Re: Moczydło 1Edit

Cześć. Owszem, takie właśnie opisy dodaję, ew. zamieniam – z dookreśleniem miejsca siedziby przedsiębiorstwa, lokalizacji obiektu geograficznego, odbytego starcia militarnego w formie mianownika. Na początku też oczywiście umieszczałem opisy w takiej formie jak zrobiłeś to Ty. Ale po dokonaniu setek edycji w tym zakresie, uwzględniam fakt, że w wielu przypadkach są to miejscowości niewielkie, a język polski (inaczej jak angielski, francuski czy niemiecki) ma to do siebie, że te nazwy w mianowniku brzmią identycznie, a w miejscowniku inaczej, np. „Babidół” – w „Babidole” (nie w „Babimdole”, wzorując się na „Białymstoku”), „Antoniew-Lubocha” – w „Antoniewie-Lubosze”. To IMO generuje niepotrzebną dysharmonię. Jest mnóstwo miejscowości, których nazwa kończy cię na „-ewo/owo”, np. „Braniewo”, „Darłowo” czy „Sypniewo” – w miejscowniku będzie wpisane w „Braniewie”, „Darłowie”, „Sypniewie”. Ale, czy oryginalna nazwa to „Braniewo” czy „Braniew”, „Darłowo” czy „Darłów”, „Sypniewo” czy „Sypniew”? To są tylko przykłady meandrów języka znad Wisły, a czytelnik (przede wszystkim polski, ale wydaje mi się, że nie możemy też zapominać o pozostałych czytelnikach i edytorów projektów Wikimedia) musi po tym możliwie krótkim opisie być pewnym, gdzie zaraz trafi. A ile razy się zdarzyło, że user wpisał odmianę miejscowości z błędem fleksyjnym, czyli np. w „Bielsko-Białej” zamiast z odmianą obu członów. Nazwy mniejszych miejscowości rodzą regularnie problemy w odmianie: „Dębe Wielkie” – jak zapisać, „w…”? W „Dębem Wielkiem”.

Poza tym nam łatwiej i szybciej skopiować do okienka elementu WD nazwy w mianowniku (jeśli Francuz, Niemiec czy Fin będzie chciał skopiować czy zweryfikować nazwę, to taki opis w polskojęzycznym okienku natychmiast mu/jej to umożłiwi). Jeśli bot w WD będzie zaprogramowany by kopiować opisy do innych języków, to tylko z polskich opisów (spośród nazw łacińskich) nie skorzysta, bo u nas te dookreślenia są odmianą oryginalnych nazw miejscowości.

Nazwy zapisuję w mianowniku, bo:

  1. dla usera jest szybciej skopiować do opisu w jęz. polskim, ale też do pozostałych (en, de, fr) – gros (blisko 40%) elementów nie ma w ogóle opisu, jak widać brak chętnych, a wyszukiwarka w smartfonach korzysta z opisu w WD
  2. jeśli ja nie dodam w okienkach innych języków, to oni mają utrudnione zadanie i, nie bez powodu, uznają, że znowu Polacy sobie, a my sobie (innymi słowy patrzę nie tylko na pragmatyzm wobec naszego czytelnika, ale też posługujących się innymi językami w projekcie Wikidata)
  3. opis jest krótszy (np. zamiast „przedsiębiorstwo w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork, w Stanach Zjednoczonych” – „przedsiębiorstwo (Nowy Jork, stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone)”
  4. a jeśli chodzi o nazwy miast poza granicami Polski, to jeden w miejscowniku wpisze w „Portlandzie”, a drugi w „Portland”, kiedy indziej ktoś zapisze w „Edmonton”, a inny w „Edmontonie”, a w innym przypadku ktoś wpisze w „Piacenzy”, a inny zapisze jednak w „Piacenzie” – a kiedy jest w mianowniku, to problem znika

Krótko pisząc, mimo że przyjęło się w jęz. polskim zapisywać tak jak Ty, to ten opis elementu, który jest widoczny w oknie wyszukiwania w powszechnie użytkowanym smartfonie, ma być możliwie krótki i redukcjonistyczny.

Dlatego zdecydowałem się jakiś czas temu tak formatować te opisy, by były one możliwie krótkie. Tak jak nie wpisuję „piosenka napisana przez Carla Perkinsa w 1955 roku”, a „piosenka (aut. Carl Perkins; 1955)”, tak jak w tym przypadku. Już dziesiątki razy widziałem wpisy w opisach elementów przypominające jakąś epistolarną egzegezę. Różnice nie są, owszem, zwykle duże, ale są zauważalne. IMHO szybciej potencjalny czytelnik polskojęzycznej Wikipedii identyfikuje żądany element, gdy dookreślenie w opisie złożone jest z nazw w mianowniku. Pozdrawiam. --Pit rock (talk) 11:18, 20 May 2020 (UTC)

Merging itemsEdit

Hallo Emptywords,
When you (want to) merge items, you may want to use the merge.js gadget from help page about merging. It helps with merging and removes the need to file a request on Wikidata:Requests for deletions.
With regards,- сyсn - (talkcontribslogs) 15:16, 29 May 2020 (UTC)