(Q2007033)

English

molecular phylogenetics

branch of phylogeny that analyzes genetic, hereditary molecular differences

  • molecular taxonomy
  • molecular systematics

Statements

0 references
0 references
0 references
Molecular phylogenetics
0 references

Identifiers