Lysande! edit

Skönt att se att jag inte är helt ensam med att jobba med tätorterna! Det ser dessutom rätt ut, det är jag inte van vid från nybörjare!   Lägg gärna in #babel-mallen på din användarsida, så får du ett användargränssnitt bättre anpassat för dig! -- Innocent bystander (talk) 15:10, 3 January 2017 (UTC)Reply[reply]

Jag brukar lägga "slutdatum = 30 december" när en tätort eller småort upphör. (När uppdatering är 31 december alltså, det är det inte alltid före 1990.) Jag vet egentligen inte vilket som är bäst, men jag vill på det viset markera att en ort inte kan vara småort och tätort samtidigt. Som sagt, jag tycker inte det är jätteviktigt, men jag försöker vara konsekvent... -- Innocent bystander (talk) 16:54, 3 January 2017 (UTC)Reply[reply]

Följs/ersatt edit

Jag har efter återkoppling mm kommit till insikt att Följs av och Föregås av inte skall användas för administrativa enheter, utan i stället skall Ersatt av och Ersätter användas. Jag har sedan för avsikt att gå igenom all församlingar senare i höst och lägga in värdena, men välkomnar naturligtvis att du redan gör lite av det arbetet.Yger (talk) 10:23, 22 July 2019 (UTC)Reply[reply]

Tack för info, ska använda "ersatt av" och "ersätter" istället. Leojth (talk) 15:44, 22 July 2019 (UTC)Reply[reply]

Community Insights Survey edit

RMaung (WMF) 16:21, 9 September 2019 (UTC)Reply[reply]

Reminder: Community Insights Survey edit

RMaung (WMF) 19:50, 20 September 2019 (UTC)Reply[reply]