bra länkar som den till K-samsök läggs in i Wikidata.

Det finns sedanen inkonsistens mellan olika aktörers data (läs sockendata) men det bekymrar mig inte så värst. Dessa inkonsistenser mellan domänerna kan lösas senare, det viktiga är att var och en har harmonierat data inom sin domän.

Så tack till Abbe Och Salgo60 jag håller med att det vore bättre det hela var fullt harmoniserat, men Rom byggdes inte på en dag..

Abbe98 (talkcontribs)

@Yger, jag håller helt med dig och ska också passa på och be om ursäkt för alla de notifikationer som vi genererat för dig.

Reply to "K-samsök URl"
Salgo60 (talkcontribs)
Abbe98 (talkcontribs)

Flygfotografier räknas inte till panorama vyer.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Panorama


Jag skulle säga att man bör undvika P4291, det var ett utkast någon bestämde sig för att godkänna.


Vi landade i P4640 för klotbilder. Vet inte om det finns någon property för flygbilder.

Salgo60 (talkcontribs)

Tackar då måste man skaffa sig en klot kamera hm....


Kan tänka mig att det kan vara bra att ibland ha en bild som visar alla husen.... Skansen har "knyckt" RAÄ tanken med att gruppera ihop saker

jag börjar mer och mer tro att för Skansen med alla byggnader som kommer från olika platser så borde man hålla reda på dom per byggnad i Wikidata medans artiklar i WIkipedia kanske hamnar på Bebyggelsemiljöer eller per ämnesområde som husfärgning, tapetsering i äldre tider....


När det gäller bilder så vore det trevligt att visa alla byggnader i en bebyggelsemiljö och Wikidata ha en tydlig property för det... var min vaga tanke....

Update: Wikimedia Sverige hade en klotkamera så det blir nog en liten test denna månad...

Abbe98 (talkcontribs)

Ja låna WMSEs kamera! Jag tycker de är jättebra och funderar på att skaffa en egen(vi har på jobbet).


Kyrksök använder de, så ta gärna en bild på de kyrkor du vandrar förbi:

https://kyrksok.se/vr.html?q=10713923

Salgo60 (talkcontribs)

Ok det kanske är sjukt coolt.... men (undran från surgubbe) borde man inte ha klotbild inomhus/utomhus.... eftersom OSM kopplar wikidata så skulle man kunna ha en OSM app som med musöver visar upp klotbilder..... känns dock som ett företag Google redan kommit på det ;-(

FYI igår skickade jag till Riksarkivet att när dom städar upp församlingar (länk) så skulle vi vilja att dom kopplar sig till WIkidata objekt och/eller Riksarkivet TORA objekt Property talk:P4820

Abbe98 (talkcontribs)

Jag skulle vilja att det fanns en qualifier för att säga om en bild är utom eller inomhus, har tänkt på det länge...


Kul, jag har funderat på att lägga till socknar i Kyrksöks karta.

Salgo60 (talkcontribs)

Det har börjat bli galet med bild properties.... jag tror att Wikicommons med structured data gör att vi borde gå tillbaka till ritbordet... det jag tror blir enormt coolt är att ha depict i bilden och sedan kunna navigera/visa delar av bild men även där behövs nog att ritbordet tas fram....


Salgo60 (talkcontribs)

FYI: Enligt @OlofKarsvall kommer cc0 sckengränser denna månad från Lantmäteriet....

Abbe98 (talkcontribs)

Vad kul att de släpper sina öppet! Våra är baserade på deras men har inte uppdaterats så då kanske vi kan ta bort våra helt.

Salgo60 (talkcontribs)

Utan att förstå detta så lät det som det är viktigt att rätt myndighet släpper saker etc... dock oroande tyst på deras web men januari har ju 31 dagar och deadlines brukar man inte leverera innan.. ..... de skulle även komma med mindre ändringar i sockenkoderna....

Abbe98 (talkcontribs)

Vi släppte sockengränserna för över 10 år sedan, tycker du det hade varit rätt att vänta och låta medborgarna vara utan dessa?

Salgo60 (talkcontribs)

Jag tycker ingenting särskilt dock tror jag alla släktforskare blir glada om dom har någonting..... om jag fatta rätt så ligger väl sockengränser utanför vad Open Street Map vill ha i sin produkt pga att det är historiska gränser.... vilket är lite synd men det kanske går att överlagra enkelt,...

Reply to "Panorama vy"
Multichill (talkcontribs)
Abbe98 (talkcontribs)
Reply to "Bot"
VIGNERON (talkcontribs)

Hi,

I was about to revert your diff Special:Diff/683806143 on Lexeme:L2 but LydiaPintscher did it before me.

A lexeme is a word inside "one and only one" language. If you add several languages, it's not an lexeme any more but an item, and we already have the Q item for that ;) (first (Q28469711) in this case).

Abbe98 (talkcontribs)
VIGNERON (talkcontribs)

Hi,

To be honest, I'm not sure exactly what multiple lemma values is intended for but it's clearly not for translation (which is linked to senses not to lemmata). I would guess it's for small variations inside one language, like "color" and "colour" in English (or more exactly in American English and British English).

This exemple on the test system was also wrong, I reverted it too.

LydiaPintscher (talkcontribs)

Yes correct. It is for things like color/colour. We are currently trying to make it clearer. Should be rolled out later today.

Reply to "Lexeme"

Please take part in the Flow satisfaction survey

1
MediaWiki message delivery (talkcontribs)

(That message in other languages: العربية • ‎bosanski • ‎català • ‎Deutsch • ‎Esperanto • ‎français • ‎עברית • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎اردو • ‎中文 – ‎translate that message)

Hello!

Like some other community members, you are using Flow.

An increasing number of communities now use Flow or are considering it. Although Flow itself is not scheduled for major development during 2016 fiscal year, the Collaboration Team remains interested in the project and in providing an improved system for structured discussions.

You can help us make decisions about the way forward in this area by sharing your thoughts about Flow — what works, doesn't work or should be improved?

Please fill out this survey (available in multiple languages), which is administered by a third-party service. It will not require an email or your username. See our privacy statement.

Thanks for your ideas and opinions about Flow!

Trizek (WMF), on behalf of the Collaboration team, 11:56, 7 September 2016 (UTC)

Reply to "Please take part in the Flow satisfaction survey"
There are no older topics