User:Sjoerddebruin/Dutch politics

Landelijke politiekEdit

Eerste KamerEdit

Overview

Tweede KamerEdit

Overview

GemeentepolitiekEdit

StructuurEdit

Hiervoor moet in de meeste gevallen zes items worden aangemaakt. Controleer eerst goed of ze al bestaan.

noot 1: "se/er" denk hierbij aan "Amsterdamse gemeenteraad" en "Veendammer gemeenteraad".

noot 2: "s/er", denk hierbij aan "Amsterdams wethouder" en "Veendammer wethouder".

college van burgemeester en wethouders van [gemeente]Edit

Hier komt alles samen. Het item bestaat uit de volgende onderdelen:

gemeenteraad van [gemeente]Edit

gemeenteraadslid van [gemeente]Edit

burgemeester van [gemeente]Edit

wethouder van [gemeente]Edit

Gebruiken op itemsEdit

De posities "gemeenteraadslid van [gemeente]", "burgemeester van [gemeente]" en "wethouder van [gemeente]" kunnen op de volgende manier worden gebruikt.

Bij een burgemeesterEdit

Met behulp van position held (P39) kan worden aangegeven dat iemand de positie "burgemeester van [gemeente]" had. Met behulp van de kwalificaties start time (P580) en end time (P582) kan de periode worden aangeven. Als iemand alleen waarnemend was, kan dit worden aangeven met P794 (P794) interim mayor (Q13436054) als kwalificatie.

Bij een wethouderEdit

Voor een wethouder geldt grotendeels hetzelfde. De portefeuilles kunnen met field of work (P101) als kwalificatie worden opgegeven.

Gebruiken op het item van gemeenteEdit

Met behulp van executive body (P208) kan op het item van de gemeente het college van burgemeester en wethouders worden aangeven. Voor de huidige burgemeester is head of government (P6) beschikbaar.