(P609)

English

terminus location

location of the terminus of a linear feature

  • destination
  • departure point
  • from
  • to
  • between

Data type

Item

Statements

Use direction{P560} as a qualifier to identify which location is at which terminus. Use terminus{P559} to identify the feature at each terminus. (English)
0 references
Використовуйте напрямок{P560} як кваліфікатор, щоб визначити місце розташування кінцевого пункту. Використовуйте кінцева зупинка{P559} для визначення особливостей на кожному кінцевому пункті. (Ukrainian)
0 references
Erottele päätepisteet toisistaan lisäämällä kunkin päätepisteen sijainnille suunta tarkenteella suunta{P560}. Merkitse päätepisteessä sijaitseva kohde ominaisuudella päätepiste{P559}. (Finnish)
0 references
0 references
0 references
0 references

Constraints