About this board

Previous discussion was archived at User talk:RiniX/Archive 1 on 2017-09-19.

Draceane (talkcontribs)
RiniX (talkcontribs)

Jo tak to se omlouvám, asi jsem v té době něco přehlédl a spletl si položky. Jinak děkuji za upozornění.

There are no older topics