Wikidata:Uppvisningsobjekt

This page is a translated version of the page Wikidata:Showcase items and the translation is 100% complete.

Uppvisningsobjekt

Uppvisningsobjekt på Wikidata är objekt som representerar vad Wikidata kan till fullo och som i full detalj visar vilken sorts data som kan lagras på Wikidata och så småningom användas i alla Wikimedia-projekt och utanför Wikimedia.

Ett uppvisningsobjekt ska visa Wikidatas fullständiga kapacitet. Därför föreslås en grundläggande riktlinjekriterium nedan, som varje uppvisningsobjekt helst bör följa:

Du kan föreslå ett framtida uppvisningsobjekt nedan på ämne av intresse.

Aktuella uppvisningsobjekt

Personer

Historia
Fiktiv


Verk

Musik
Böcker
Film
Skulptur
Målningar
Dataspel


Organisationer

kommersiellt företag
Offentlig rättsinstitution
Högre utbildning
Government
Museum
Fictional


Platser

Liv

Djur
Växter
Bacteria
Virus


Övriga


Godkänd för uppvisning

Borttagen från uppvisning

Förslag för uppvisning

Under förberedning

Objekt som anges här är inte av uppvisningsstandard eftersom de saknar vissa punkter i kriterierna. Varför inte förbättra en så den når uppvisningsstandard?

Se även