sledované stránky bez botů a bez mých změn
změny provedené nováčky

Wikidata:Mezi bajty/Workshop 2016
Wikidata:Mezi bajty/Workshop 2017
Zpoždění Wikipedií
wdq-checker


wayside shrine (Q3395121) (na Commons jako „column shrine“, dříve „wayside shrine“) – znázorňují column (Q4817), u kterého byl Jesus (Q302) bičován: nahoře rozšířená a doplněná reliéfy či malbami a zakončená křížkem, souměrná ze všech čtyř/tří stran
1. sloupková

2. pilířková

2.1. pilířková trojboká (jako symbol svaté Trojice)

chapel-shrine (Q19270367) – malá kaple s výklenkem, co kterého je možné sotva vstoupit, často relativně hlubokým, většinou bez věže

  • chapel-shrine (Q14552192) (na Commons jako „chapel-shrine“) – něco mezi výklenkovou kaplí a božími mukami, výklenek je malý, nelze do něho vstoupit, je ale častěji ve sloupku než až nahoře jako u pilířkových božích muk, někdy je kaplička také širší, čili neznázorňuje sloup, často orientace jen jedním směrem, často na obdélníkovém půdorysu, ne čtvercovém jak boží muka

chapel (Q108325) („chapel“) – obecně včetně předchozích i následujících, zde samostatně stojící větší stavba s věží či věžičkou, často návesní, buď čtvercového půdorysu rovnou vyhnaná do věže (první dva příklady), či jako „malý kostel“ s věží a „lodí“

cemetery chapel (Q1457501) („cemetery chapel“) – jako předešlá, ale umístěná na hřbitově, v případě větších staveb na rozdíl od kostela (který původně býval téměř vždy obklopen hřbitovem) novější stavby (19.–20. století)

castle chapel (Q1015103) („chapel of castle“) – kaple v rámci hradu či zámku, někdy i samostatně stojící; do budoucna by chtělo vyčlenit i kaple v rámci dalších staveb: biskupských rezidencí, škol, ústavů, nemocnic, věznic, i kostelů

small bell tower (Q10861631), na rozdíl od bell tower (Q200334), což může být jakákoliv stavba se zvony, tedy i kostelní věž (které ale zatím na WD určitě nebudou mít samostatné položky), vnímám zvoničku jako malou stavbu (či jen zavěšení zvonu na stromě) s rozsochou tvaru V, kde je zavěšen zvon, max. s boudou kolem kůlu (poslední dva příklady), větší a okrasnější stavby beru jako zvonice

Další drobné památky (zatím si sem jen odkládám, až se k tomu dostanu, je třeba se domluvit, co se na co bude používat a jak se jednotlivé položky navážou na sebe přes nadtřídy aj.):