(P234)

English

InChI

International Chemical Identifier

  • International Chemical Identifier

Data type

External identifier

Statements

^https?:\/\/chemapps\.stolaf\.edu\/jmol\/jmol\.php\?&model=(InChI=1S?/([0-9]*[A-Z][ub]?[a-z]?[0-9]*\.?)+(/[0-9A-Za-z+\-(),.*;?]+)*)
https://webbook.nist.gov/cgi/inchi/$1
0 references
InChI=1S?/([0-9]*[A-Z][ub]?[a-z]?[0-9]*\.?)+(/[0-9A-Za-z+\-(),.*;?]+)*
0 references
0 references
no value
0 references

Constraints